+420 776 643 102        info@kamenityvrch.cz
V Potocích ev. č. 318, 252 10, Černolice

Novinky

Sobotní úvod do parajezdectví

Těšíme se na další víkendové hiporehabilitace! Tentokrát se zaměříme na základy parajezdectví a paravoltižní cviky. Program je vhodný nejen pro zkušené jezdce, ale i pro děti, které si chtějí na přítomnost koní teprve postupně navyknout.

Účast je zdarma díky finanční podpoře Středočeského kraje, Fondu sportu a volného času 2024, projektu Lekce parajezdectví pro děti s handicapem, evidenční číslo SVČ/PHC/053427/2024 . Děkujeme!

Děkujeme za podporu!

Děkujeme Středočeskému kraji za možnost poskytovat dotovanou cenu na Individuální a rodinné hiporehabilitace díky programu Podpora sportu a volného času v roce 2024 v rámci projektu Lekce parajezdectví pro děti s handicapem, evidenční číslo SVČ/PHC/053427/2024

Nová kniha o neurorehabilitaci

Vyšla nová kniha o Neurorehabilitaci od profesorky Marcely Grünnerové Lippertové. Moc nás těší, že v části Inovativní formy terapie nechybí ani kapitola o animoterapii, včetně hiporehabilitace! Na některých kapitolách se podílela i lektorka z našeho týmu Markéta Janatová. Kniha je dostupná k pročtení v klubovně v Černolicích.

Pozvánka na webinář

Česká hiporehabilitační společnost pořádá zajímavý webinář o přípravě jezdce, který povedou lektorky z našeho spolku Bára Voltrová a Katka Holoubková.

Spolupráce s ČHS

Na členské schůzi proběhly volby do představenstva, na kterých byla zvolena i lektorka z našeho spolku Markéta Janatová.

Edukační kurz s hipoterapií

Díky finanční podpoře od MZ ČR můžeme zdarma poskytovat Pravidelné kurzy s hipoterapií pro děti se zdravotním znevýhodněním a jejich rodiny.

Kurzy jsou realizovány v rámci projektu Edukační kurzy s hipoterapií pro rodiny dětí se zdravotním postižením, číslo projektu 2024/CAU/PVP/107 / MZDR 27299/2023/CAU, v programu PVP 2024 – Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Děkujeme!

Děkujeme za sponzorský dar!

Moc děkujeme společnosti Tension Systems, s.r.o. za sponzorský dar. Dar nám pomůže i nadále pokračovat v poskytování hiporehabilitací dětem i dospělým, kteří by si je jinak nemohli dovolit.

Děkujeme za pomoc!

Moc děkujeme Eleně, Ondrovi a Tereze za krásný bosonohý chodník! Chodí se po něm parádně a zatím zbývá i místo k dalšímu společnému tvoření, na které se těšíme zase někdy příště.

Pozvánka k výzkumu v hiporehabilitaci

Katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství FBMI ČVUT ve spolupráci s Českou hiporehabilitační společností a jejími členskými středisky provádí výzkum zaměřený na hodnocení vlivu hiporehabilitace na psychofyziologický stav a hladinu stresu koně a člověka. Tento týden jsme do vědeckého týmu přivítali dva nové výzkum(ko)níky ze střediska JK Šerm, kteří nám pomáhali testovat vyvíjené senzory a byli moc šikovní! Pokud byste se o výzkumu chtěli dozvědět více nebo se i zapojit jako dobrovolníci, kontaktujte MUDr. Markétu Janatovou, Ph.D. na e-mailu vedavyzkum@hiporehabilitace-cr.com .

Kurz Úvod do hiporehabilitace

Česká hiporehabilitační společnost otevřela nový kurz Úvod do hiporehabilitace. V prvním termínu ve středisku JK Šerm potkáte v lektorském týmu také místopředsedkyni našeho spolku Markétu Janatovou.
Kurz vychází z metodik, které jsme společně se středisky Hiporehabilitace Jupiter a Vladykův dvůr vytvořili a testovali v projektu Spolupráce při inovaci hiporehabilitace v sociální praxi se zaměřením na rodiny s dětmi se specifickými potřebami CZ.03.03.01/00/22_021/0001564.

Rodinné workshopy o hiporehabilitaci

V pátek 19.4. a v sobotu 20.4. proběhnou další rodinné workshopy o hiporehabilitaci.
Účast je zdarma díky programu OPZ+ MPSV, projektu Spolupráce při inovaci hiporehabilitace v sociální praxi se zaměřením na rodiny s dětmi se specifickými potřebami CZ.03.03.01/00/22_021/0001564.


Krásný článek o domškoláckém workshopu

Děkujeme za krásný článek Silnější než myšlenka? na blogu AlterMater o našem workshopu pro domoškoláky!


Výuka studentů ČHS

Místopředsedkyně a členka ČHS Ing. et Bc. Vladimíra Casková, která léta vede sekci Vzdělávání, předala na konci ledna 2024 svoji funkci koordinátorky sekce Vzdělávání, a to místopředsedkyni našeho spolku MUDr. Markétě Janatové, Ph.D., která v ČHS vede také sekci Věda a výzkum. Studenty ČHS rádi přivítáme i na praxích v našem středisku, nejbližší termíny jsou 1.3., 15.3., 20.4. od 10 do 14h a pravidelně ve čtvrtek od 10:30 do 15h.


Workshop pro domškoláky

V pátek 1.3. a 15.3.2024 proběhne workshop pro domškoláky a jejich rodiny, na kterém se zážitkovou formou dozvědí zajímavé informace o hiporehabilitaci.
Účast je zdarma díky programu OPZ+ MPSV, projektu Spolupráce při inovaci hiporehabilitace v sociální praxi se zaměřením na rodiny s dětmi se specifickými potřebami CZ.03.03.01/00/22_021/0001564.


Nabídka spolupráce pro rodiny

Dobrý den, milí rodiče,
jsem studentkou 3. ročníku ergoterapie na 1. lékařské fakultě UK. Oslovuji Vás s nabídkou zapojit se do výzkumu, který bude podkladem pro mojí bakalářskou práci, nazvanou ,,Tvorba pomůcek pro rozvoj senzorických funkcí a testování jejich použitelnosti u dětí předškolního věku“. Cílem mé práce je předat rodičům informace o rozvoji smyslových funkcí u dětí, a nabídnout jim náměty na senzorické pomůcky, které se dají vyrobit rychle a levně ze snadno dostupných materiálů. Pokud se chcete do výzkumu zapojit, vyplňte prosím Google dotazník zde: https://forms.gle/1B3x8aGAshAHt88Z8
Moc děkuji za Váš čas a ochotu.
Bernadeta Looney


Společný projekt inovací

Jako partneři projektu, který realizuje Hiporehabilitace Jupiter, vytváříme a testujeme nové hiporehabilitační programy pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami. V březnu plánujeme další lekce hiporehabilitačního kroužku, na který se zájemci mohou hlásit na info@kamenityvrch.cz . Více informací o projektu se můžete dozvědět v tiskové zprávě.


Kalendář s našimi koňmi

Česká hiporehabilitační společnosti vydala krásný kalendář na rok 2024 s tématem koně a voda, ve kterém jsou i fotografie našich koní.


Konference České hiporehabilitační společnosti

V sobotu 25.11. proběhne na Mendelově univerzitě 14. hiporehabilitační konference, které se se svými příspěvky zúčastní i několik členek týmu Kamenitého vrchu. Těšíme se na spoustu nových informací a inspirativních setkání!


Kurz Muziko-arte-drama jóga

V listopadu proběhne v Praze dvoudenní zážitkový Kurz Muziko-arte-drama jóga muzikoterapeutky Jindry Bartošové a arteterapeutky Lindy Řehákové, které jsou autorkami projektu Hrajeme si s Myš-Liš. Kurz je vhodný nejen pro odborníky, ale i pro rodiče, kteří mohou na kurzu načerpat novou inspiraci. Více informací najdete na https://myslis.com/kurzy/ .


Jablkobraní

Na Všenorské Jablkobraní chystáme pro děti šermířskou arénku a hobby horsing.

Semináře pro jezdce

V projektu S koněm v harmonii proběhnou na podzim 4 zajímavé workshopy pro jezdce, které povede Bára Voltrová a Katka Holoubková. Přihlášení je možné na skonemvharmonii@gmail.com . Více informací o akcích najdete na facebooku.


Hiporehabilitační workshopy

Na podzim budou probíhat další hiporehabilitační workshopy pro rodiny dětí se specifickými potřebami. Účast je zdarma. Projekt je realizován za finanční podpory MZ ČR.


Hiporehabilitační kroužek

Od září bude probíhat v pátek od 12:30 hiporehabilitační kroužek pro děti se specifickými potřebami. Účast je zdarma díky finanční podpoře z programu OPZ+ MPSV.


Návod na domácí tvoření

Vyrobte si koníka! Pro zábavu, pro radost i pro hravý trénink nových dovedností. Bára Voltrová vytvořila pro děti jednoduchý videonávod, šablonu koníka najdete v popisku videa:


Příměstský tábor

V srpnu se těšíme na návštěvu dětí z příměstského tábora z Černolic!


