+420 776 643 102        info@kamenityvrch.cz
V Potocích ev. č. 318, 252 10, Černolice

Hiporehabilitační kroužek

Hiporehabilitační kroužek je vhodný pro rodiče s dětmi se specifickými potřebami, které baví kontakt s koňmi a rády vyhledávají společné aktivity s vrstevníky, nebo by pro ně bylo přínosné si na spolupráci ve skupině postupně navyknout. Program bude zaměřen na péči o koně a doprovodné aktivity, které mohou dětem pomoci k celkovému rozvoji.

Součástí programu bude i krátká jízda na koni (pro děti s váhou do 25 kg, schopné samostatného sedu bez opory, bez problémů v oblasti kyčlí a páteře).

Účast je zdarma. Rezervace míst je možná na e-mailu info @ kamenityvrch.cz .

Kroužek je financován z programu OPZ+ MPSV v rámci projektu Spolupráce při inovaci hiporehabilitace v sociální praxi se zaměřením na rodiny s dětmi se specifickými potřebami CZ.03.03.01/00/22_021/0001564 , na kterém se podílíme jako partnerská organizace. Projekt realizuje Hiporehabilitace Jupiter, dalším partnerem projektu je Vladykův Dvůr.

Kroužek vychází z aktivit, které jsme v rámci projektu testovali na prázdninovém hiporehabilitačním týdnu a z prvního běhu kroužku, který probíhal na podzim 2023.