+420 776 643 102        info@kamenityvrch.cz
V Potocích ev. č. 318, 252 10, Černolice

Muzikoterapie

Muzikoterapie využívá „léčebného“ potenciálu hudby a zvuků pro rozvinutí, obnovení a pozitivní změnu v životě jedince. Může se týkat tělesných, emocionálních, mentálních, sociálních a kognitivních aspektů člověka. Každý člověk má schopnost tvořit hudbu. Její potenciál spočívá v schopnosti ovlivňovat emocionální a biochemický stav člověka. Při jejím vědomém využití může pozitivně působit na naše tělo i duši.Při muzikoterapii si děti vyzkouší různé muzikoterapeutické techniky, hru na hudební nástroje (perkusivní nástroje, vlastnoručně vyrobené nástroje), rytmizaci a zpěv, tělesná cvičení s hudbou, hru na tělo, dramatizaci zpívané písně a mnoho dalšího.

Cena individuální muzikoterapie (prezenční nebo po Skype): 500,-/hod
Cena skupinové muzikoterapie: 800,-/hod (při max. počtu 12 účastníků)
+ cestovní náklady 5 Kč/km při dojezdové vzdálenosti více než 10 km

Muzikoterapii je možné objednat v obci Jesenice, v Praze a ve Středočeském kraji. Přednáškovou činnost, vícehodinové semináře a muzikoterapii formou telerehabilitace po Skype nabízíme po celé ČR.