+420 776 643 102        info@kamenityvrch.cz
V Potocích ev. č. 318, 252 10, Černolice

Pravidelné kurzy pro rodiny

Pravidelné kurzy s hipoterapií jsou vhodné pro rodiny s dětmi, které baví kontakt s koňmi a rády vyhledávají společné aktivity s vrstevníky, nebo by pro ně bylo přínosné si na spolupráci ve skupině a přítomnost koní teprve postupně navyknout. Program je zaměřen na péči o koně a na doprovodné aktivity, které mohou dětem pomoci k celkovému rozvoji. Součástí programu může být i krátká jízda na koni (pro děti s váhou do 25 kg, schopné samostatného sedu bez opory, bez problémů v oblasti kyčlí a páteře). Na kurz docházejí děti se specifickými potřebami a děti s rizikem opožděného vývoje. Do programu se mohou zapojit i zdraví sourozenci.

V rámci kurzů probíhá také edukace v oblasti hiporehabilitace a možností podpory psychomotorického vývoje, senzorické integrace, rovnováhy, koordinace pohybu, jemné motoriky, pozornosti, komunikace a spolupráce. Pro zvýšení vnitřní motivace dětí zapojujeme herní prvky a průběh aktivit přizpůsobujeme jejich aktuálním potřebám.

Kurzy probíhají v roce 2024 od dubna do června a od září do listopadu. Účast je zdarma. Rezervace míst je možná na e-mailu info @ kamenityvrch.cz .

Účast je zdarma díky dotaci od MZ ČR v rámci projektu Edukační kurz s hipoterapií pro rodiny dětí se zdravotním postižením, číslo projektu 2024/CAU/PVP/107 / MZDR 27299/2023/CAU, v programu PVP 2024 – Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.

Od září 2023 do března 2024 probíhalo pravidelné setkávání rodin v rámci kroužků s podporou programu OPZ+.