Kroužky pro děti

Zakončili jsme poslední sezónu kroužků pro děti, abychom mohli věnovat více času hiporehabilitacím a programu Já mám koně. Kroužek šermu nabízí v okolí např. SVČ Všenory. Na koňské kroužky doporučujeme například řevnické středisko Hiporehabilitace Jupiter!


Noví členové týmu

Náš tým se rozrostl o nové členy týmu z ustájení ve Všenorech. Potkat se tam můžete s Martinou Sládkovou a její dcerou Nikolkou, zakladatelkou našeho spolku Bárou Voltrovou, koňmi Ostynem, Žolíkem, Jamiem a Coudym a fenkou Viki.


Cesta magické runy

V neděli 21.5. se z´účastníme s jednorožčím stanovištěm Cesty magické runy, kterou pro děti z Černolic a okolí pořádá EasySpeak.


Inovace v hiporehabilitaci

Moc děkujeme střediskům praktické výuky ČHS Hiporehabilitace Jupiter a Vladykův Dvůr, že se můžeme účastnit velmi zajímavého projektu, zaměřeného na inovace v hiporehabilitaci.


Krátká reportáž

Na Radiožurnálu vyšla krátká reportáž, ve které můžete slyšet, jak vesele se směje Davídek, když jede na Vesně:  https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/radiozurnal/41/2023-04-20 , čas 7:38:30 .


Konference o hiporehabilitaci

Ve středu 29.3. proběhne Konference věda a výzkum v hiporehabilitaci v ČR, na které budou prezentovat své příspěvky i členky našeho týmu.


Víkendové rodinné hiporehabilitace

Na jaro plánujeme 4 termíny skupinových rodinných hiporehabilitací, na kterých si děti se specifickými potřebami a jejich rodiny užijí hiporehabilitaci i další doprovodný program (plánujeme například fyzioterapii, výtvarné aktivity a zkoušení pomůcek pro podporu senzorických funkcí).
Už teď se můžete přihlásit na e-mailu info@kamenityvrch.cz se zájmem o rezervaci míst na plánovaných skupinových hiporehabilitacích v termínech 23.4., 14.5., 4.6. a 25.6. 2023 od 13 do 17h.
Projekt je realizován s finanční podporou MZ ČR.


Online konference pro rodiče

Nezisková organizace Via Cordis pořádá ve dnech 28. – 30. března 2023 Konferenci duševního zdraví. Konference je určena nejen rodinám dětí s duševním onemocněním, ale také široké odborné a laické veřejnosti. Účast je pro všechny zdarma. Na konferenci můžete slyšet i přednášku o Hiporehabilitaci od členky našeho týmu MUDr. Markéty Janatové.


Prázdninový hiporehabilitační týden

Na prázdniny chystáme v termínu 10.-14. července hiporehabilitační týden pro rodiny s děmi se specifickými potřebami. Těšíme se na společné zážitky při hiporehabilitacích, canisterapii, fyzioterapii a muzikoterapii. Podrobnosti ještě domlouváme, ale už teď se můžete hlásit s předběžným zájmem o rezervaci míst na info@kamenityvrch.cz .


Rozhovor o neurorehabilitaci

U příležitosti nominace na cenu Milady Paulové vyšel rozhovor se spoluzakladatelkou našeho spolku MUDr. Markétou Janatovou, ve kterém vypráví nejen o své vědecké činnosti, ale i o hiporehabilitaci.


Zimní pozdrav

Když nasněží, bývá v ohradě veselo! Takhle jsme si hráli v čerstvém sněhu při kontrole ohrady:


Poděkování

Violka s Valkýrou se odstěhovaly do nedalekého Bojova. Přejeme jim ať jsou spokojené, děkujeme za jejich pomoc při hiporehabilitacích a za společné zážitky, na které budeme rádi vzpomínat!🐎🐎🙂


Reportáž z Kamenitého vrchu na ČT2

Na ČT2 v pořadu Nedej se! vyšla reportáž o hiporehabilitaci a našem spolku: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/222562248430029/
Děkujeme Emičce, Matymu a Davídkovi za pomoc při natáčení!


Středisko praktické výuky

Česká hiporehabilitační společnost nám udělila status Středisko praktické výuky pro obor Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi. Děkujeme a těšíme se na setkání se studenty!

Cvičíme s koňmi

V sobotu 3.12. od 10 do 12 hodin plánujeme pro děti workshop Cvičíme s koňmi, na který Bára Voltrová (bývalá olympijská reprezentantka) a Katka Holoubková (fyzioterapeutka) připravily jednoduchá a zábavná cvičení pro zlepšení obratnosti a bezpečnosti při jezdeckých aktivitách. Cvičení si děti vyzkouší nejen na zemi, ale i při jízdě na koni. Cena workshopu je 500,-, program je vhodný pro děti cca od 5 do 12 let.
Rezervace míst je možná na e-mailu info@kamenityvrch.cz.


Setkání s koňmi pro děti

Někteří z vás už znají kobyly Violu a Valkýru, které se v létě přistěhovaly do Černolic. V pondělí 21.11. od 14 do 16 hodin plánujeme společné setkání s koňmi pro děti. Přijďte kobylky pozdravit, něco nového se o nich dozvědět a užít si společné zážitky včetně krátkého svezení na koni! Účast je zdarma, rezervace míst je možná na e-mailu info@kamenityvrch.cz.


Workshop Příprava jezdce

Zveme vás na workshop Příprava jezdce projektu S koněm v harmonii, který má za cíl pomoci nejen jezdcům, ale i jejich koním. Workshopem vás budou provázet odborné členky našeho týmu, bývalá olympijská reprezentantka v moderním pětiboji Barbora Voltrová a fyzioterapeutka Katka Holoubková.


Výlet s koňmi pro děti

Výlet s koňmi pro děti od sedmi let proběhne 22.10. od 10 hodin v Černolicích. Zbývají nám poslední volná místa, rezervace účasti je možná na info@kamenityvrch.cz


Víkendové rodinné hipoterapie

Pro velký zájem jsme vypsali ještě další dva termíny rodinných hiporehabilitací, které proběhnou 15.10. a 30.10. od 13 do 16 hodin. Zbývají nám poslední volná místa, rezervace účasti je možná na info@kamenityvrch.cz


Poděkování za sponzorství

Moc děkujeme společnosti Fichtner, s.r.o. za sponzorský dar! Díky daru můžeme koupit nové botičky pro koně a další pomůcky potřebné pro hipoterapii. Vážíme si vaší pomoci a budeme ji s našimi koňmi moc rádi šířit zase dál!


Audiorelaxace nejen pro jezdce

V neděli jsme si užili další pohodové odpoledne s rodinnými hiporehabilitacemi. Na společnou relaxaci v přírodě už tentokrát byla zima, ale Bára Voltrová pro vás připravila video s audiorelaxací pro uvolnění těla i mysli, kterou můžete vyzkoušet v pohodlí domova.


Návod na cvičení před jízdou

Bára Voltrová připravila ve svém projektu S koněm v harmonii další inspirativní článek, tentokrát zaměřený na jednoduché cviky pro jezdce, kteří správnou přípravou mohou jezdecké lekce zpříjemnit nejen sobě, ale i koni. Článek si můžete přečíst na Blogu Decathlonu.


Poděkování za sponzorství

Moc děkujeme společnosti Energy financial group, a.s., která nám poskytla sponzorský dar na hipoterapie. Díky daru můžeme nejen letos, ale i v příštím roce pokračovat s dotovanými hiporehabilitačními programy, díky kterým je hipoterapie pro rodiny dětí se specifickými potřebami dostupnější. Máme radost a těšíme se na další společné zážitky s koňmi!


Návod na domácí relaxaci

Děkujeme všem účastníkům za krásné, pohodové i veselé odpoledne s rodinnými hipoterapiemi! Bára Voltrová pro vás jako pokračování relaxačního workshopu připravila audionahrávku provázení relaxací, kterou si můžete stáhnout a pokračovat v relaxaci v pohodlí domova.


Rodinné hiporehabilitace

Na podzim plánujeme další odpoledne s hiporehabilitací pro rodiny dětí se specifickými potřebami. Akce je spolufinancována z programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče 2022 od MZ ČR. Rezervace účasti je do naplnění kapacity možná na info@kamenityvrch.cz .


Článek o relaxaci u koní

Bára Voltrová pro vás ve svém novém článku připravila návod na jednoduchou a efektivní relaxační techniku, která je přínosná nejen před příchodem ke koním.


Příměstský tábor

V týdnu od 15.8. pořádá Spolek Černolice kousek od nás Příměstský tábor Černolice. Děti se můžou těšit na spoustu her, výlety i na projížďku na našich koních. Více informací o táboru najdete na http://mccernolice.cz/tabor/ .


Online setkání na téma hipoterapie

Ve středu 29.6. od 10h proběhne online setkání pro rodiče na téma hipoterapie. Budeme si povídat o jejích typech, účincích, indikacích i o tom, co je potřeba vědět, než si pořídíte vlastního hiporehabilitačního koně. 😉Přihlásit na setkání se můžete na https://www.viacordis.cz/prihlasovani-na-aktivity/


Článek o relaxaci a protahování v jezdectví

Přečtěte si inspirativní článek od Báry Voltrové o protahovacích a relaxačních cvičeních přínosných pro začínající i pokročilé jezdce, kteří chtějí jezdit zdravě, bezpečně a v pohodě. Další informace ze světa výcviku koní i jezdců můžete sledovat na její facebookové stránce S koněm v harmonii.


