+420 776 643 102        info@kamenityvrch.cz
V Potocích ev. č. 318, 252 10, Černolice

Hiporehabilitace

Termín hiporehabilitace v sobě spojuje několik oborů, kde odborník ve své profesi využívá pohyb koňského hřbetu nebo prostředí koně v souladu s rehabilitačním plánem v rámci terapie, výuky nebo sportu.
Věnujeme se Hipoterapii v psychiatrii a psychologii, která pomáhá dětem a dospělým s duševními poruchami, jako je například deprese, úzkost, syndrom vyhoření a Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi, zaměřené na problémy s poruchami pozornosti, s problémy se zařazením do kolektivu, poruchami řeči a komunikačních schopností, opožděným vývojem, poruchami autistického spektra a podobně. 

Jsme středisko praktické výuky České hiporehabilitační společnosti v oboru Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi.

Nabízíme:

Programy pro děti s dotací Středočeského kraje
Programy pro dospělé
Skupinové programy s dotací MZČR
Praxe v hiporehabilitaci

Na všechny aktivity je potřeba pevná obuv a na jízdu dlouhé, pohodlné a neklouzavé kalhoty. Helmu můžeme zapůjčit. Váhový limit pro jízdu na koni při hiporehabilitaci je 40 kg.