+420 776 643 102        info@kamenityvrch.cz
V Potocích ev. č. 318, 252 10, Černolice

Online herní terapie

Jsme příznivci principu terapie formou hry, který zvyšuje motivaci, poskytuje pacientovi zpětnou vazbu a zvyšuje efektivitu kognitivního a motorického učení.
Pro více informací nás kontaktujte na info@kamenityvrch.cz.

Projekt „Hrajeme si s MYŠ – LIŠ“

Nejnovějším projektem, na kterém aktuálně pracujeme, jsou webové stránky obsahující speciálně navržené hry, které mají za cíl podporu psychomotorického vývoje a komunikačních dovedností dětí s neurovývojovými poruchami. Součástí budou také výukové materiály a metodické listy pro odborníky i pro rodiče, kteří mohou s dětmi provádět zábavnou formou trénink nových dovedností samostatně v domácím prostředí. Spuštění her plánujeme v 2. polovině roku 2022. Pro projekt jsme získali podporu od Laboratoře Nadace Vodafone.

Studentské projekty tele-ergoterapie

V rámci bakalářských prací studentek ergoterapie 1. LF UK vznikají ve spolupráci s našimi klientskými rodinami nové metodiky pro telerehabilitaci s využitím iPadu a TeleErgo setu pomůcek.

Set pro tele-ergoterapii

Další nabídka

Pro podporu domácí terapie pomocí vizuální zpětné vazby a herních prvků nabízíme zápůjčky konzole Nintendo Wii se stabilometrickou plošinou pro pacienty s mírnou formou poruch rovnováhy a iPadu s aplikacemi pro trénink pozornosti, paměti, koordinace pohybu a alternativní komunikace.

Ukázka použití tabletu při domácí rehabilitaci