+420 776 643 102        info@kamenityvrch.cz
V Potocích ev. č. 318, 252 10, Černolice

Programy pro děti

Terapeutické jízdy pro děti do osmi let

Do programu pravidelných terapeutických jízd přijímáme děti ve věku od tří do osmi let na základě indikace od lékaře. Terapeutické jízdy nabízíme především pro děti s opožděným psychomotorickým vývojem, hypotonií a poruchami rovnováhy. Epilepsie, poruchy autistického spektra, zraku, sluchu ani kognitivních funkcí nejsou kontraindikací. Váhový limit pro terapeutické jízdy je 25 kg.

Před začátkem jízdy se děti podle svého zájmu a možností účastní čištění srsti a kopyt, hlazení koně, nasazení deky a madel. Tato část terapie přispívá k rozvoji spolupráce, hrubé a jemné motoriky a sebevědomí. Děti se učí vykonávat činnosti samostatně, ve skupině, nebo se svými rodiči.

Délka samotné jízdy je vždy přizpůsobena aktuálním schopnostem a preferencím dítěte. Je možné zvolit rozdělení jízdy v maximální celkové délce do 25 minut do dvou kratších úseků, mezi kterými má dítě čas na odpočinek.

Cena: 500,- / terapeutická jízda
Pro omezený počet klientů poskytujeme dotovanou cenu 350,-, kapacita dotovaných jízd je aktuálně naplněna.


Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi

Pro děti, které jsou schopny se aktivněji zapojit do programu s koňmi a nemají těžký motorický nebo kognitivní deficit nabízíme komplexní program zahrnující výuku péče o koně a základů komunikace s koňmi ze země. Pro děti, které splňují váhový limit 40 kg a jsou schopné samostatně z koně sestoupit lekce obsahují také základy ovládání koně při jízdě v sedle. Menším dětem dávají rodiče pod supervizí instruktora záchranu, starší děti se obvykle učí v kontaktu s koňmi samostatnosti.

Cena individuální hipoterapie: 600,- / hod
Cena skupinové hipoterapie: 400,- / hod / osoba (při účasti 2-3 dětí u 1 koně)


Hipoterapie v psychiatrii a psychologii

Pod vedením certifikované instruktorky RNDr. Xenie Svobodové, Cs.C, MBA realizujeme skupinové a individuální intervence v oblasti Hipoterapie v psychiatrii a psychologii. Program zahrnuje nácvik komunikace s koňmi ze země, relaxace a sebereflexe s cílem řešení problémových situací dle individuálních potřeb klienta. Pro děti které splňují váhový limit 40 kg a nemají kontraindikace je součástí také krátká jízda na koni.

Cena individuální hipoterapie: 1 500,- / 90 minut
Cena skupinové hipoterapie: 900,- / 90 minut / osoba (při účasti 2-3 klientů u 1 koně)


Pro zařazení do programů a pro další informace se obracejte na e-mail info@kamenityvrch.cz nebo na telefonní číslo +420 776 643 102.

Všechny uvedené ceny jsou zvýhodněné díky příspěvkům našich sponzorů.
Při zrušení účasti na domluveném termínu ze strany klienta méně než 24 hodin předem je však nutné uhradit storno poplatek 50% z ceny objednané aktivity. Při zkrácení aktivity z důvodu pozdního příchodu nebo nespolupráce klienta je nutné uhradit plnou cenu lekce, proto doporučujeme přijet s předstihem.