Prezentace na sympoziu PCA

Projekt Podpora osob v riziku syndromu vyhoření a s neurotickými poruchami, který probíhá díky finanční podpoře od MZ ČR jsme prezentovali na přednášce a workshopu na 9. česko-slovenském sympoziu Společnosti pro vzdělávání v PCA. Roli koně na workshopu úspěšně zastoupil šikovný psí pomocník Lasse ze střediska praktické výuky ČHS Hiporehabilitace Jupiter.


Hry pro psychomotorický trénink

V rámci projektu Hrajeme si s Myš-Liš, který nám umožnila realizovat Laboratoř Nadace Vodafone jsme vytvořili jednoduché počítačové hry, které mají za cíl pomoci dětem naučit se pracovat s tabletem a procvičit kognitivní a motorické funkce.


Hiporehabilitace pro Via Cordis

V úterý 7.6. se k nám chystá návštěva rodin z neziskové organizace Via Cordis. Na výlet ke koním i na jejich další aktivity pro děti i rodiče je možné se hlásit na www.viacordis.cz .


Ukázka kroužku šermu

V sobotu 21.5. proběhne od 9 hodin v Černolicích soustředění dětí z kroužku šermu, na kterém si vyzkouší i rytířské disciplíny s koňmi. Na úvod se mohou na ukázkovou lekci šermu přijít podívat také noví zájemci, kteří by chtěli začít navštěvovat kroužek v příštím roce.


Rodinné hiporehabilitace zdarma

Zveme vás na víkendové skupinové hiporehabilitace pro rodiny dětí se specifickými potřebami. Akce jsou zdarma, projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.


Dar od Decathlon

Děkujeme společnosti Decathlon za darování pomůcek, které využijeme při hiporehabilitaci i při tvorbě výukových materiálů z oblasti zdravé přípravy na jízdu na koni, které pro vás připravuje Bára Voltrová, bývalá reprezentantka ČR na OH v moderním pětiboji.


Den otevřených dveří 2022

V neděli 22.5. od 14 do 16 hodin proběhne ve středisku doporučené hiporehabilitace v Černolicích den otevřených dveří. Chystáme ukázky hiporehabilitace a výtvarné dílničky pro děti. Zájemce o návštěvu dne otevřených dveří prosíme o potvrzení účasti předem na e-mailu info@kamenityvrch.cz .


Kroužek s koňmi pro nejmenší

Kroužek pro děti od 2 do 6 let v doprovodu rodičů bude probíhat od dubna do května v úterý od 13 hodin. Rezervace účasti je možná na info@kamenityvrch.cz .


Kontaktní hiporehabilitace pro děti

V neděli 27.3. od 10 hodin zveme děti na skupinovou kontaktní hipoterapii, při které si pohrají s koňmi, naučí se je čistit, zdobit, krmit a možná i vodit přes překážky. Program je vhodný pro děti se zdravotním znevýhodněním i pro zdravé děti, které by chtěly na chvíli zapomenout na stres dnešních dní. Akce je zdarma, přihlášení je možné na info@kamenityvrch.cz .


Výlety s koňmi

Od 2. dubna do 25. června plánujeme pokračovat v Dobříši v pravidelných výletech s koňmi 1x za 14 dní v sobotu od 13 do 17 hodin. Program je vhodný zejména pro začátečníky, ale i pro pokročilejší jezdce, které baví výlety a pobyt s koňmi v přírodě. Je možná pravidelná nebo i jednorázová účast.
Pro rezervaci účasti a více informací pište na info@kamenityvrch.cz


Kurz Malá zvířata v zooterapii

Středisko praktické výuky ČHS Hiporehabilitace Jupiter pořádá 26.3.2022 v Řevnicích na Praze-západ akreditovaný kurz Malá zvířata v zooterapii.


PF 2022


Článek o působení hiporehabilitace

V odborném časopisu Listy klinické logopedie vyšel článek o vlivu hiporehabilitace na rozvoj komunikačních schopností, na kterém se jako spoluautorky podílely členky našeho týmu.


Děkujeme za sponzorský dar!

Moc děkujeme společnosti Fichtner, a.s. za štědrý sponzorský dar, díky kterému jsme mohli pořídit nové boty pro koně a další pomůcky, které jsou pro hiporehabilitaci potřeba.


Zimní výlety s koňmi

V zimním období letos plánujeme výlety s koňmi v Dobříši pod vedením Terezy Tlapákové, kterou děti znají z našich kroužků. Program bude probíhat v malé skupince dětí v sobotu od 10 do 13 hodin. Je možné se přihlásit na pravidelnou nebo i jednorázovou účast. Více informací najdete na https://www.kamenityvrch.cz/ind…/krouzek-s-konmi-pro-deti/


Výhra v Nadaci Vodafone

Muzikoterapeutka Jindra Bartošová získala podporu Nadace Vodafone pro projekt Hrajeme si s MYŠ-LIŠ, který vytváříme společně s Flami, z.s.. Její prezentaci můžete vidět v záznamu z finále (36. minuta).


Finále Laboratoře Nadace Vodafone

S nápadem na vytvoření webových stránek s hrami určenými pro podporu psychomotorického vývoje dětí a výukovými materiály pro odborníky i rodiče jsme postoupili do užšího výběru přihlášených projektů Laboratoře Nadace Vodafone Česká republika . Finále proběhne 10.11. od 16 hodin a bude k vidění online (více na https://www.laboratornadacevodafone.cz/ ).


Návštěva domova seniorů

Poník Jurášek s naší lektorkou Terezou Tlapákovou se poprvé vydal na výlet do Domova seniorů Dobříš.


Výlet s koňmi s Via Cordis

V říjnu nás čeká příjemné odpoledne s dětmi a koňmi. Na akci je možné se přihlásit v neziskové organizaci Via Cordis. Určitě doporučujeme i jejich další aktivity!


Ergoterapie

S našimi klienty spolupracují také studentky ergoterapie 1. LF UK v rámci svých bakalářských prací. Metodiku kterou u nás společně vytváříme a testujeme budeme prezentovat 10.8.2021 na Druhé české tele-neurorehabilitační konferenci v příspěvcích na téma Telerehabilitační intervence u dětských pacientů a Tablet a herní prvky v distanční ergoterapii u dětí.


Evropská konference o hiporehabilitaci

10.-11.9. 2021 proběhne Evropská konference o hiporehabilitaci, které se členky našeho spolku účastní se třemi příspěvky. Na stránkách konference můžete nahlédnout od posterové sekce a prohlédnout si poster o jednom z našich projektů.


Všenorské Jablkobraní

I letos chystáme ve spolupráci s Dobřichovickým Domkem kroužek šermu v ZŠ Všenory. Šerm a střelbu z luku si s našimi dětmi můžete vyzkoušet už v sobotu 18.9. na Všenorském jablkobraní. A pro příznivce mírumilovnějších aktivit určitě doporučujeme ukázky arteterapie a muzikoterapie s Flami z.s.


Víkendy s hiporehabilitací a muzikoterapií

19. září a 10. října 2021 plánujeme odpoledne s hiporehabilitací a muzikoterapií. Děti mohou v den konání absolvovat 1 nebo 2 terapeutické jízdy na koni a v průběhu celého programu se dle svého zájmu zúčastnit individuální nebo skupinové muzikoterapie.
Rezervace účasti a další informace na info@kamenitvyvrch.cz


Kroužek s koňmi pro nejmenší

Kroužek s koňmi pro nejmenší děti od 2 do 6 let a jejich rodiče bude letos probíhat od 3.9. do 22.10. 2021 každý pátek od 13 hodin v Černolicích. Děti si vyzkouší péči o koně, společné hry s koňmi, cviky a jízdu na koni.


Setkání s koňmi pro děti

V úterý 10. srpna ve 14 hodin zveme děti na setkání s koňmi, při kterém si vyzkouší péči o koně i krátkou jízdu. Program je vhodný i pro děti se speciálními potřebami, účast na akci je zdarma. Přihlášení je potřeba předem na e-mailu info@kamenityvrch.cz .


Víkendové výlety s koňmi

Na podzim plánujeme pro děti víkendové výlety s koňmi. Pro více informací nebo předběžnou rezervaci míst pište na info@kamenityvrch.cz .


Setkávací online skupina

Via Cordis poskytuje podporu rodinám dětí se speciálními potřebami, například pořádáním bezplatných online seminářů pro pečující nebo pomocí s financováním terapií. V úterý 17.8. proběhne setkávací online skupina pro rodiče na téma hipoterapie, ve které určitě nebude chybět zmínka o našem spolku…


Zkoušky koní v Blažimi

Nejmohutnější a nejklidnější členky našeho týmu Viola a Valkýra včera úspěšně složily Specializační zkoušky pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace, které zajišťuje Česká hiporehabilitační společnost. Velkou gratulaci si zaslouží ony i jejich majitelka a naše lektorka Veronika Melicharová, která je na zkoušky skvěle připravila.


