+420 776 643 102        info@kamenityvrch.cz
V Potocích ev. č. 318, 252 10, Černolice

Program „Já mám koně“

Napadlo někdy někoho z vaší rodiny, že by si pořídil koně? Víte, co to obnáší? Nabízíme vám možnost si to vyzkoušet nanečisto, pod dohledem a v bezpečném prostředí.

Po přihlášení do programu společně s vámi vybereme jednoho z našich čtyř koní. V průběhu návštěv bude jen na vás, jaké zážitky s koněm budete chtít vyzkoušet. Můžete se věnovat společné vyjížďce, procházce, komunikaci ze země, jízdárenským cvikům, jezdeckým hrám nebo i vícedennímu vandru. S koňmi je možné vyzkoušet i méně obvyklé aktivity, například střelbu z luku, skijoring nebo geocaching.
Součástí každé lekce je výuka péče o koně. Začátečníkům je poskytována plná podpora ve všech aktivitách, s přibývajícími zkušenostmi se veškeré činnosti (sedlání, čištění, vedení atd.) učí provádět samostatně, s dopomocí pouze v okamžicích, kdy je to nutné pro zachování bezpečí a správného výcviku.
Některé termíny lekcí domlouváme skupinově pro více koní zároveň, vždy ale tak, aby bylo složení skupiny optimální (zohledňujeme zejména věk a zkušenosti jednotlivých jezdců).
Programu se může účastnit jednotlivec nebo i celá rodina, v rámci jedné lekce se mohou při jízdě na koni vystřídat dvě děti. Program je vhodný především pro začátečníky a menší děti. Pro zachování správného výcviku jsou koně na vyjížďkách většinou alespoň částečně vedeni zkušeným lektorem a to i v případě, že se již dítě učí základy samostatné jízdy.
Váhový limit pro jízdu na koni v Centru doporučené hiporehabilitace v obci Černolice je 40 kg, váhový limit v detašovaném pracovišti v obci Blažim u Slap je 90 kg. Pro ostatní zájemce o zařazení do programu může být náplní lekcí výuka péče o koně a komunikace s koňmi ze země.

Cena pronájmu koně: 600,- / hodina, předpokladem zařazení do programu je domluva na pravidelné docházce.
Pro rezervaci účasti a další informace se obracejte na e-mail info@kamenityvrch.cz