+420 776 643 102        info@kamenityvrch.cz
V Potocích ev. č. 318, 252 10, Černolice

Rehabilitace hrou

Jsme příznivci principu terapie formou hry, který zvyšuje motivaci, poskytuje pacientovi zpětnou vazbu a zvyšuje efektivitu kognitivního a motorického učení.

Projekt „Hrajeme si s MYŠ – LIŠ“

V roce 2022 jsme se spolu s neziskovou organizací Flami, z.s. podíleli na vytvoření webových stránek Hrajeme si s Myš-Liš . Stránky obsahují inspirativní materiály pro rodiče, kteří mohou se svými dětmi provádět zábavnou formou trénink nových dovedností a podpořit tak jejich psychomotorický vývoj.

V rámci projektu také vznikly jednoduché tréninkové hry . Tyto hry mohou dětem pomoci naučit se pracovat s tabletem a potrénovat koordinaci pohybu, soustředění, paměť a komunikaci.
Hry Bludiště a Tvary vytvořili studenti Západočeské univerzity.

Součástí vytvořených materiálů jsou i motivující pracovní listy zaměřené na téma koní.

Další pracovní listy a jiné zajímavosti najdete na www.myslis.com .
Projekt jsme realizovali díky podpoře od Laboratoře Nadace Vodafone. Děkujeme!

Tipy na muzikohrátky

V době pandemie COVID-19 jsme ve spolupráci s muzikoterapeutkou Jindrou Bartošovou poskytovali online muzikoterapii pro děti s neurovývojovými poruchami. Z online muzikoterapeutických setkání vznikla instruktážní videa s tipy jak podpořit vývoj a komunikaci dětí hravou formou s využitím hudebních nástrojů. Videa si můžete pustit na našem youtube.

Inspirace z bakalářských prací o rehabilitaci

Studentky ergoterapie 1. LF UK ve spolupráci s našimi klientskými rodinami zpracovaly velmi zajímavé bakalářské práce na téma telerehabilitace, tvorby ergoterapeutických pomůcek a rozvoje senzorických funkcí.
Rádi v našem týmu přivítáme studenty i rodiny se zájmem o spolupráci při zpracování dalších témat z oblasti rehabilitace dětí se specifickými potřebami.

Set pro tele-ergoterapii (k zapůjčení v naší klubovně v Černolicích)

V rámci bakalářských prací vznikly také další materiály pro rodiny dětí se specifickými potřebami:

Zápůjčky herních systémů

Pro podporu domácí terapie pomocí vizuální zpětné vazby a herních prvků nabízíme zápůjčky konzole Nintendo Wii se stabilometrickou plošinou pro pacienty s mírnou formou poruch rovnováhy a iPadu s aplikacemi pro trénink pozornosti, paměti, koordinace pohybu a alternativní komunikace.

Ukázka použití tabletu při domácí rehabilitaci

Zápůjčky iPadů pacientům a studentům jsou možné díky věcnému daru od Alza.cz. Děkujeme!

Pro zápůjčky nebo více informací nás kontaktujte na info@kamenityvrch.cz .