Canisterapeutické zkoušky

Pes Nero, jeden z nejroztomilejších zvířecích členů našeho týmu, dnes úspěšně složil canisterapeutické zkoušky. Gratulujeme jemu i jeho majitelce Tereze Šurdové k dalšímu společnému úspěchu!


Nedělní program

V neděli 4.7. plánujeme v Černolicích dopolední arteterapii a muzikoterapii s Flami z.s. a focení s koňmi s Igapik Horselover. Rezervace účasti na některé z aktivit je možná na info@kamenityvrch.cz


Příměstský tábor 2021

V týdnu 2.-6.8.2021 pořádáme příměstský tábor u koní v Černolicích. Děti se seznámí se vším co s koňmi souvisí a užijí si i celodenní výlet do přírody. Kromě koní budou na programu hry v přírodě a tvořivé aktivity. Program je vhodný pro děti od 7 do 10 let. Rezervace účasti je možná na info@kamenityvrch.cz.


Nedělní program

V neděli 6.6. plánujeme dopoledne s hipoterapií, muzikoterapií a arteterapií. Rezervace účasti je možná na info@kamenityvrch.cz .


Naši koně ve videoklipu

Veselé video k písničce o koních pro děti muzikoterapeutky Jindry Bartošové vzniklo ve spolupráci s organizací Flami z.s. jako součást projektu propojujícího hiporehabilitaci, arteterapii a muzikoterapii.


Návod na bubnování s dětmi

Muzikoterapeutka Jindra Bartošová vytvořila ze záznamů online muzikoterapeutických setkání video s návodem pro rodiče, ve kterém se dozvíte jak rozvíjet schopnosti svých dětí i dobrou náladu prostřednictvím společného bubnování.


Kurz úvod do zooterapie

Zážitkový kurz Úvod do zooterapie odkládáme předběžně na podzim 2021. Aktuálně je možné se zúčastnit ve středisku praktické výuky Hiporehabilitace Jupiter a nově i u nás na Kamenitém vrchu individuálních odborných praxí garantovaných Českou hiporehabilitační společností.


Tip na tábory a letní hipoterapie

Hiporehabilitace Jupiter, z.s. pořádá prázdninové hiporehabilitační týdny a letní tábory nejen s koňmi kousek od nás, v Řevnicích.


Podpora ČHS – Givt pomocník

Na odkaze http://bit.ly/30Kc-pro-Ceskou-hiporehabilitacni-spol si přidejte Pomocníka a Česká hiporehabilitační společnost za to dostane bonus 30 Kč. S givtím Pomocníkem pak můžete nakupovat přes internet jak jste zvyklí, ale část peněz z vaší objednávky půjde na dobrou věc. Důležité je, že při tom neplatíte nic navíc a Pomocník vás vždy upozorní na možnost přispět tam, kde je to možné. Akce platí od 27. do 29.4. 2021. 


Olíkovy tipy na hračky

Organizace Asgent vznikla na podporu výzkumu genetické léčby vzácných onemocnění. Maminka nejdůležitějšího zakladatele nadace, čtyřletého andílka Oliverka, sdílí na youtube zajímavé tipy na hračky pro speciální děti.


Den otevřených dveří

Den otevřených dveří proběhne v sobotu 24.4. s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci formou individuálních návštěv. Pokud máte zájem dozvědět se více o některé z našich aktivit, napište nám na e-mail info@kamenityvrch.cz a rádi s vámi domluvíme čas setkání.


Obnova kroužku šermu

Kroužek šermu pokračuje od 22.4.. Lekce budou probíhat ve venkovním prostředí od 17:00 do 18:30. Pro více informací kontaktujte lektora Erika Onodu na tel. 734860953 nebo napište na e-mail info@kamenityvrch.cz .


Naši koně v e-learningu ČHS

Naši koně si zapózovali v publikaci, kterou vytvořila naše garantka a instruktorka Xenia Svobodová pro e-learning kurzu Hipoterapie v psychologii a psychiatrii České hiporehabilitační společnosti. Děkujeme za její odborné vedení i za neobyčejné zážitky s koňmi, které byly inspirací k některým z kapitol.


Videa a fotky koní

Na našem youtube kanálu přibyla další zábavná videa o koních od dětí pro děti. Na facebooku máme nové fotografie našich koní, děkujeme Igapik Photography za zachycení úžasně zasněžené zimní nálady!


Dobrovolnictví u koní

Pro dospělé zájemce nebo i pro rodiny s dětmi nabízíme možnost vyzkoušet si dobrovolnictví u koní . Při dobrovolnické návštěvě nám pomůžete s úpravou koňských výběhů a údržbou vybavení pro hiporehabilitaci.


Den otevřených dveří

Pokud to epidemiologická situace dovolí, tak v sobotu 24.4. od 14 do 17 hodin proběhne ve středisku doporučené hiporehabilitace v Černolicích den otevřených dveří. Chystáme pro vás ukázky hiporehabilitace, canisterapie, arteterapeutickou dílničku a workshop první pomoci. S ohledem na nejistotu konání prosíme o rezervaci účasti předem na e-mailu objednavky@kamenityvrch.cz .


Nabídka e-learingového kurzu první pomoci

V lednu 2021 proběhl online kurz první pomoci, zaměřený na řešení nečekaných událostí, které mohou nastat při pobytu s dětmi u koní a v přírodě. Je možné si objednat záznam kurzu a po vyplnění závěrečného testu obdržet certifikát o absolvování kurzu. Cena kurzu je 400,- / 200,- pro členy ČHS. Na youtube jsou k vidění bonusová videa o první pomoci, která natočila lektorka Klára Lincová se svými dětmi.


Zážitkový kurz Úvod do zooterapie

Na jaře 2021 plánujeme ve spolupráci se Střediskem praktické výuky ČHS Hiporehabilitace Jupiter, z.s. kurz Úvod do zooterapie. Dva ze čtyř výukových bloků, úvod do canisterapie a nácvik komunikačních strategií s využitím koní, proběhnou u nás.


Mezinárodní konference ČHS

Česká hiporehabilitační společnost zve všechny příznivce hiporehabilitace na Evropskou konferenci o hiporehabilitaci v termínu 10. – 11. září 2021. Tentokrát se koná v prostorách ČZU v Praze a sobotní workshopy se odehrají v Královickém dvoře u Slaného. Termín včasné registrace končí 30. dubna 2021. Na konferenci vystoupí i členka našeho týmu RNDr. Xenia Svobodová.


Online konference (eng)aging Prague

Ve dnech 10.-11. února proběhne mezinárodní online konference (eng)aging Prague, zaměřená na problematiku podpory osob seniorského věku s využitím moderních technologií. Na konferenci členka našeho týmu MUDr. Markéta Janatová představí systémy pro telerehabilitaci formou hry, které využíváme i v naší organizaci.


Online seminář první pomoci

V sobotu 23. ledna od 16:30 do 19:30 pořádáme online kurz první pomoci, který bude zaměřený zejména na situace, které mohou nastat při pobytu s dětmi v přírodě a v přítomnosti koní i jiných zvířat. Ujasníme si, jak řešit různé komplikace, například krvácející rány, pády, zlomeniny, odřeniny ale i to, co na první pohled nevidíme, jako jsou alergické reakce a další interní stavy. Probrány budou také zásady podávání první pomoci v době zvýšeného rizika nákazy COVID-19. Výukou bude provázet Ing. Klára Lincová, lektorka kurzů první pomoci s mnohaletou praxí u Červeného kříže.


Muzikoterapie online

Ve spolupráci s muzikoterapeutkou Jindrou Bartošovou nabízíme online muzikoterapeutická setkání, která mají za cíl nejen potěšit příjemnými hudebními zážitky, ale i naučit rodiče jednoduché muzikoterapeutické techniky, které mohou se svými dětmi provádět samostatně každý den.


Otevíráme nové centrum v Blažimi

Od listopadu 2020 nabízíme programy s koňmi také v obci Blažim na Benešovsku. Aktivity probíhají pod vedením Veroniky Melicharové, lektorky přirozené komunikace s koňmi a absolventky dlouhodobých praxí v oblasti hiporehabilitace. V místě jsou k dispozici dvě klidné mohutnější klisny plemene Slezský norik, váhový limit pro jízdu na koni je 90 kg. Programy obvykle obsahují seznámení s koňmi, společné čištění a sedlání, základy přirozené komunikace s koňmi a výuku jízdy na koni ve westernovém stylu.


Pokračujeme v hiporehabilitacích

Od Krajské hygienické stanice Středočeského kraje jsme dostali vyjádření, že při dodržení předepsaných hygienických opatření nemá námitky k obnovení provozu hiporehabilitace ve střediscích Kamenitý vrch a Hiporehabilitace Jupiter, z.s.. Zájemci o pokračování v jízdách u nás se můžou hlásit na e-mailu info@kamenityvrch.cz . Těšíme se na setkání v přírodě!


Dočasné přerušení aktivit

S ohledem na epidemiologickou situaci a vládní nařízení máme pauzu v nabízených aktivitách. Poskytujeme jen přístrojovou herní terapii a muzikoterapii distanční formou bez kontaktu s terapeutem. Doufáme, že se situace brzy zlepší a bude možné pokračovat. Na koně se mezitím můžete podívat alespoň při procházce přírodou nebo na našem youtube kanálu.


