+420 776 643 102        info@kamenityvrch.cz
V Potocích ev. č. 318, 252 10, Černolice

Prázdninový týden

V týdnu od 10. do 14. července proběhne hiporehabilitační týden pro rodiny dětí se specifickými potřebami. Kromě koní se můžete těšit také na ukázky dalších metod (fyzioterapie, muzikoterapie, canisterapie, artefiletika aj.). Čekají nás také společné rozhovory o potřebách dětí se specifickými potřebami, abychom zjistili, jaké problémy je v oblasti sociálních služeb skutečně potřeba řešit a s čím bychom mohli rodinám nejlépe pomoci.

Pro jízdu na koni je na této akci potřeba schopnost samostatného sedu, váhový limit je 30 kg (pro děti, které zvládají z koně samostatně sestoupit, je po dohodě váhový limit vyšší). Ostatní účastníci si mohou vyzkoušet péči o koně, hry s koňmi a přirozenou komunikaci s koňmi ze země.

Program bude probíhat každý den od 9 do 17 hodin v Černolicích, ubytování ani stravování nezajišťujeme (jídlo je možné ohřát v mikrovlnce nebo objednat v blízké restauraci).

Hiporehabilitační týden je financován z programu OPZ+ MPSV v rámci projektu Spolupráce při inovaci hiporehabilitace v sociální praxi se zaměřením na rodiny s dětmi se specifickými potřebami CZ.03.03.01/00/22_021/0001564 , na kterém se podílíme jako partnerská organizace. Projekt realizuje Hiporehabilitace Jupiter, dalším partnerem projektu je Vladykův Dvůr. Účast je zdarma.