+420 776 643 102        info@kamenityvrch.cz
V Potocích ev. č. 318, 252 10, Černolice

Programy pro děti

Terapeutické jízdy pro děti do osmi let

Do programu pravidelných terapeutických jízd přijímáme děti ve věku od tří do osmi let na základě indikace od lékaře. Terapeutické jízdy nabízíme především pro děti s opožděným psychomotorickým vývojem, hypotonií a poruchami rovnováhy. Epilepsie, poruchy autistického spektra, zraku, sluchu ani kognitivních funkcí nejsou kontraindikací. Váhový limit pro terapeutické jízdy je 25 kg.

Před začátkem jízdy se děti podle svého zájmu a možností účastní čištění srsti a kopyt, hlazení koně, nasazení deky a madel. Tato část terapie přispívá k rozvoji spolupráce, hrubé a jemné motoriky a sebevědomí. Děti se učí vykonávat činnosti samostatně, ve skupině, nebo se svými rodiči.

Délka samotné jízdy je přizpůsobena schopnostem a preferencím dítěte. Je možné zvolit rozdělení jízdy v celkové délce 15 – 20 minut do dvou kratších úseků, mezi kterými má dítě čas na odpočinek.

Cena: 350,- / terapie


Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi

Pro děti, které jsou schopny se aktivněji zapojit do programu s koňmi a nemají těžký motorický nebo kognitivní deficit nabízíme komplexní program zahrnující výuku péče o koně a základů komunikace s koňmi ze země. Pro děti, které splňují váhový limit 40 kg a jsou schopné samostatně z koně sestoupit lekce obsahují také základy ovládání koně při jízdě v sedle. Menším dětem dávají rodiče pod supervizí instruktora záchranu, starší děti se obvykle učí v kontaktu s koňmi samostatnosti.

Cena: 600,- / hod


Hipoterapie v psychiatrii a psychologii

Pod vedením certifikované instruktorky RNDr. Xenie Svobodové, Cs.C, MBA realizujeme skupinové a individuální intervence v oblasti Hipoterapie v psychiatrii a psychologii. Program zahrnuje nácvik komunikace s koňmi ze země, relaxace a sebereflexe s cílem řešení problémových situací dle individuálních potřeb klienta. Pro děti které splňují váhový limit 40 kg a nemají kontraindikace je součástí také krátká jízda na koni.

Cena individuální terapie: 1 600,- / 120 minut
Cena skupinové terapie: 900,- / 120 minut / osoba (při účasti 2-3 klientů u 1 koně)


Dětský klub s prvky kontaktní hipoterapie

Dětský klub s prvky kontaktní hipoterapie je určený zejména pro děti se zdravotním znevýhodněním, u kterých se o zařazení do programu hipoterapie teprve uvažuje, nebo jsou v kontaktu s koněm úzkostné a nespolupracující. Je zároveň vhodný i pro děti, které již přítomnost koní vyhledávají a chtějí s nimi strávit více času při aktivním odpočinku v přírodě.
Děti mohou do klubu docházet jednorázově nebo pravidelně v doprovodu dospělé osoby, nebo i celé rodiny. V rámci programu mají možnost sociální interakce a využití pomůcek pro rozvoj motorických a kognitivních funkcí. V průběhu každé návštěvy je možné se zapojit do aktivit s koňmi podle individuálních schopností a preferencí. Dítě může koně pozorovat a krmit z větší vzdálenosti, nebo si vyzkoušet jednoduché aktivity s koňmi (hlazení, čištění atd.), aby získalo v kontaktu s koněm sebejistotu a pocit bezpečí.

Účast v klubu je zdarma. Za příplatek je možné absolvovat v rámci klubu také terapeutickou jízdu nebo se dítě může zúčastnit programu bez rodičů s asistencí naší lektorky.


Pro zařazení do programů a pro další informace se obracejte na e-mail info@kamenityvrch.cz nebo na telefonní číslo +420 776 643 102.