Konec sezóny kroužků

Z důvodů vládních nařízení od 13.10.2020 až do zlepšení situace neprobíhají kroužky pro školní děti. Rodinné programy s koňmi, hiporehabilitaci a další terapie zatím nabízíme dál.


Spoluautorství článku o hipoterapii

V recenzovaném odborném časopisu Zdravotníctvo a sociálna práca vyšel článek o hipoterapii, na kterém se podílela i členka našeho spolku. O vědeckém výzkumu realizovaném v Centru Hiporehabilitace Mirákl se můžete dočíst ve vydání časopisu, které je možné stáhnout zdarma na tomto odkazu.


Nové posily do týmu

Kromě koní nám při výuce i v terapiích od letošního léta začali pomáhat už 4 psí kamarádi. Canisterapeutický pes Puki, hlídačka koní Míša a dva šikovní sympaťáci plemena border kolie, Nero a Floyd.


Středisko doporučené hiporehabilitace

Díky odborné specializaci instruktorek a ochotě našich koní pomáhat dětem se zdravotním znevýhodněním nás Česká hiporehabilitační společnost zařadila mezi Střediska doporučené hiporehabilitace.


Kroužek šermu pro děti

Letošní kroužek šermu pro děti bude probíhat od 24.9., 17:00-18:00 v ZŠ Všenory. Součástí bude i víkendové soustředění s nácvikem šermu a lukostřelby na koni.
Přihlášky a více informací na info@kamenityvrch.cz.


Sobotní program se psy a koňmi

V sobotu 19. září od 10 do 17 hodin proběhne další zážitkový workshop s koňmi a psy, zaměřený na základy výcviku psů a jízdy na koni. Program je určený pro děti od šesti let. Účastnický poplatek je 1 200,-, rezervace míst jsou možné na e-mailu info@kamenityvrch.cz .


Výsledky specializačních zkoušek koní

Všichni čtyři koně 13. 8. 2020 absolvovali Praktické specializační zkoušky pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace České hiporehabilitační společnosti na plný počet bodů. Moc děkujeme komisi České hiporehabilitační společnosti za metodickou podporu a koním za pohodovou spolupráci.


Srpnový víkend u koní

O víkendu 1.-2. srpna pořádáme zážitkové workshopy O koních a o psech . Děti se seznámí se základy nenásilného výcviku psů a koní. V průběhu dopoledne si vyzkoušejí trénink a hry s Monikou Štulířovou a s jejím canisterapeutickým psem. Odpoledne budou následovat hry s koňmi a vyjížďka do přírody.


Prázdninový víkend s koňmi

O víkendu 11.-12.7. pořádáme pro děti celodenní program s názvem „Jmenuji se kůň„. Na zážitkových workshopech se děti zábavnou formou seznámí s problematikou péče o domácí a hospodářská zvířata. V průběhu dopoledne bude děti provázet Taťána Tesárková tvořivými výtvarnými dílnami a skupinovými hrami, odpoledne děti zažijí dobrodružné aktivity s koňmi pod vedením Moniky Štulířové.


Dětský den lesem

Naše lektorka Bára Voltrová organizuje ve spolupráci s MC Černolice akci Dětský den lesem. Na více než 10 stanovištích se můžete zábavnou formou dozvědět něco o přírodě, historii a objevit místa o kterých jste zatím nevěděli. Trasa začíná v obecním parku Černolic, bude značena fáborky a umožňuje zkrácení trasy na několika místech. Stezka bude přístupná od 30.5. do 14.6.


Registrované středisko ČHS

Díky splnění požadavků na kvalifikaci a odborné vzdělání pracovníků jsme se stali registrovaným střediskem České hiporehabilitační společnosti.


Angličtina s koňmi

V sobotu 16.5. a 6.6. proběhnou zážitkové workshopy s koňmi a výukou angličtiny. Pro děti bude připravený zábavný program, při kterém budou přirozeně procvičovat jazykové schopnosti s rodilým mluvčím. Na koních zažijí dobrodružné rytířské hry i delší vyjížďku do přírody. Více informací najdete v události na facebooku.


Kroužky pro děti

Pondělní kroužek pro větší děti začíná 4.5., úterní kroužek pro nejmenší začne v plném rozsahu 26.5.. Mezitím jsme pro děti připravili další dvě videa, tentokrát o částech koňského těla a o přípravě na vyjížďku.
Od dětí z kroužku máme nové video o různých výrazech koní.


Lekce jógy

Další online lekce jógy s Bárou Voltrovou proběhne v úterý 28.4. od 18:00. Více informací se dozvíte v události na facebooku. I tentokrát je účast zdarma. Účastníci mohou dobrovolným příspěvkem podpořit děti a jejich rodiny, které se kvůli současnému stavu dostaly do tíživé situace.


Další videa o koních pro děti

Na další týden jsme připravili pro děti povídání o koních s Bárou Voltrovou, tentokrát o tom, co koně potřebují aby byli zdraví a spokojení. Děti z kroužku připravily pro děti další videoprezentace se zábavnou výukou a video o sprchování koní.


Příběhy z hiporehabilitace na webu ČHS

Česká hiporehabilitační společnost na svém facebooku sdílí příběhy dětí, kterým koně pomáhají nejvíce. Najdete tam i příběh našeho prvního pacienta, díky kterému vzniklo středisko hiporehabilitace Kamenitý vrch.


Pokračujeme v hipoterapiích a individuálních lekcích

Na základě informací od České hiporehabilitační společnosti pokračujeme při dodržení zvýšených hygienických opatření s hipoterapiemi a individuálními lekcemi. Kroužky a skupinové aktivity zahájíme až budou uvolněna vládní opatření.


Náš youtube kanál pro děti

Protože zatím kvůli pandemii nemůžeme zahájit jarní sezónu koňských kroužků pro děti, připravili jsme pro ně alespoň krátké video s našimi koňmi. Návštěvou u koní je provází Bára Voltrová, trenérka a bývalá olympijská reprezentantka ČR v moderním pětiboji. Dále jsou na našem youtube kanálu k vidění zábavné výukové videoprezentace, které vytvořily děti z koňského kroužku pro své mladší kamarády, aby se doma lépe zabavili, než se s koňmi znovu setkají.


Online lekce jógy zdarma

Bára Voltrová, kterou někteří znáte z našich koňských kroužků a hipoterapií, nabízí každou středu od 17:30 do 18:30 online lekce jógy zdarma. Cílem není jen společně si zacvičit i v době pandemie, ale také dobrovolným příspěvkem podpořit děti a jejich rodiny, které se kvůli současnému stavu dostaly do tíživé situace. Více informací najdete v události na facebooku.


Sbírka pro hiporehabilitační střediska

Česká hiporehabilitační společnost sdružuje více než 50 středisek poskytujících hiporehabilitaci, včetně toho našeho. Vzhledem k aktuální situaci a nucenému pozastavení činnosti se nejspíš řada z nich dostane do finančních problémů. Proto pořádá sbírku na jejich záchranu. Na darujme.cz najdete další podrobnosti.


Odložené kroužky a výzva pro děti

Z důvodu prodloužení nouzového stavu nezačnou kroužky v termínech, které jsme původně plánovali. Doufáme, že do prázdnin stihneme alespoň část programu v pozdějších týdnech.
Budeme rádi, když děti mezitím svého oblíbeného koně nakreslí nebo vyrobí a pošlou nám obrázek na e-mail info@kamenityvrch.cz. Na oplátku si u nás můžou vyzvednout samolepky a odznáčky, až se zase potkáme.


Článek ve Zpravodaji Rané péče

Děkujeme Rané péči Diakonie za podporu od samého počátku existence našeho spolku. V jejich jarním zpravodaji o nás vyšel krátký článek.


Pomoc pro Aničku

Až zas bude možné pokračovat v hipoterapiích, rádi bychom u nás přivítali dvouletou Aničku, které by pravidelné hipoterapie pomohly zlepšit chůzi a rovnováhu. Její příběh si můžete přečíst na stránkách Patron dětí. Pomůže i malá částka nebo sdílení.


Odložené termíny akcí

Z důvodu nejistého vývoje ohledně COVID-19 odkládáme nedělní hiporehabilitace z 29.3. a workshop s koňmi pro spisovatele z 4.4. na pozdější termín, který stanovíme až se situace uklidní.
Z Angličtiny s koňmi  je první ze tří termínů, který měl proběhnout 25.4. na téma „Knights and princesses“ zrušený, zatím zůstávají platné zbývající dva termíny.
Akce probíhají na čerstvém vzduchu v malém kolektivu dětí. Doufáme, že se situace brzy zlepší a zbývající dva termíny bude možné uskutečnit!


Přestávka kvůli koronaviru

Z důvodu nařízení vlády jsou do odvolání všechny aktivity pro veřejnost pozastaveny. Veškerou činnost obnovíme co nejdříve. Plánované akce zatím nerušíme, čekáme, jak se situace vyvine. Je možné, že budeme muset posunout začátek kroužků a změnit termíny konání některých plánovaných akcí.


