+420 776 643 102        info@kamenityvrch.cz
V Potocích ev. č. 318, 252 10, Černolice

S koněm v harmonii – komplexní příprava jezdce

Na základě svých zkušeností z vrcholového sportu (moderní pětiboj), jógy a hiporehabilitace, vytvořila členka našeho týmu Bára Voltrová projekt S koněm v harmonii, který má za cíl naučit jezdce i majitele koní, jak mohou pracovat se svým tělem tak, aby koni nevadili a uvolněně následovali pohyb koňského hřbetu. Stejný důraz klade i na schopnost relaxace, koncentraci, naladění mysli a usměrnění emocí při práci s koňmi.

Ve své praxi využívá dechové techniky, strečink, posilování s vlastním tělem s důrazem na aktivaci středu těla, relaxační cvičení, balanční podložky, jógu a další. Zaměření lekcí vždy individuálně přizpůsobuje konkrétním potřebám a schopnostem studentů.

„Jezdci si často neuvědomují, jak výrazně se disbalance a ztuhlosti jejich těla mohou projevovat na pohybu a jezditelnosti jejich koní. Zároveň v České republice chybí koncept sportovní přípravy jezdců, což bych ráda změnila a šířila mezi jezdeckou veřejnost nutnost práce na vyrovnanosti jezdce a to nejen fyzické, ale i mentální.“

Bára Voltrová byla dlouhou dobu vrcholovým sportovcem. Reprezentovala ČR v moderním pětiboji, kde kromě šermu, plavání a běhu se střelbou, závodník absolvuje parkur stupně L na zapůjčeném koni a na to potřebujete nejen dobře jezdit, ale zvládat i svou nervozitu, nedůvěru v koně a vlastní emoce. Jednostranné zatížení šermu a fyzická náročnost přípravy s sebou přinesla nezbytnost rehabilitačních cvičení, posilování středu těla (core), relaxace a dalších. Náročnost přípravy s sebou nesla řadu zranění, i velmi vážných. Právě tyto zkušenosti ji přivedly k zaměření tréninku na prevenci zranění pomocí rehabilitačních cvičení.

Bára chtěla propojit specifický jezdecký trénink s fyzioterapií a tak díky spolupráci s fyzioterapeutkou Katkou Holoubkovou poskytují komplexní služby specificky zaměřené na jezdce na koních. V rámci seminářů a lekcí tak máte možnost přímo propojit jezdecky zaměřená cvičení s péčí fyzioterapeuta. To vše i v pohodlí vaší stáje.

Své zkušenosti předává během individuálních lekcí a seminářů, které mohou probíhat jak s koněm (doporučeno), tak i bez koně. Ve středisku Kamenitý vrch na Praze-západ je také možné pod vedením Báry absolvovat lekci na hiporehabilitačním koni. Teoretické konzultace mohou probíhat i online.

Lekce přípravy jezdce se zaměřují na:

– na koni –  zlepšení propriocepce, cvičení na koni, aktivní uvolněnost

– práce na nervozitě a strachu spojenými s koňmi, či jezdeckým sportem

– využití dechu pro stabilizaci středu těla, koncentraci a relaxaci

– před jízdou – jak se rozcvičit a protáhnout

– posilování pro jezdce

– jak se dostat do kondice a udržet si ji

Teoretické znalosti a inspiraci můžete načerpat také v článcích Báry Voltrové o přípravě jezdce:
Protahování a relaxační techniky v jezdectví
Relaxační techniky (nejen) pro jezdce
Rozehřátí a strečink v jezdectví

Audiorelaxace (nejen) pro jezdce

Více informací o Báře se můžete dozvědět také v článku nebo v podcastu o její jezdecké historii.


Cena lekcí a seminářů: individuální, dle požadavků a délky

Cena online konzultací: 300,-/hod (přes Zoom/Google Meet)

Kontakt pro objednávky a další informace: info@kamenityvrch.cz