+420 776 643 102        info@kamenityvrch.cz
V Potocích ev. č. 318, 252 10, Černolice

Úvod do zooterapie

Jednodenní zážitkové kurzy si kladou za cíl uvedení zájemců do problematiky a praktického využití zooterapie při práci s dětmi se speciálními potřebami. Cílem je seznámit účastníky s různými typy zooterapeutických přístupů, základy bezpečnosti práce, indikačními skupinami a možnostmi vzdělávání v tomto oboru. Součástí budou i praktické ukázky zooterapie, do kterých se účastníci budou mít možnost aktivně zapojit.

Kurz je určený pro pedagogy, psychology, logopedy, sociální pracovníky a osobní asistenty, kteří vykonávají praxi v oblasti podpory dětí s PAS, ADHD, poruchami učení, chování, řeči, porozumění, opožděným psychomotorickým vývojem nebo kombinovaným postižením. Kurz je přístupný také pro laickou veřejnost, vhodný je zejména pro rodinné příslušníky dětí a dospělých se speciálními potřebami.

Na kurzy je možné se přihlásit ve vypsaných termínech, nebo objednat uspořádání kurzu pro uzavřenou skupinu v termínu dle dohody.

Aktuálně je možné se přihlásit na tato dvě témata kurzů:

Malá zvířata v zooterapii

Pořadatel a místo konání: Hiporehabilitace Jupiter z.s, Řevnice, Praha-západ

Nejbližší termín pro veřejnost: 26. 3. 2022

Kapacita: 4- 12 osob

Účastníci kurzu budou seznámeni s využitím malých zvířat v terapii. Probereme cílové skupiny zooterapie a specifika jednotlivých diagnóz.  Absolventi budou schopni zvolit vhodné zvíře a vhodný způsob terapii pro konkrétního klienta.

Tento kurz má akreditaci MPSV.

Přihlášení a další informace: info@hipojupiter.cz

Nácvik komunikačních strategií s využitím koní

Pořadatel a místo konání: Kamenitý vrch, z.s., Černolice, Praha – západ

Počet vyučovacích hodin: 8

Kapacita: 4-12 osob

Cílem kurzu je prostřednictvím metody Equine facilitated learning (EFL) zvýšit osobní kompetence účastníků v oblasti nonverbální komunikace a přirozeného vzdělávání dětí se specifickými potřebami. Absolventi budou schopni efektivně aplikovat vhodné strategie pro zlepšení motivace, respektu, důvěry a spolupráce.

Přihlášení a další informace: info@kamenityvrch.cz

Lektorský tým

Bc. Ida Kubrichtová – absolventka oboru Zoorehabilitace a asistenční služby se zvířaty na ČZU, kurzu Animal Assisted Education-Open Universiteit NL a dlouhodobých kurzů hiporehabilitace u ČHS, zakladatelka Střediska praktické výuky Hiporehabilitace Jupiter, z.s.

RNDr. Xenia Svobodová, CSc., MBA – absolventka dlouhodobých kurzů hiporehabilitace u ČHS, lektorka managementu na Karlově Univerzitě

MUDr. Markéta Janatová – lékařka se zaměřením na vědu a výzkum v oboru neurorehabilitace, zakladatelka Střediska doporučené hiporehabilitace Kamenitý vrch, z.s.