+420 776 643 102        info@kamenityvrch.cz
V Potocích ev. č. 318, 252 10, Černolice

Rehabilitace hrou

Při tréninku motorických a kognitivních funkcí rádi zařazujeme herní prvky, které zvyšují motivaci a efektivitu učení.

Projekt „Hrajeme si s MYŠ – LIŠ“

V roce 2022 jsme se spolu s neziskovou organizací Flami, z.s. podíleli na vytvoření webových stránek Hrajeme si s Myš-Liš . Stránky obsahují inspirativní materiály pro rodiče, kteří mohou se svými dětmi provádět zábavnou formou trénink nových dovedností a podpořit tak jejich psychomotorický vývoj.

Součástí vytvořených materiálů jsou i zábavné pracovní listy:

V rámci projektu také vznikly jednoduché tréninkové hry . Tyto hry mohou dětem pomoci naučit se pracovat s tabletem a potrénovat koordinaci pohybu, soustředění, paměť a komunikaci. Hry Bludiště a Tvary vytvořili studenti Západočeské univerzity.

Hra Poznáváme zvířata, vytvořená studenty Západočeské univerzity pod odborným vedením ergoterapeutky Dariny Ševčíkové:

Další zajímavé materiály najdete na www.myslis.com .
Projekt jsme realizovali díky podpoře od Laboratoře Nadace Vodafone a rádi ho dál rozvíjíme. Děkujeme za podporu!

Tipy na muzikohrátky

V době pandemie COVID-19 jsme ve spolupráci s muzikoterapeutkou Jindrou Bartošovou poskytovali online muzikoterapii pro děti s neurovývojovými poruchami. Z online muzikoterapeutických setkání vznikla instruktážní videa s tipy jak podpořit vývoj a komunikaci dětí hravou formou s využitím hudebních nástrojů. Videa si můžete pustit na našem youtube.

Inspirace z bakalářských prací o rehabilitaci

Studentky ergoterapie 1. LF UK ve spolupráci s našimi klientskými rodinami zpracovaly velmi zajímavé bakalářské práce na téma telerehabilitace, tvorby ergoterapeutických pomůcek a rozvoje senzorických funkcí.
Rádi v našem týmu přivítáme studenty i rodiny se zájmem o spolupráci při zpracování dalších témat z oblasti rehabilitace dětí se specifickými potřebami.

Set pro tele-ergoterapii (k zapůjčení v naší klubovně v Černolicích)

V rámci studentských prací vznikly také další materiály pro rodiny dětí se specifickými potřebami:

Zápůjčky herních systémů

Pro podporu domácí terapie pomocí vizuální zpětné vazby a herních prvků nabízíme zápůjčky konzole Nintendo Wii s pohybovými senzory pro trénink motoriky a iPadu s aplikacemi pro trénink pozornosti, paměti a alternativní komunikace.

Ukázka použití tabletu při domácí rehabilitaci

Zápůjčky iPadů pacientům a studentům jsou možné díky věcnému daru od Alza.cz. Děkujeme!

Pro zápůjčky nebo více informací nás kontaktujte na info@kamenityvrch.cz .