+420 776 643 102        info@kamenityvrch.cz
V Potocích ev. č. 318, 252 10, Černolice

Terapeutické jízdy

Terapeutické jízdy pro děti do osmi let

Do programu pravidelných terapeutických jízd přijímáme děti ve věku od tří do osmi let na základě indikace od lékaře. Terapeutické jízdy nabízíme především pro děti s opožděným psychomotorickým vývojem, hypotonií a poruchami rovnováhy. Epilepsie, poruchy autistického spektra, zraku, sluchu ani kognitivních funkcí nejsou kontraindikací. Váhový limit pro terapeutické jízdy je 25 kg.

Před začátkem jízdy se děti podle svého zájmu a možností účastní čištění srsti a kopyt, hlazení koně, nasazení deky a madel. Tato část terapie přispívá k rozvoji spolupráce, hrubé a jemné motoriky a sebevědomí. Děti se učí vykonávat činnosti samostatně, ve skupině, nebo se svými rodiči.

Délka samotné jízdy je přizpůsobena schopnostem a preferencím dítěte. Je možné zvolit rozdělení jízdy v celkové délce 15 – 20 minut do dvou kratších úseků, mezi kterými má dítě čas na odpočinek.

V mezičase, kdy dítě není v přímém kontaktu s koněm, může využít naše pomůcky pro rozvoj motorických a kognitivních funkcí.

Cena: 300,- / terapie

Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi

Pro děti, které jsou schopny se aktivněji zapojit do programu s koňmi a nemají výraznější motorický deficit nabízíme komplexní program zahrnující výuku péče o koně a základů komunikace s koňmi ze země. Pro děti, které splňují váhový limit 40 kg a jsou schopné samostatně z koně sestoupit lekce obsahují také základy ovládání koně při jízdě v sedle. Menším dětem dávají rodiče pod supervizí instruktora záchranu, starší děti se obvykle učí v kontaktu s koňmi samostatnosti.

Cena: 600,- / hod


Pro zařazení do programů a pro další informace se obracejte na e-mail info@kamenityvrch.cz nebo na telefonní číslo +420 776 643 102.