Nedělní hiporehabilitace

V neděli 29.3.2020 budou probíhat víkendové terapeutické jízdy. Během dne je možné absolvovat jednorázovou terapii, nebo i dvě jízdy s pauzou na odpočinek. Program je vhodný pro děti které k nám jezdí pravidelně i pro nové nebo jednorázové zájemce. Pro zdravé sourozence nebo i rodiče (do 85 kg) je možné objednat lekci jízdy na koni.
V průběhu dne bude jako zázemí k dispozici vytápěná hernička s hračkami a terapeutickými pomůckami. Dále bude možné vyzkoušet trénink rovnováhy s audiovizuální zpětnou vazbou na stabilometrické plošině a iPad s hrami využitelnými v rehabilitaci kognitivních a motorických funkcí a aplikacemi pro alternativní komunikaci. Po předchozí domluvě je možná také odborná konzultace využití herních technologií v neurorehabilitaci.


Podporujeme výzkum léčby vzácných onemocnění

Je nám ctí, že se jako partneři můžeme podílet na benefiční akci na podporu výzkumu v oblasti genové terapie, která by v budoucnu mohla zlepšit kvalitu života osob s vážnými zdravotními obtížemi. Akci Oslava mezinárodního dne Angelmanova syndromu pořádá Asociace genové terapie v sobotu 15. 2. 2020 v pražské kavárně Café AdAstra. Připraven je zajímavý program, setkání s patrony akce, s odborníky i s dětskými pacienty. Náš spolek pro dárce kteří na této benefiční akci na výzkum přispějí připravil poukázky na hiporehabilitaci a lekce jízdy na koni zdarma.


Česká hiporehabilitační společnost

Stali jsme se členy České hiporehabilitační společnosti, která sdružuje organizace zabývající se hiporehabilitací i animoterapií obecně. Nově nás tedy můžete najít v seznamu všech členských středisek na webových stránkách společnosti.


Patron dětí vybírá na hiporehabilitaci pro Filípka

Filípek je moc milý a přátelský kluk, který k nám vždy přináší radost a dobrou náladu. Za dobu co ho známe udělal obrovské pokroky. Aby jeho vývoj probíhal co nejlépe, potřebuje pravidelnou komplexní neurorehabilitaci, která je však pro jeho rodinu velmi finančně náročná. Jeho příběh si můžete přečíst na patrondeti.cz, kde mu také můžete přispět na další terapeutické jízdy.


Děkujeme Alza.cz za podporu!

Děkujeme Alza.cz za štědrý věcný dar ve formě dvou iPadů pro podporu rehabilitace, výuky a alternativní komunikace. Technické prostředky v rehabilitaci motorických a kognitivních funkcí formou hry už některé děti vyzkoušely u nás na Kamenitém vrchu. Díky daru teď můžeme půjčovat iPad také do domácího prostředí pacientů.


Dětské tréninky šermu

Máme poslední volná místa na pravidelné tréninky historického šermu pro děti, které pořádáme v ZŠ Všenory ve spolupráci se SVČ Dobřichovický domek a SHŠ Alotrium. Nové pololetí začíná 6.2., cena je 1000,- Kč za 15 lekcí. Kurz probíhá hravou formou, pokročilé děti se mohou účastnit víkendových soustředění a vystoupení na akcích pro veřejnost. Pro více informací nám můžete napsat na info@kamenityvrch.cz.


Kroužek s koňmi pro děti

Program je určený pro děti od 7 let. Děti se hravou formou seznámí s životem koní, naučí se základní péči o koně, základům komunikace s koňmi ze země a ze sedla. Na hry s koňmi a jízdu mají jednoho koně na starost dvě děti zároveň, aby si mohly pomáhat a učily se vzájemné komunikaci a spolupráci. Při nepříznivém počasí je pro děti připraven náhradní program pod střechou s hravou výukou na téma koní a přírody. Cena je 3 000,- za čtvrtletí (10 lekcí), kroužek bude probíhat každé pondělí od 16:30 do 18:00 v období od 13.4. do 15.6. 2020. Pro přihlášky a další informace využijte e-mail info@kamenityvrch.cz.


PF 2020

V letošním roce jsme mohli sledovat radost i pokroky spousty jedinečných dětí. Ať už šlo o zlepšení v pohybu, komunikaci, nebo jistotě při jízdě i péči o koně. Přejeme vám všem, aby byl příští rok tak šťastný, jak jen může být, a těšíme se na další společné zážitky!


Angličtina s koňmi

Na jaro 2020 připravujeme ve spolupráci s Jazykovým a vzdělávacím centrem EasySpeak sérii tří celodenních sobotních workshopů pro děti s intenzivní anglickou konverzací a zážitkovou pedagogikou s koňmi. Termíny konání jsou 25.4., 16.5. a 6.6. 2020, vždy od 10 do 16 hodin. Hlavním vedoucím programu bude rodilý mluvčí s bohatými zkušenostmi s výukou a vedením dětí. Náplní akce budou tvůrčí aktivity s anglickou konverzací, pohybové a vzdělávací hry a pro každé dítě individuální jízdy na koni 2x denně. Progam je určený pro děti ve věku od 6 do 14 let. Cena za celodenní workshop včetně stravy a jízd je 1 200,-. Podrobné informace zveřejníme později. Výuka bude probíhat v malém kolektivu, proto doporučujeme již nyní provést předběžnou rezervaci účasti na e-mailu info@kamenityvrch.cz.


Děkujeme za výtěžek z čítárny

Tvrdohlavá (překladatelská) stvoření, oblíbená pravidelná autorská čtení literárních překladů. Prosincová čítárna proběhne 16.12.2019 v přednáškovém sále Kampus Hybernská. Téma čítárny bude tentokrát zaměřeno na sci-fi literaturu. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na nákup odlehčené helmy pro bezpečné terapeutické jízdy. Děkujeme!


Vánoční setkání s koňmi

Při jízdě už můžeme lehce prochladnout a na loukách i cestách to dost klouže, takže si naši koně většinu času užívají zasloužený odpočinek a volnost při společném pobíhání po rozlehlých výbězích. Jsou spokojení a v teple – narostla jim hustá zimní srst, takže jsou skoro k nepoznání.
Pro zpestření zimních prázdnin určitě uvítají návštěvu svých dětských kamarádů. Na pondělní odpoledne před Štědrým dnem chystáme setkání dětí s koňmi. Koně společně přivoláme, pozdravíme a podrbeme při čištění. Děti mohou přínést i jablko nebo dobře usušený chléb, kterým koně společně nakrmíme. Akce je zdarma, o potvrzení účasti prosíme předem na e-mail info@kamenityvrch.cz nebo osobně u Báry Voltrové.


Dárkové poukazy pod stromeček

Nabízíme vystavení dárkových poukazů na vyjížďky na koni podle vašeho výběru. Pro objednávky a specifikace nám pište na info@kamenityvrch.cz


Odpoledne s deskovými hrami

V neděli 8. 12. od 15 do 18 hodin pořádáme odpolední hraní deskových her pro děti. Akce proběhne v prostorách ZŠ EasySpeak na Obecním úřadě v Černolicích. K dispozici budou například hry Carsassonne, Dobble, Dixit, UNO, MARS 2049, Labyrinth, Citadela, Bang a Člověče nežer mě. Děti si mohou přinést také svoji oblíbenou hru z domova a zahrát si ji s kamarády.
Pro příznivce hry Dračí doupě bude připraveno krátké dobrodružství se zjednodušenou verzí pravidel, aby se mohli zúčastnit i méně zkušení hráči.

Akce je určena pro děti od sedmi let, mladší děti se mohou zúčastnit v doprovodu dospělého. Kapacita míst je omezená, prosíme o rezervaci účasti předem na e-mailu info@kamenityvrch.cz.


Péče bez překážek

Cílem Péče bez překážek, z.s. je komplexní podpora rodičů pečujících o děti s různými druhy postižení. Na jejich stránkách najdete spoustu zajímavých informací, vychytávek i příběhů. A k tomu i krátký článek o našem spolku.


Skupinová arteterapie pro děti v Praze

V sobotu 23.11. od 16 do 18 hodin proběhne v krásném prostředí Církevní mateřské školky Srdíčko v Praze na Lužinách arteterapeutické odpoledne. Program je určený pro děti od pěti let se speciálními potřebami, u kterých může mít arteterapie příznivý vliv zejména na koncentraci, kreativitu, rozvoj motorických a kognitivních funkcí. Arteterapie probíhá v malém kolektivu dětí pod vedením arteterapeutky Taťány Tesárkové. Ke každému dítěti máme individuální přístup, podporujeme jeho kreativitu a nacházíme skrytý potenciál. Jednotlivé arteterapeutické techniky prokládáme společnými hrami, při kterých děti rozvíjí své koumnikační dovednosti.


Aukce koně na benefici v ZŠ Všenory

V sobotu 23. listopadu si na Zábavném benefičním odpoledni v ZŠ Všenory můžete v benefiční aukci vydražit hodinovou lekci našeho programu „Já mám koně“.


Intenzivní víkend (nejen) s hiporehabilitací

23. – 24. 11. 2019 plánujeme Intenzivní víkend s hiporehabilitací pro děti. Je možné se objednat na jednorázovou terapeutickou jízdu, nebo i na 2 jízdy každý den. Dále v rámci víkendu nabízíme fyzioterapeutické, psychologické a ortodontické konzultace, ukázku přístrojové rehabilitace formou hry a skupinovou arteterapii pro děti.


