+420 776 643 102        info@kamenityvrch.cz
V Potocích ev. č. 318, 252 10, Černolice

Natural horsemanship

V Černolicích nabízíme dětem i dospělým výuku přirozené komunikace s koňmi, tzv. „natural horsemanship“ ze země i ze sedla. Studenti získají potřebné vědomosti pro bezpečnou a korektně prováděnou práci s koněm v běžných i nestandardních situacích.

Výuka probíhá pod vedením Veroniky Melicharové s jejími klisnami plemene Slezský norik Violou a Valkýrou, které v roce 2021 úspěšně složily Specializační zkoušky pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace České hiporehabilitační společnosti.
Se svými koňmi Veronika absolvovala mnoho kurzů přirozené komunikace  (pod vedením V. Bořánka, J. Strejce, P. Beránkové a dalších),  lekcí westernového ježdění a drezurních lekcí pod vedením F. Minaříka. Na základě nabytých zkušeností vytvořila vlastní metodiku efektivního a prakticky zaměřeného výcviku, kterou přizpůsobuje vždy podle aktuálních schopností a potřeb studentů.
Ve středisku Kamenitý vrch se věnuje lektorské činnosti v oblasti bezpečné a nenásilné práce s koňmi a tréninku hiporehabilitačních koní.

Cena individuálních lekcí: 800,-/hod
Cena skupinových lekcí: 450,-/osoba/hod (2-3 studenti u 1 koně)
Pro rezervaci účasti a další informace se obracejte na e-mail info@kamenityvrch.cz .