+420 776 643 102        info@kamenityvrch.cz
V Potocích ev. č. 318, 252 10, Černolice

Další služby

Na této stránce najdete široké spektrum námi nabízených služeb od volnočasových aktivit až po speciální terapeutické postupy. Nabízíme jednotlivé aktivity, nebo také kompletní organizaci soukromé nebo veřejné akce na míru podle vašich preferencí. Program je vždy předem konzultován a přizpůsoben zájmu i schopnostem účastníků.

V případě vašeho zájmu o některou z nabízených služeb nás kontaktujte na e-mailu info@kamenityvrch.cz , nebo na telefonu +420 776 643 102.

Nejbližší akce pro veřejnost:
17.8. 2019, 9:00 – 10:00Jóga v trávě v parku v Černolicích
26.8.-30.8. – Příměstský tábor


Ergoterapie

Cílem ergoterapie je podporovat zdraví, schopnosti a duševní pohodu prostřednictvím smysluplných aktivit. Na základě vstupního vyšetření ergoterapeut navrhuje vhodné aktivity a pomůcky pro podporu psychomotorického vývoje dítěte. Pomáhá řešit praktické otázky související se sníženou soběstačností v aktivitách běžného denního života a nalézá cestu ke zlepšení.
Při ergoterapii používáme širokou škálu prostředků od jednoduchých terapeutických pomůcek a předmětů běžné denní potřeby po technická řešení na principu audiovizuální zpětné vazby. Klademe důraz na aktivní zapojení dítěte a jeho rodiny do terapeutického procesu. Součástí je nácvik terapeutických principů, které může rodina používat samostatně v každodenním životě. V případě potřeby můžeme ve spolupráci s biomedicínským technikem zhotovit také tréninkové a kompenzační pomůcky na míru dle individuálních potřeb pacienta.


Arteterapie

Arteterapie je léčebný postup, který využívá výtvarného projevu. Arteterapeutické techniky nabízejí široké využití v mnoha různých oborech práce s lidmi. Při arteterapii nejde o vytvoření díla, které by bylo hodnoceno nebo posuzováno, ale o proces tvoření. Pro naše aktivity jsme tyto techniky vybrali především proto, že přinášejí zážitek a radost z procesu tvoření. Dalším benefitem použití těchto technik je rozvoj psychomotorických schopností, sociálních dovedností, kreativity, zlepšení koncentrace nebo zmírnění napětí a sebeuvědomění.

Program workshopů je možné připravit pro skupiny různých věkových kategorií, rodiny, nebo i pro individuální setkání.


Domácí terapie s Homebalance

Jsme příznivci principu terapie formou hry, který zvyšuje motivaci, poskytuje pacientovi zpětnou vazbu a zvyšuje efektivitu kognitivního a motorického učení.

Díky spolupráci se spin-off firmou Univerzity Karlovy Homebalance s.r.o. nabízíme zápůjčky zdravotnického prostředku Homebalance pro terapii poruch rovnováhy do domácího prostředí. Terapie probíhá formou hry. Pacient stojící na stabilometrické plošině ovládá herní scény přenášením váhy. Systém je jednoduchý na ovládání a snadno přenosný. Další výhodou je možnost jednoduše odeslat data ze cvičení terapeutovi, který může pacientovi na dálku poskytnout radu. Více informací najdete na webových stránkách Homebalance.

Kromě zápůjčky do domácího prostředí nabízíme také praktické představení této terapeutické metody v rámci skupinových seminářů a pro pacienty individuální terapie pod dohledem terapeuta v domácím nebo ambulantním prostředí.


Hudební zážitkové workshopy

Naším cílem je poskytnout zážitek z aktivního hraní na hudební nástroje i úplným začátečníkům všech věkových kategorií. Používáme bicí nástroje, etnické strunné a dechové nástroje, nebo také elektrickou kytaru.

Pro menší skupiny dětí nebo dospělých nabízíme také společné aktivity, ve kterých se pod vedením lektora učí vymýšlet texty a hrát jednoduché melodie na různé typy hudebních nástrojů bez nutnosti předchozích zkušeností.


Jóga a relaxace

Pravidelné cvičení jógy má podle vědeckých studií pozitivní vliv na fyziologické funkce i motorické schopnosti nejen u pacientů s poruchami rovnováhy, ale i u zdravé populace. Pod vedením lektorky Mgr. Barbory Voltrové nabízíme lekce jak pro pokročilé, tak pro úplné začátečníky. Mezi námi pořádané aktivity patří mimo jiné lekce jógy pro maminky s dětmi, pro které jsou v době cvičení připraveny pomůcky stimulující psychomotorický vývoj při samostatné hře.


Odborné workshopy a semináře

Nabízíme odborné přednášky, praktické workshopy a poradenství pro odbornou i laickou veřejnost. Délka a náplň akcí je přizpůsobena dle potřeby konkrétního zákazníka.

Příklady specializací našich odborných lektorů:

Hiporehabilitace
Arteterapie
Speciální terapeutické přístupy v ergoterapii a fyzioterapii
Nové přístrojové metody v neurorehabilitaci
Zábavná věda
První pomoc

Výtěžek z akcí je použit na podporu financování programů pro zdravotně znevýhodněné děti a jejich rodiny.