+420 776 643 102        info@kamenityvrch.cz
V Potocích ev. č. 318, 252 10, Černolice

Hiporehabilitace

Nejbližší termín Dětského klubu s prvky kontaktní hipoterapie pro děti se zdravotním znevýhodněním a jejich rodiče: 18. 9. 2020, 13:00-14:00

18. 9. 2020, 14:00-16:00 – Skupinová kontaktní hipoterapie pro pacienty po poškození mozku

Na pravidelné terapeutické jízdy máme poslední volná místa!

V případě zájmu o účast na některé z aktivit si rezervujte místo předem na emailu info@kamenityvrch.cz nebo na telefonním čísle +420 776 643 102.


Pravidelné terapeutické jízdy

Do programu terapeutických jízd přijímáme děti ve věku od tří let na základě indikace od lékaře. Terapeutické jízdy nabízíme především pro děti s opožděným psychomotorickým vývojem, hypotonií a poruchami rovnováhy. Epilepsie, poruchy autistického spektra, zraku, sluchu ani kognitivních funkcí nejsou kontraindikací.

Před začátkem jízdy se děti podle svého zájmu a možností účastní čištění srsti a kopyt, hlazení koně, nasazení deky a madel. Tato část terapie přispívá k rozvoji spolupráce, hrubé a jemné motoriky a sebevědomí. Děti se učí vykonávat činnosti samostatně, ve skupině, nebo se svými rodiči.

Délka samotné jízdy je přizpůsobena schopnostem a preferencím dítěte. Je možné zvolit rozdělení jízdy v celkové délce 15 – 20 minut do dvou kratších úseků, mezi kterými má dítě čas na odpočinek.

V mezičase, kdy dítě není v přímém kontaktu s koněm, může využít naše pomůcky pro rozvoj motorických a kognitivních funkcí.

Cena 300,- / terapie

Pro zařazení do harmonogramu terapeutických jízd a pro další informace se obracejte na e-mail info@kamenityvrch.cz nebo na telefonní číslo +420 776 643 102.


Dětský klub s prvky kontaktní hipoterapie

Klub je určený zejména pro děti se zdravotním znevýhodněním, u kterých se o zařazení do programu hipoterapie teprve uvažuje, nebo jsou v kontaktu s koněm úzkostné a nespolupracující. Je zároveň vhodný i pro děti, které již přítomnost koní vyhledávají a chtějí s nimi strávit více času při aktivním odpočinku v přírodě.
Děti mohou do klubu docházet jednorázově nebo pravidelně v doprovodu dospělé osoby, nebo i celé rodiny. V rámci programu mají možnost sociální interakce a využití pomůcek pro rozvoj motorických a kognitivních funkcí. V průběhu každé návštěvy je možné se zapojit do aktivit s koňmi podle individuálních schopností a preferencí. Dítě může koně pozorovat a krmit z větší vzdálenosti, nebo si vyzkoušet jednoduché aktivity s koňmi (hlazení, čištění atd.), aby získalo v kontaktu s koněm sebejistotu a pocit bezpečí. Děti na koni v rámci programu nejezdí.

Účast v klubu je zdarma. Pro další informace a rezervace účasti se obracejte na e-mail info@kamenityvrch.cz nebo na telefonní číslo +420 776 643 102.


Kontaktní hipoterapie pro dospělé

Program je vhodný pro pacienty s poruchami motorických nebo i kognitivních funkcí, kteří jsou schopni alespoň krátké samostatné chůze v terénu. Součástí programu je čištění koní, krátká pěší vycházka s koňmi do přírody a tzv. Parelliho hry, při kterých koně plní různorodé úkoly podle zadání účastníků.
Kontaktní hipoterapie je přínosná také při podpoře pacientů s dalšími typy zejména chronických onemocnění a u seniorů.

Cena individuální terapie: 500 Kč/hod
Cena skupinové terapie: 300 Kč/hod/osoba (min. počet 2 osoby)