+420 776 643 102        info@kamenityvrch.cz
V Potocích ev. č. 318, 252 10, Černolice

Telerehabilitace

Jsme příznivci principu terapie formou hry, který zvyšuje motivaci, poskytuje pacientovi zpětnou vazbu a zvyšuje efektivitu kognitivního a motorického učení.
Pro více informací nebo pro objednání telerehabilitace nás kontaktujte na info@kamenityvrch.cz.

Projekt „Hrajeme si s MYŠ – LIŠ“

Nejnovějším projektem, na kterém aktuálně pracujeme, jsou webové stránky obsahující speciálně navržené hry, které mají za cíl podporu psychomotorického vývoje a komunikačních dovedností dětí s neurovývojovými poruchami. Součástí budou také výukové materiály a metodické listy pro odborníky i pro rodiče, kteří mohou s dětmi provádět zábavnou formou trénink nových dovedností samostatně v domácím prostředí. Spuštění webu plánujeme v 2. polovině roku 2022. Pro projekt jsme získali podporu od Laboratoře Nadace Vodafone.

Studentské projekty tele-ergoterapie

V rámci bakalářských prací studentek ergoterapie 1. LF UK poskytujeme dětským pacientům telerehabilitaci s využitím iPadu nebo TeleErgo setu pomůcek pro domácí ergoterapii zdarma.

Set pro tele-ergoterapii

Telerehabilitace poruch rovnováhy

Díky spolupráci se spin-off firmou Univerzity Karlovy Homebalance s.r.o. nabízíme zápůjčky zdravotnického prostředku Homebalance MA pro terapii poruch rovnováhy do domácího prostředí. Terapie probíhá formou hry. Pacient stojící na stabilometrické plošině ovládá herní scény změnami polohy svého těžiště.

Cena jednorázové terapie v domácím nebo ambulantním prostředí: 1 500,-/hod
Cena šestitýdenní domácí terapie se systémem Homebalance MA: 4 800,- (cena zahrnuje zápůjčku zdravotnického prostředku Homebalance MA na 6 týdnů, odborné zaškolení pacienta v používání přístroje, vstupní a výstupní konzultaci s fyzioterapeutem v ambulantním, nebo domácím prostředí osobně nebo prostřednictvím videohovoru)

Další nabídka

Pro podporu domácí terapie pomocí vizuální zpětné vazby a herních prvků nabízíme zápůjčky konzole Nintendo Wii se stabilometrickou plošinou pro pacienty s mírnou formou poruch rovnováhy a iPadu s aplikacemi pro trénink pozornosti, paměti, koordinace pohybu a alternativní komunikace.

Ukázka použití tabletu při domácí rehabilitaci

Pro děti se specifickými potřebami a jejich rodiče nabízíme také online muzikoterapii a poradenství.

Ukázka z muzikoterapie online