+420 776 643 102        info@kamenityvrch.cz
V Potocích ev. č. 318, 252 10, Černolice

Programy pro dospělé

Hipoterapie v psychiatrii a psychologii

Pod vedením certifikované instruktorky RNDr. Xenii Svobodové, Cs.C, MBA realizujeme skupinové a individuální intervence v oblasti Hipoterapie v psychiatrii a psychologii. Program zahrnuje nácvik komunikace s koňmi ze země, relaxace a sebereflexe s cílem řešení problémových situací dle individuálních potřeb klienta.

Cena individuální hipoterapie: 1 500,- / 90 minut
Cena skupinové hipoterapie: 900,- / 90 minut / osoba (při účasti 2-3 klientů u 1 koně)


Kontaktní hiporehabilitace

Kontaktní hiporehabilitace je vhodná například pro klienty s psychosomatickými problémy, úzkostmi, depresemi a dalšími typy chronických onemocnění. Zúčastnit se mohou také klienti s vážnějšími poruchami motorických nebo i kognitivních funkcí, kteří jsou schopni alespoň krátké samostatné chůze v terénu. Součástí programu může být čištění koní, krátká pěší vycházka s koňmi do přírody a tzv. Parelliho hry, při kterých koně plní různorodé úkoly podle zadání účastníků. Klienti na koních v rámci programu nejezdí.

Cena individuální hipoterapie: 600,- / hod
Cena skupinové hipoterapie: 400,- / hod / osoba (při účasti 2-3 klientů u 1 koně)


Program s jízdou na koni

Pro osoby s mírným stupněm zdravotních nebo psychosociálních obtíží nabízíme volnočasové jízdy na koních v detašovaném pracovišti v obci Blažim u Slap pod vedením lektorky Veroniky Melicharové, absolventky dlouhodobé praxe v hiporehabilitačním středisku. Jízdy probíhají na klidných mohutnějších koních. Lekce obsahují seznámení s koňmi, nácvik čištění a sedlání, základy přirozené komunikace s koňmi a v případě, že to aktuální zdravotní stav klienta dovolí, i výuku základů jízdy na koni.

Cena individuálního programu: 600,- / hod
Cena skupinového programu: 400,- / hod / osoba (při účasti 2-3 klientů u 1 koně)

Všechny uvedené ceny jsou zvýhodněné díky příspěvkům našich sponzorů.
Při zrušení účasti na domluveném termínu ze strany klienta méně než 24 hodin předem je nutné uhradit storno poplatek 50% z ceny objednané aktivity. Při zkrácení aktivity z důvodu pozdního příchodu nebo nespolupráce klienta je nutné uhradit plnou cenu lekce, proto doporučujeme přijet s předstihem.