+420 776 643 102        info@kamenityvrch.cz
V Potocích ev. č. 318, 252 10, Černolice

Praxe v hiporehabilitaci

Jako středisko praktické výuky České hiporehabilitační společnosti poskytujeme odborné praxe v oblasti Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi. Absolvované praxe u nás lze započítat do povinných odborných praxí v rámci kurzů pořádaných ČHS.

Obor: Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP)
Odborné lektorky pro obecnou hiporehabilitaci: MUDr. Markéta Janatová, Ph.D., RNDr. Xenia Svobodová, CSc., MBA, Monika Štulířová, Dis.
Odborné lektorky pro HPSP: RNDr. Xenia Svobodová, CSc., MBA, Monika Štulířová, Dis.
Místo konání: Černolice, Praha-západ

Zaměření

 • individuální a skupinové hiporehabilitace pro děti a dospělé
 • rodinné hiporehabilitace pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami

Náplň praxe

 • seznámení s provozem malého střediska v rodinné stáji s koňmi v pastevním ustájení
 • základy bezpečnosti práce
 • způsob zacházení s koňmi pro zachování jejich welfare a prevenci přetížení
 • ukázka využívaných pomůcek a technik u individuální a skupinové hiporehabilitace
 • konzultace výběru vhodného koně pro specifické typy klientů (k dispozici je 6 koní různorodé povahy a temperamentu)
 • pozorování hiporehabilitací a následný rozbor terapeutického procesu
 • praktický nácvik terapeutických technik
 • nácvik tvorby návrhu terapeutického plánu
 • konzultace vedení dokumentace, zajištění chodu střediska, formálních procesů
 • konzultace potřebného vzdělání pro práci v hiporehabilitaci

Podmínky účasti

Cena: 900,-/den (4-6 hodin dle počtu klientů a studentů)
Cena pro členy ČHS a účastníky kurzů ČHS: 500,-/den (4-6 hodin)
Kontakt pro dotazy a rezervaci účasti: +420 776 643 102, info@kamenityvrch.cz

Kapacita termínů praxí je omezená, proto doporučujeme objednat se na praxe s dostatečným předstihem.