+420 776 643 102        info@kamenityvrch.cz
V Potocích ev. č. 318, 252 10, Černolice

Program „Já mám koně“

Napadlo někdy někoho z vaší rodiny, že by si pořídil koně? Víte, co to obnáší? Nabízíme vám možnost si to vyzkoušet nanečisto, pod dohledem a v bezpečném prostředí.

Po přihlášení do programu společně s vámi vybereme jednoho z našich koní. V průběhu návštěv bude jen na vás, jaké zážitky s koněm budete chtít vyzkoušet. Můžete se věnovat společné vyjížďce, procházce, komunikaci ze země, jízdárenským cvikům, jezdeckým hrám nebo i vícedennímu vandru. S koňmi je možné vyzkoušet i méně obvyklé aktivity, například střelbu z luku, plavení koní, skijoring nebo geocaching.
Součástí každé lekce je výuka péče o koně. Začátečníkům je poskytována plná podpora ve všech aktivitách, s přibývajícími zkušenostmi se veškeré činnosti (sedlání, čištění, vedení atd.) učí provádět samostatně, s dopomocí pouze v okamžicích, kdy je to nutné pro zachování bezpečí a správného výcviku.
Některé termíny lekcí domlouváme skupinově pro více koní zároveň, vždy ale tak, aby bylo složení skupiny optimální (zohledňujeme zejména věk a zkušenosti jednotlivých jezdců).
Programu se může účastnit jednotlivec nebo i celá rodina. Pro zachování správného výcviku jsou koně na vyjížďkách většinou alespoň částečně vedeni zkušeným lektorem nebo jsou pod jeho dohledem. Mladším dětem dává při jízdě proškolený dospělý doprovod záchranu za bezpečnostní pásek. Vyjížďky probíhají v kroku, případně s občasným klusem.
Váhový limit pro jízdu na koni je 30 kg. Pro ostatní zájemce o zařazení do programu může být náplní lekcí výuka péče o koně a komunikace s koňmi ze země.

Cena individuální nebo rodinné lekce: 800,- / hodina / kůň (s max. 2 jezdícími účastníky)
Cena skupinové lekce: 450,- / hodina / osoba (při účasti 2-4 osob u 1 koně, dospělý doprovod menších dětí se účastní zdarma)

Pro rezervaci účasti a další informace se obracejte na e-mail info@kamenityvrch.cz .