+420 776 643 102        info@kamenityvrch.cz
V Potocích ev. č. 318, 252 10, Černolice

Programy pro děti

Hiporehabilitační jízdy

Do programu pravidelných hiporehabilitačních jízd přijímáme děti ve věku od tří do osmi let na základě indikace od lékaře. Hiporehabilitační jízdy nabízíme především pro děti s opožděným psychomotorickým vývojem, hypotonií a poruchami rovnováhy. Epilepsie, poruchy autistického spektra, zraku, sluchu ani kognitivních funkcí nejsou kontraindikací.

Před začátkem jízdy se děti podle svého zájmu a možností účastní čištění srsti a kopyt, hlazení koně, nasazení deky a madel. Tato část hiporehabilitace přispívá k rozvoji spolupráce, hrubé a jemné motoriky a sebevědomí. Děti se učí vykonávat činnosti samostatně, ve skupině, nebo se svými rodiči. Při jízdě je přítomen vodič a instruktor, který koriguje správný sed dítěte a provádí hiporehabilitaci zaměřenou na konkrétní cíle.

Délka samotné jízdy je vždy přizpůsobena aktuálním schopnostem a preferencím dítěte. Je možné zvolit rozdělení jízdy v maximální celkové délce do 25 minut do dvou kratších úseků, mezi kterými má dítě čas na odpočinek.

Cena: 450,- / hiporehabilitace v délce do 30 minut


Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi

Pro děti, které jsou schopny se aktivněji zapojit do programu s koňmi a nemají těžký motorický nebo kognitivní deficit, nabízíme komplexní program zahrnující výuku péče o koně a základů komunikace s koňmi ze země. Pro děti které splňují váhový limit je součástí lekce také jízda na koni. Menším dětem dávají rodiče pod supervizí instruktora při jízdě na koni záchranu. Starší děti, které umí z koně samostatně sestoupit, se učí při jízdě větší samostatnosti.

Cena individuální hipoterapie: 600,- / hod
Cena skupinové hipoterapie: 400,- / hod / osoba (při účasti 2-3 dětí u 1 koně)


Hipoterapie v psychiatrii a psychologii

Pod vedením certifikované instruktorky RNDr. Xenie Svobodové, Cs.C, MBA realizujeme skupinové a individuální intervence v oblasti Hipoterapie v psychiatrii a psychologii. Program zahrnuje nácvik komunikace s koňmi ze země, relaxace a sebereflexe s cílem řešení problémových situací dle individuálních potřeb klienta. Pro děti, které splňují váhový limit, nemají kontraindikace k jízdě a jsou schopné samostatně z koně sestoupit může být součástí také krátká jízda na koni.

Cena individuální hipoterapie: 1 500,- / 90 minut
Cena skupinové hipoterapie: 900,- / 90 minut / osoba (při účasti 2-3 klientů u 1 koně)


Pro zařazení do programů a pro další informace se obracejte na e-mail info@kamenityvrch.cz nebo na telefonní číslo +420 776 643 102.

Všechny uvedené ceny jsou zvýhodněné díky příspěvkům našich sponzorů.
Při zrušení účasti na domluveném termínu ze strany klienta méně než 24 hodin předem je však nutné uhradit storno poplatek 50% z ceny objednané aktivity. Při zkrácení aktivity z důvodu pozdního příchodu nebo nespolupráce klienta je nutné uhradit plnou cenu lekce, proto doporučujeme přijet s předstihem.