+420 776 643 102        info@kamenityvrch.cz
V Potocích ev. č. 318, 252 10, Černolice

Rehabilitace hrou

Jsme příznivci principu terapie formou hry, který zvyšuje motivaci, poskytuje pacientovi zpětnou vazbu a zvyšuje efektivitu kognitivního a motorického učení.

Projekt „Hrajeme si s MYŠ – LIŠ“

V roce 2022 jsme se spolu s neziskovou organizací Flami, z.s. podíleli na vytvoření webových stránek Hrajeme si s Myš-Liš . Stránky obsahují inspirativní materiály pro rodiče, kteří mohou se svými dětmi provádět zábavnou formou trénink nových dovedností a podpořit tak jejich psychomotorický vývoj.

V rámci projektu také vznikly jednoduché tréninkové hry . Tyto hry mohou dětem pomoci naučit se pracovat s tabletem a potrénovat koordinaci pohybu, soustředění, paměť a komunikaci.
Na vývoji her se podíleli také studenti Západočeské univerzity.

Součástí vytvořených materiálů jsou i výtvarné listy zaměřené na téma koní.
Další podobné materiály najdete na www.myslis.com .

Projekt jsme realizovali díky podpoře od Laboratoře Nadace Vodafone. Děkujeme!

Tipy na muzikohrátky

V době pandemie COVID-19 jsme ve spolupráci s muzikoterapeutkou Jindrou Bartošovou poskytovali online muzikoterapii pro děti s neurovývojovými poruchami. Z online muzikoterapeutických setkání vznikla instruktážní videa s tipy jak podpořit vývoj a komunikaci dětí hravou formou s využitím hudebních nástrojů. Videa si můžete pustit na našem youtube.

Studentské projekty tele-ergoterapie

V rámci bakalářských prací studentek ergoterapie 1. LF UK vznikají ve spolupráci s našimi klientskými rodinami nové metodiky pro telerehabilitaci s využitím iPadu a TeleErgo setu pomůcek, s jejichž využitím mohou rodiče hravou formou motivovat své děti k nácviku nových dovedností.
Rádi v našem týmu přivítáme studenty a pacienty se zájmem o spolupráci při zpracování dalších témat z oblasti rehabilitace dětí se specifickými potřebami.

Set pro tele-ergoterapii

V rámci bakalářské práce vznikla také příručka pro rodiče dětí se specifickými potřebami na téma využití tabletu v ergoterapii.

Zápůjčky herních systémů

Pro podporu domácí terapie pomocí vizuální zpětné vazby a herních prvků nabízíme zápůjčky konzole Nintendo Wii se stabilometrickou plošinou pro pacienty s mírnou formou poruch rovnováhy a iPadu s aplikacemi pro trénink pozornosti, paměti, koordinace pohybu a alternativní komunikace.

Ukázka použití tabletu při domácí rehabilitaci

Zápůjčky iPadů pacientům a studentům jsou možné díky věcnému daru od Alza.cz. Děkujeme!

Pro zápůjčky nebo více informací nás kontaktujte na info@kamenityvrch.cz .