+420 776 643 102        info@kamenityvrch.cz
V Potocích ev. č. 318, 252 10, Černolice

Programy pro dospělé

Hipoterapie v psychiatrii a psychologii

Pod vedením certifikované instruktorky RNDr. Xenie Svobodové, Cs.C, MBA realizujeme skupinové a individuální intervence v oblasti Hipoterapie v psychiatrii a psychologii. Program zahrnuje nácvik komunikace s koňmi ze země, relaxace a sebereflexe s cílem řešení problémových situací dle individuálních potřeb klienta.

Cena individuální terapie: 1 600,- / 120 minut
Cena skupinové terapie: 1 000,- / 120 minut / osoba (při účasti 2-3 klientů u 1 koně)


Kontaktní hipoterapie

Kontaktní hipoterapie je vhodná například pro pacienty s psychosomatickými problémy, neurotickými obtížemi, bolestmi zad a dalšími typy chronických onemocnění. Zúčastnit se mohou také pacienti s vážnějšími poruchami motorických nebo i kognitivních funkcí, kteří jsou schopni alespoň krátké samostatné chůze v terénu. Součástí programu je čištění koní, krátká pěší vycházka s koňmi do přírody a tzv. Parelliho hry, při kterých koně plní různorodé úkoly podle zadání účastníků. Pacienti na koních v rámci programu nejezdí.

Cena individuální terapie: 600,- / hod
Cena skupinové terapie: 400,- / hod / osoba (při účasti 2-3 klientů u 1 koně)


Program s jízdou na koni

Pro osoby s mírným stupněm zdravotních nebo psychosociálních obtíží nabízíme jízdy na koních v detašovaném pracovišti v obci Blažim pod vedením lektorky Veroniky Melicharové, absolventky dlouhodobé praxe v hiporehabilitačním středisku. Jízdy probíhají na klidných mohutnějších koních. Lekce obsahují seznámení s koňmi, nácvik čištění a sedlání, základy přirozené komunikace s koňmi a v případě, že to aktuální zdravotní stav klienta dovolí, i výuku základů jízdy na koni.

Cena programu: 600 Kč / hod