+420 776 643 102        info@kamenityvrch.cz
V Potocích ev. č. 318, 252 10, Černolice

Kurz úvod do zooterapie

Série čtyř jednodenních zážitkových kurzů si klade za cíl uvedení zájemců do problematiky a praktického využití zooterapie při práci s dětmi se speciálními potřebami. Cílem je seznámit účastníky s různými typy zooterapeutických přístupů, základy bezpečnosti práce, indikačními skupinami a možnostmi vzdělávání v tomto oboru. Součástí každého bloku budou i praktické ukázky zooterapie, do kterých se účastníci budou mít možnost aktivně zapojit.

Termín

Podzim 2021 – jaro 2022

Cílová skupina

Kurz je určený pro pedagogy, psychology, logopedy, sociální pracovníky a osobní asistenty, kteří vykonávají praxi v oblasti podpory dětí s PAS, ADHD, poruchami učení, chování, řeči, porozumění, opožděným psychomotorickým vývojem nebo kombinovaným postižením. Kurz je přístupný také pro laickou veřejnost, vhodný je zejména pro rodinné příslušníky dětí se speciálními potřebami.

1. blok: Úvod do canisterapie

Místo konání: Středisko doporučené hiporehabilitace Kamenitý vrch, z.s., Černolice, Praha – západ

Počet vyučovacích hodin: 8

Kapacita: 4-12 osob

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními metodami využívanými v canisterapii, výběrem vhodného psa pro canisterapii, základy výcviku psa a předpoklady, které canisterapeutický pes musí splňovat pro bezpečnou práci s klienty. V rámci kurzu si účastníci vyzkouší jednotlivé techniky využívané v canisterapii u pacientů s různým typem zdravotního znevýhodnění.

2. blok: Hospodářská zvířata v zooterapii

Místo konání: Hiporehabilitace Jupiter z.s, Řevnice

Počet vyučovacích hodin: 8

Kapacita: 4-12 osob

V ceně: výukový materiál, občerstvení

Cílem kurzu je seznámení s metodou zooterapie, jejím dělením a možnostech jejího využití v praxi. Zaměříme se převážně na využití koní, koz a ovcí v zooterapii. Účastníci budou informováni o odvětvích hiporehabilitace a možnostech odborného vzdělávání pod Českou hiporehabilitační společností. Obsahem kurzu je  sebezkušenostní blok hiporehabilitace a Capraterapie.

3. blok: Nácvik komunikačních strategií s využitím koní

Místo konání: Středisko doporučené hiporehabilitace Kamenitý vrch, z.s., Černolice, Praha – západ

Počet vyučovacích hodin: 8

Kapacita: 4-12 osob

Cílem kurzu je prostřednictvím metody Equine facilitated learning (EFL) zvýšit osobní kompetence účastníků v oblasti nonverbální komunikace a přirozeného vzdělávání dětí se specifickými potřebami. Absolventi budou schopni efektivně aplikovat vhodné strategie pro zlepšení motivace, respektu, důvěry a spolupráce.

4. blok: Malá zvířata v zooterapii

Místo konání : Hiporehabilitace Jupiter z.s, Řevnice

Kapacita: 4- 12 osob

Účastníci kurzu budou seznámeni s využitím malých zvířat v terapii. Probereme cílové skupiny zooterapie a specifika jednotlivých diagnóz.  Absolventi budou schopni zvolit vhodné zvíře a vhodný způsob terapii pro konkrétního klienta.

Tento dílčí kurz má akreditaci MPSV.

Lektorský tým

Bc. Ida Kubrichtová – absolventka oboru Zoorehabilitace a asistenční služby se zvířaty na ČZU, kurzu Animal Assisted Education-Open Universiteit NL a dlouhodobých kurzů hiporehabilitace u ČHS, zakladatelka Střediska praktické výuky Hiporehabilitace Jupiter, z.s.

RNDr. Xenia Svobodová, CSc., MBA – absolventka dlouhodobých kurzů hiporehabilitace u ČHS, lektorka managementu na Karlově Univerzitě

Monika Štulířová, Dis – absolventka dlouhodobého kurzu hiporehabilitace u ČHS, canisterapeutka

MUDr. Markéta Janatová – lékařka se zaměřením na vědu a výzkum v oboru neurorehabilitace, zakladatelka Střediska doporučené hiporehabilitace Kamenitý vrch, z.s.

Cena a platební podmínky

Cena pro odboronou a laickou veřejnost: 1 650,- za jeden den nebo 5 800,- za celý kurz
Cena pro členy České hiporehabilitační společnosti: 1 450,- za jeden den nebo 4 800,- za celý kurz

Maximální kapacita kurzů je 12 účastníků. Rezervace účasti je možná na e-mailu info@hipojupiter.cz nejpozději týden před termínem konání objednaného kurzu (pozdější registrace je možná pouze po dohodě v případě volné kapacity). Přihláška je platná po uhrazení účastnického poplatku.
Při zrušení účasti ze strany účastníka 8 dní a více před zahájením bloku výuky je stanoven storno poplatek 50% z ceny. Při zrušení 7 dní a méně je storno poplatek 100%. Je možné za sebe poslat náhradníka. V případě zrušení akce ze strany pořadatele je účastnický poplatek vratný v plné výši.