+420 776 643 102        info@kamenityvrch.cz
V Potocích ev. č. 318, 252 10, Černolice

Post-COVID program

Pro klienty s Post-COVID syndromem a pro osoby ohrožené syndromem vyhoření (zdravotníky a pečovatele v sociálních službách, rodiče a neformální pečovatele, pedagogy) poskytujeme speciální programy připravené na základě metodiky vytvořené multidistiplinárním týmem České hiporehabilitační společnosti.
Více informací o Post-COVID programu, do kterého jsou zapojena i další střediska doporučené hiporehabilitace se dozvíte na stránkách ČHS v sekci Využití hiporehabilitace ke zmírnění dlouhodobých následků COVID-19.

Skupinová hiporehabilitace pro klienty s Post-COVID syndromem

Po prodělané infekci COVID-19 u některých osob přetrvávají komplikace jako zvýšená únava, dušnost, kašel, poruchy rovnováhy i přechodné psychické obtíže jako deprese, úzkosti a změny nálady. Všechny tyto příznaky lze pozitivně ovlivnit působením hiporehabilitace. Program je určený pro dospělé klienty, kteří jsou schopni alespoň krátké samostatné chůze v terénu. Součástí programu jsou dechová a relaxační cvičení, společná péče o koně, nácvik vodění koní a plnění různorodých úkolů s koněm na vodítku i ve volnosti. Obtížnost hiporehabilitace je přizpůsobena aktuálnímu stavu každého individuálního klienta. Klienti na koních v rámci programu nejezdí.

Délka jedné hiporehabilitace je tři hodiny. Do programu je možné přijít jednorázově, pro optimální efekt doporučujeme docházku 1x za 14 dní po dobu 3 měsíců.

Cena: 1 800,- / tříhodinový program / osoba

Skupinová hiporehabilitace pro pečující

Program je určen pro zdravotnické pracovníky v první linii, pomáhající profese a neformální pečující, kteří jsou obzvláště v době pandemie COVID-19 ohroženi vyčerpáním a syndromem vyhoření. Cílem programu je v bezpečném prostředí zažít pocit úlevy, získat pozitivní prožitky při motivující činnosti s koňmi a naučit se jednoduché relaxační techniky, které mohou následně uplatňovat pravidelně v běžném denním životě. Hiporehabilitace pomáhá navodit efektivně stav relaxace a díky smysluplné činnosti odvést pozornost od každodenní zátěže. Účastníci na koních v rámci programu nejezdí, ale vyzkouší si s koňmi překonávat různorodé překážky a úkoly při vodění ze země. Díky této činnosti dochází také k rozvoji kompetencí v nonverbální komunikaci.

Délka jedné hiporehabilitace je 3 hodiny. Je možná jednorázová účast, nebo pravidelná docházka 1x měsíčně.

Cena: 1 800,- / tříhodinový program / osoba