+420 776 643 102        info@kamenityvrch.cz
V Potocích ev. č. 318, 252 10, Černolice

Programy pro děti

Skupinové hiporehablitace

V roce 2024 pořádáme workshopy a pravidelné kurzy pro děti se specifickými potřebami a jejich rodiny zdarma.

Individuální hiporehabilitace

Individuální hiporehabilitace nabízíme především pro děti s opožděným psychomotorickým vývojem, hypotonií, poruchami koordinace pohybu, ADHD, PAS a poruchami komunikačních schopností, které jsou schopny samostatného sedu bez opory, neobjevuje se u nich spasticita a nemají problém v oblasti kyčlí a páteře.

Vycházíme z metod parajezdectví, hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi a hiporehabilitace v kontaktní terapii. Zaměřujeme se na neformální vzdělávání a podporu celkového rozvoje dítěte.

Před začátkem jízdy se děti podle svého zájmu a možností účastní čištění srsti a kopyt, zdobení hřívy, hlazení koně, nasazení deky a madel. Tato část hiporehabilitace přispívá k rozvoji komunikace, spolupráce, zodpovědnosti, motoriky a sebevědomí. Děti i jejich rodiny se při společné přípravě na jízdu učí také bezpečnému pobytu u koní a základům komunikace s koňmi ze země.

Při jízdě na koni se děti nejprve učí spolupráci, klidnému sedu a udržování rovnováhy. V pokročilejších lekcích mohou být zařazeny také paravoltižní cviky na koni nebo nácvik základů samostatného vedení koně. Menším dětem dává jejich proškolený dospělý doprovod při jízdě záchranu za bezpečnostní pásek. Starší děti, které zvládají bez problémů jízdu i sestoupení z koně, se postupně učí větší samostatnosti. Délka samotné jízdy je vždy přizpůsobena aktuálním schopnostem a preferencím dítěte.

Hiporehabilitací se mohou po dohodě účastnit i zdraví sourozenci. Váhový limit pro jízdu je 25 kg (u dětí, které zvládají z koně samostatně sestoupit, je po dohodě váhový limit vyšší). Ostatní účastníci si mohou vyzkoušet péči o koně a komunikaci s koňmi ze země.

Cena individuální hiporehabilitace: 800,- / hod
Cena skupinové hiporehabilitace: 450,- / hod / dítě (při účasti 2-4 dětí u 1 koně)

Dotovaná cena: 600,-/hod při účasti max. 2 dětí u 1 koně (více informací k podmínkám poskytnutí dotované ceny na info@kamenityvrch.cz)

Pro zařazení do programů a pro další informace se obracejte na e-mail info@kamenityvrch.cz nebo na telefonní číslo +420 776 643 102.

Děkujeme Středočeskému kraji za možnost poskytovat dotovanou cenu na Individuální a rodinné hiporehabilitace díky programu Podpora sportu a volného času v roce 2024 v rámci projektu Lekce parajezdectví pro děti s handicapem, evidenční číslo SVČ/PHC/053427/2024, v roce 2023 v rámci projektu Jezdecké aktivity pro děti s handicapem, evidenční číslo SVČ/PHC/049643/2023 a v roce 2022 v rámci projektu Programy s koňmi pro děti s handicapem, evidenční číslo SVČ/PHC/046828/2022.