+420 776 643 102        info@kamenityvrch.cz
V Potocích ev. č. 318, 252 10, Černolice

Další služby

Na této stránce najdete široké spektrum námi nabízených služeb od volnočasových aktivit až po speciální terapeutické postupy. Nabízíme jednotlivé aktivity, nebo také kompletní organizaci soukromé nebo veřejné akce na míru podle vašich preferencí. Program je vždy předem konzultován a přizpůsoben zájmu i schopnostem účastníků.

V případě vašeho zájmu o některou položku z naší nabídky nás kontaktujte na e-mailu info@kamenityvrch.cz , nebo na telefonu +420 776 643 102.


Arteterapie

Arteterapie je léčebný postup, který využívá výtvarného projevu. Arteterapeutické techniky nabízejí široké využití v mnoha různých oborech práce s lidmi. Při arteterapii nejde o vytvoření díla, které by bylo hodnoceno nebo posuzováno, ale o proces tvoření. Pro naše aktivity jsme tyto techniky vybrali především proto, že přinášejí zážitek a radost z procesu tvoření. Dalším benefitem použití těchto technik je rozvoj psychomotorických schopností, sociálních dovedností, kreativity, zlepšení koncentrace nebo zmírnění napětí a sebeuvědomění.

Program workshopů je možné připravit pro skupiny různých věkových kategorií, rodiny, nebo pro individuální setkání. Arteterapii nabízíme v Praze na Lužinách v CMS Srdíčko. Na základě Vaší poptávky je možné se domluvit také na jiném místě konání.

Cena individuální arteterapie: 600 Kč/hod
Cena rodinné arteterapie: 900 Kč/hod/rodina
Cena skupinové arteterapie: 300 Kč/hod/osoba

Nabídka platí pro Prahu a blízké okolí. Ve vzdálenějších oblastech je nutno připočítat cestovní náklady dle vzdálenosti.


Přístrojová herní terapie

Jsme příznivci principu terapie formou hry, který zvyšuje motivaci, poskytuje pacientovi zpětnou vazbu a zvyšuje efektivitu kognitivního a motorického učení.

Díky spolupráci se spin-off firmou Univerzity Karlovy Homebalance s.r.o. nabízíme zápůjčky zdravotnického prostředku Homebalance MA pro terapii poruch rovnováhy do domácího prostředí. Terapie probíhá formou hry. Pacient stojící na stabilometrické plošině ovládá herní scény přenášením váhy. Systém je jednoduchý na ovládání a snadno přenosný. Více informací najdete na webových stránkách Homebalance.

Dále nabízíme zápůjčky konzole Nintendo Wii se stabilometrickou plošinou pro pacienty s mírnou formou poruch rovnováhy a iPadu s aplikacemi pro podporu domácí rehabilitace a alternativní komunikace.

Cena terapie se systémem Homebalance MA pod dohledem fyzioterapeuta v domácím nebo ambulantním prostředí: 1 500,-/hod
Cena šestitýdenní domácí terapie se systémem Homebalance MA: 4 800,- (cena zahrnuje zápůjčku zdravotnického prostředku Homebalance MA na 6 týdnů, odborné zaškolení pacienta v používání přístroje, vstupní a výstupní konzultaci s fyzioterapeutem v ambulantním, nebo domácím prostředí osobně nebo prostřednictvím videohovoru)

Cena zápůjčky iPadu nebo konzole Nintendo Wii: 10 Kč/den

Nabídka platí pro Prahu a blízké okolí. Ve vzdálenějších oblastech jsou k ceně připočítány cestovní náklady nebo je školení provedeno pomocí videohovoru.


Canisterapie

Canisterapie je terapeutická metoda využívající kontakt mezi člověkem a psem, který pacienta ovlivňuje v celé biopsychosociální rovině. Je využívána u pacientů všech věkových kategorií z různými typy zdravotního nebo sociálního znevýhodnění. Náplň terapie se liší v závislosti na cílech terapie. Pes může v průběhu terapie plnit různé úkoly, díky čemuž dochází k aktivizaci a zvýšení motivace pacienta ke spolupráci. Dále je využíváno pozitivní působení fyzického kontaktu se psem, nebo i pouhé přítomnosti psa u pacienta. Canisterapeutický pes prochází speciálním výcvikem, na jehož závěru absolvuje zkoušky, aby byl 100% spolehlivý i v náročných a nepředvídatelných situacích.

Individuální nebo skupinovou canisterapii nabízíme v Praze a okolí.


Jóga a relaxace

Pravidelné cvičení jógy má podle vědeckých studií pozitivní vliv na fyziologické funkce i motorické schopnosti nejen u pacientů s různými typy chronických onemocnění, ale i u zdravé populace. Pod vedením lektorky Mgr. Barbory Voltrové nabízíme lekce jak pro pokročilé, tak pro úplné začátečníky. Náplň lekcí je vždy přizpůsobena konkrétnímu cíli a schopnostem individuálním účastníků. Lekce více zaměřené na relaxační techniky jsou vhodné také pro seniory nebo osoby se zdravotním znevýhodněním, pro které by běžné cvičení mohlo být příliš náročné.

Skupinové nebo individuální lekce jógy a relaxace nabízíme v Praze a okolí nebo také vzdáleně prostřednictvím online workshopů.


Odborné workshopy, kurzy a semináře

Nabízíme odborné přednášky, praktické workshopy, kurzy a poradenství pro odbornou i laickou veřejnost. Délka a náplň akcí je přizpůsobena dle potřeby konkrétního zákazníka.

Příklady specializací našich odborných lektorů:

Hiporehabilitace
Arteterapie
Canisterapie
Přístrojová herní terapie
První pomoc
Kurz historického šermu pro děti

Výtěžek z akcí je použit na podporu financování programů pro zdravotně znevýhodněné děti a jejich rodiny.