Pozvánka na akci Koně a víceboj

V internetovém zpravodaji Zprávy z Mníšku si můžete přečíst podrobnosti o akci Koně a víceboj, která u nás proběhne v sobotu 26. října 2019. Věkovou hranici kvůli účasti šikovných dětí z kroužku a pravidelných jízd snižujeme na 5 let. Děti se můžou zúčastnit samostatně, ale i rodiče jsou na akci vítáni.


Přednáška na muzikoterapeutickém sympoziu

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze a Muzikoterapeutická asociace České republiky (CZMTA), pořádají v pátek 15. 11. 2019 u příležitosti Evropského dne muzikoterapie odborné sympozium Muzikoterapie – aktuálně z praxe 2019. Místopředsedkyně spolku Kamenitý vrch MUDr. Markéta Janatová se sympozia zúčastní s přednáškou na téma „Přehled významných výzkumných prací orientovaných na muzikoterapii v rehabilitaci“, v rámci které zmíní i pozitivní vliv rytmické hudby v časných fázích hiporehabilitačního procesu.


Kroužek s koňmi pro malé školáky

Od jara 2020 plánujeme otevřít kroužek s koňmi pro děti od šesti let. Kroužek bude probíhat pravidelně v pondělí odpoledne. Rodiče jsou v případě zájmu také vítáni, ale jejich účast není podmínkou. Kapacita kroužku je omezená, doporučujeme provést předběžnou rezervaci místa pro Vaše dítě již nyní na e-mailu info@kamenityvrch.cz .


Víkendové termíny terapeutických jízd

Vyhlašujeme speciální termíny na terapeutické jízdy o víkendu 23.-24. listopadu od 9 do 13 hodin pro děti které u nás jezdí pravidelně i pro zájemce o jednorázovou návštěvu. Rezervovat čas si můžete na info@kamenityvrch.cz .


Přispějte nám, aniž by vás to cokoliv stálo

S givtím Pomocníkem můžete nakupovat přes internet jak jste zvyklí, ale část peněz z vaší objednávky půjde pro naši organizaci. Při nákupu neplatíte nic navíc. Pokud si stáhnete Pomocníka do vašeho prohlížeče (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera) ve dnech od 15. do 17. 10. 2019, dostaneme za každé stažení od GIVTu 50 korun. Pomocníka si můžete přidat tady ➡ http://bit.ly/50kc-pro-kamenity-vrch

Odměna za instalaci Pomocníka platí pouze od 15. do 17. 10. 2019, nákupem přes Givt.cz nás ale můžete podpořit i kdykoliv v budoucnu.


Čas hrdinů – další setkání

Další setkání v rámci zážitkového programu Čas hrdinů pro děti od šesti let proběhne 17. listopadu od 14 do 17 hodin v Sokolu Řitka. Tentokrát pro malé dobrodruhy připravujeme příběh a zábavné úkoly na téma kouzel a alchymistických pokusů.
Kapacita akce je téměř naplněna, pro závaznou rezervaci účasti nám pište na info@kamenityvrch.cz .


Poděkování

Děkujeme SWIETELSKY stavební s.r.o. za poskytnutí štědrého finančního daru. Díky nim můžeme pořídit potřebné pomůcky, provozovat Dětský klub s prvky kontaktní hipoterapie zdarma a jsme zase o krok blíže
k vybudování kvalitního zázemí pro hiporehabilitaci v deštivých a zimních dnech.


Pozvánka na Zámecké slavnosti

V pátek 11.10. se na Zámku Řitka konají Zámecké slavnosti. Během bohatého odpoledního programu se představí i naši koně, kteří budou připraveni potěšit zejména dětské návštěvníky.


Článek ve Všenorském zpravodaji

Ve Všenorském zpravodaji najdete krátký článek o našich aktivitách. I článek o stranu dříve stojí za pročtení, dozvíte se v něm, proč cizím zvířatům ve výběhu nepřilepšit žádnou vaší pochoutkou.


Podzimní jóga s koňmi

Akce Podzimní jóga s koňmi je určená pro všechny, kteří touží najít si čas na relaxaci a pozitivní zážitky v přírodě. První, přibližně hodinová část věnovaná józe proběhne ve vytápěné místnosti na obecním úřadě v Černolicích. Poté bude následovat seznámení s koňmi a společný výlet podzimní přírodou. Akce je vhodná i pro úplné začátečníky, kterým budou po dobu jízdy vedeni koně vodičem ze země.


Kontaktní hipoterapie pro dospělé pacienty

V pátek 25.10. pořádáme akci Skupinová kontaktní hipoterapie pro pacienty po poškození mozku. Program je vhodný pro pacienty s poruchami motorických nebo i kognitivních funkcí, kteří jsou schopni alespoň krátké samostatné chůze v terénu. Součástí programu je čištění koní, krátká pěší vycházka s koňmi do přírody a tzv. Parelliho hry, při kterých koně plní různorodé úkoly podle pokynů od jednotlivých účastníků.
Na individuální kontaktní hipoterapii je možné se domluvit také v jiných termínech.


Pozvánka na drakiádu

Zveme všechny děti i jejich rodiče a prarodiče na letošní drakiádu, která proběhne v neděli 27.10. odpoledne. Sraz je ve 14 hodin na Obecním úřadě v Černolicích, kde bude pro děti připravená dílnička s výrobou malých papírových draků.
Poté se přesuneme na blízkou louku, na které budeme vyrobené i donesené draky pouštět. Na louce bude také připravené ohniště pro společné posezení a opékání buřtů. V průběhu odpoledne se na akci objeví i naši koně, které s papírovými draky opatrně seznámíme.


Sobotní arteterapeutické odpoledne v Praze

V sobotu 5.10. od 14 hodin proběhne v krásném prostředí Mateřské školky Srdíčko v Praze na Lužinách Skupinová rodinná arteterapie pro děti od 2 let se specifickými potřebami a jejich rodiny.
Arteterapie je specializovaná terapeutická metoda, při které dochází nejen k tréninku motorických a kognitivních funkcí, ale také k rozvoji spolupráce, kreativity a sociální inteligence. V úzkém kruhu a bezpečném prostředí se rodiny společně zapojí do výtvarných terapeutických činností, jejichž zaměření bude zvoleno na základě individuálních potřeb jednotlivých účastníků. Terapeutickým programem bude provázet arteterapeutka Taťána Tesárková.


Jak nás nově můžete podpořit

Pokud i Vy chcete podpořit naše neziskové projekty pro děti a dospělé se zdravotním znevýhodněním, budeme rádi za finanční dar na účet 2101658740/2010. I malá částka pomůže. Aktuálně sháníme finance na zastřešenou halu pro zajištění hiporehabilitace v dešti a v zimních měsících. Na dary můžeme vystavit potvrzení k odečtu ze základu daně.
Kromě finančního daru nás můžete podpořit i při obyčejném nákupu ve vybraných e-shopech přes Givt.cz . Cena nákupu se neliší od běžné ceny, několik procent ze zaplacené částky se dostane k neziskové organizaci dle Vašeho výběru.


Článek o nás v newsletteru EFG

Na webových stránkách našeho hlavního sponzora Energy financial group a. s. najdete pěkný článek o naší činnosti.


Arteterapie v Praze

Od září nabízíme rodinnou arteterapii pro děti se speciálními potřebami a jejich rodiny v krásném prostředí mateřské školky Srdíčko Praze na Lužinách. Terapii povede Taťána Tesárková, kterou někteří z Vás znají z červnového odpoledne z hipoterapií a arteterapií.
Pro objednání na terapii nebo další informace nás kontaktujte na e-mailu info@kamenityvrch.cz.


Podzimní akce s koňmi

Od září pořádáme pro děti se zdravotním znevýhodněním pravidelné terapeutické jízdy, na které ještě zbývají poslední volná místa. Dvakrát měsíčně bude probíhat také Dětský klub s prvky kontaktní hipoterapie.
Pro rodiče s dětmi od dvou do šesti let chystáme pravidelná setkání Kroužku s koňmi pro nejmenší.
Pro školní děti chystáme na podzim dvě zajímavé akce. První termín dobrodružné hry Čas hrdinů a další část programu Rok s koňmi, tentokrát zaměřený na Koně a víceboj.
Pro rezervaci míst a další informace nás kontaktujte na e-mailu info@kamenityvrch.cz. Pokud se Vám plánované termíny nehodí, nezoufejte. Rádi se s Vámi domluvíme na termínech návštěv u koní individuálně dle Vašich potřeb.


Máme butonky a letáky

Děkujeme firmě RTG Media za pomoc při přípravě podkladů a zvýhodněnou cenu tisku letáčků a výroby butonků. Placku s fotkou jednoho z našich 4 koní dle vašeho výběru si k nám můžete přijít po domluvě vyzvednout, nebo si o ni říct na některé z chystaných akcí.


Článek o Kamenitém vrchu

V Černošickém informačním listu vyšel krátký článek o našich aktivitách. Najdete ho v srpnovém čísle na str. 27.


Pozvánka na koňovědnou akci

Přijďte si zaexperimentovat s koňmi! Pozvánku na srpnovou akci Koňská dávka vědy pro děti najdete v internetovém zpravodaji Zprávy z Mníšku.


Poděkování

Děkujeme společnosti Energy financial group a.s., která se zabývá využitím obnovitelných zdrojů energie a ochranou životního prostředí, za poskytnutí štědrého finančního daru. Díky nim můžeme zakoupit potřebné terapeutické pomůcky a pro děti se zdravotním znevýhodněním pořádat pravidelná setkání Dětského klubu s prvky kontaktní hipoterapie zdarma.


Příměstský tábor na Kamenitém vrchu

Na poslední prázdninový týden od 26.8. do 30.8. připravujeme příměstský tábor pro děti od 6 do 12 let. Na programu budou například jízdy na koních, tvorba výrobků ze dřeva, šerm, střelba z luku, pohybové hry a dobrodružné výlety do přírody.
Pro více informací pište na e-mailovou adresu info@kamenityvrch.cz.


Aktivity s koňmi v srpnu

V pondělí 12. 8. od 17 do 18 hodin připravujeme další setkání dětí se zdravotním znevýhodněním a jejich rodin v rámci programu Dětského klubu s prvky hipoterapie.
V pátek 16.8. pořádáme od 16 do 18 hodin ve spolupráci se Spolkem Brdský šikula program Koňská dávka vědy pro děti od 7 let, v rámci kterého je čekají kromě koní i zábavné výukové aktivity pod vedením Ing. Anny Čiskové, klub Mladý vědec.
V sobotu 17.8. od 9 hodin chystáme další termín akce Relaxace s koňmi a jógou. Jóga proběhne pod stromy v černolickém parku, poté se přesuneme ke koním a vyjedeme do lesa.
Děti naše koně potkají i ve čtvrtek 8. srpna na příměstském táboře v Černolicích.
V sobotu 31. 8. od 10 do 11 hodin proběhne Hravé dopoledne s poníky pro děti od 2 do 6 let a jejich rodiče.

Na tyto plánované akce i na individuální aktivity přijímáme rezervace účasti na emailu info@kamenityvrch.cz .


Spolupráce se Spolkem Brdský šikula, aneb „Koňská dávka vědy pro děti;-)“

Navázali jsme vzájemnou spolupráci se Spolkem Brdský šikula při organizování aktivit pro děti. Zveme vás na první společnou akci s názvem Koňská dávka vědy pro děti, která se uskuteční v pátek 16.8.2019 od 16 do 18 hodin.

Akce je určena pro děti od 7 let. V rámci programu děti čekají kromě koní i zábavné výukové aktivity pod vedením Ing. Anny Čiskové, klub Mladý vědec. Formou zábavných pokusů pomůžeme dětem nenuceně pochopit chemické a fyzikální jevy a zákonitosti, které se kolem nás v přírodě běžně vyskytují.

Spolek Brdský šikula je dobrovolným a neziskovým svazkem dětí, mládeže a dospělých, v němž se „spolčili“ zastánci ochrany přírody, ekologie a farmaření, dále nadšenci pro práci s dětmi v rámci výtvarných dílen, organizování různých společenských i sportovních akcí pro děti, i zájemci činnosti jak přispět k nenucenému objevování vědy, a to formou zábavných pokusů z různých oblastí vědy a techniky.

Kapacita míst na akci Koňská dávka vědy pro děti je omezena, závazná rezervace proto nutná. Pro další informace a rezervaci účasti využijte email info@kamenityvrch.cz .

O dalších aktivitách Spolku Brdský šikula se můžete dočíst na webových stránkách , nebo na facebooku spolku.


Lekce jógy v černolickém parku

Vzhledem k extrémní předpovědi počasí a vašemu zájmu na neděli 30.6. přidáváme ještě jednu lekci jógy. Bude od devíti hodin ráno pod stromy v černolickém parku.
Relaxace s koňmi a jógou od 15 hodin u nás proběhne též, ale lekce jógy i tempo vyjížďky bude opravdu maximálně relaxační.


Aktivity s koňmi v červenci

Kromě letních táborů se o prázdninách chystáme na několik jednorázových aktivit.
V pondělí 1. července od 17 hodin proběhne první setkání Dětského klubu s prvky hipoterapie, který je určený pro děti se zdravotním znevýhodněním a jejich rodiny. Děti se podle svého zájmu a schopností v doprovodu rodičů budou účastnit krmení, čištění a hlazení koní, aby získaly sebejistotu a pocit bezpečí v kontaktu se zvířetem.
V sobotu 13. července od 10 hodin proběhne další Kroužek s poníky pro děti od 2 do 6 let s rodiči.
V neděli 21. července od 15 hodin v rámci programu Rok s koňmi probereme letní tématiku. Jako další téma nás tentokrát čekají základy šermu a střelby z luku a to jak ze země, tak na koni. Program je určený pro děti od 7 let, všechny aktivity budou probíhat při zachování maximální bezpečnosti.

Kapacita je omezená, prosíme o rezervaci účasti předem na info@kamenityvrch.cz


Relaxace s koňmi a jógou

Neděle 30. června 2019 od 15:00 do 17:00

Nedělní workshop s koňmi a jógou je určený pro všechny, kteří touží najít si čas na relaxaci a pozitivní zážitky v přírodě. Na první, přibližně hodinovou část, věnovanou józe pod širým nebem, naváže seznámení s koňmi, úvod do intuitivního ježdění a klidná vyjížďka do přírody. Program je vhodný i pro úplné začátečníky, koně budou v případě potřeby vedeni na vodítku.
Programem Vás budou provázet Mgr. Barbora Voltrová a MUDr. Markéta Janatová.
S sebou: cvičební podložku na jógu a pevnou obuv ke koním.
Cena: 240,- Kč
Pro rezervaci účasti a další informace se obracejte na e-mail info@kamenityvrch.cz


Úklid lesa s vyjížďkou

Sobota 29. června 2019 od 15:00 do 17:00

Pojďte s námi na procházku s koňmi, při které uděláme i něco užitečného pro naše okolí. Vydáme se na cca pětikilometrový výlet, při kterém sběrem odpadu do připravených pytlů pročistíme blízký les. Zájemci budou mít za odměnu možnost se v průběhu výletu vystřídat při jízdě na koni.
Doporučený věk je od sedmi let (účast v doprovodu dospělého).
S sebou: pracovní rukavice, pevnou obuv, na jízdu helmu (stačí cyklistická).
Akce je zdarma, z organizačních důvodů prosíme o potvrzení účasti předem na e-mailu info@kamenityvrch.cz


Odpoledne s hipoterapií a arteterapií

Neděle 23. června 2019 od 13:00 do 17:00

V neděli 23. června od 13 do 17 hodin u nás proběhne hiporehabilitační odpoledne s prvky arteterapie, určené pro děti se zvláštními potřebami.

Program hipoterapie je určený pro děti od dvou let. Před začátkem jízdy se děti podle svého zájmu a schopností účastní přivolání koní, čištění srsti a kopyt, zdobení hřívy, hlazení, vodění koně, nasazení deky a madel. Délka samotné jízdy je přizpůsobena aktuálnímu stavu dítěte.
V průběhu odpoledne bude mezi hipoterapeutickými bloky pro děti a jejich rodiny připraven také arteterapeutický program pod vedením arteterapeutky Taťány Tesárkové. Materiál k tvoření je zahrnut v ceně.
Cena: 300,- za jezdící dítě
Rezervace účasti a další informace na e-mailu info@kamenityvrch.cz nebo na telefonu +420 776 643 102.


Kroužek s poníky – první setkání

Sobota 22. června 2019 od 10:00 do 11:00

Program je určený pro maminky (tatínky, babičky, dědečky, sourozenečky:) s dětmi od dvou do šesti let.
Děti se na kroužku hravou formou učí základům jízdy a péče o koně.
Při cvičení a jízdě na ponících se děti střídají. Koně vede zkušený vodič, poučený dospělý dává dětem záchranu.
První setkání proběhne v Černolicích v sobotu 22. 6. od 10 hodin.
Cena lekce je 150,- za jezdící dítě.
Registrace zájemců o účast přijímáme na e-mailu info@kamenityvrch.cz


Koně na příměstském táboře

8. srpna 2019

Stejně jako v minulých letech chystáme koňský program na dětské tábory. Příměstský tábor Černolice s našimi koňmi podnikne ve čtvrtek 8. srpna vyjížďku do přírody, střílení z luku a další jezdecké aktivity. Děti je možné přihlásit na celý týden tábora s indiánskou tématikou, nebo jen na jeden den, ve kterém bude koňský program probíhat.
S sebou: na koňský program doporučujeme vlastní helmu a pevnou obuv
Cena tábora: 400,- za den, 1 700,- za celý týden


Koně na dětském dni v Černolicích

Neděle 2. června 2019 od 10 hodin

Na oslavu Dětského dne, kterou pořádá Mateřské centrum Čertíci z Černolic v neděli 2. června, chystáme workshop o hipoterapii s jízdou a cvičením na koni pro děti.
S sebou: doporučujeme přinést si vlastní helmu a pevnou obuv
Cena jízdy: zdarma