+420 776 643 102        info@kamenityvrch.cz
V Potocích ev. č. 318, 252 10, Černolice

Hiporehabilitace

Nejbližší termín Dětského klubu s prvky kontaktní hipoterapie : 20. 4. 2020 od 15 do 16 hodin.

29.3.2020, 10:00-16:00 – Nedělní terapeutické jízdy

24.4.2020, 14:00-16:00 – Skupinová kontaktní hipoterapie pro pacienty po poškození mozku

Na pravidelné terapeutické jízdy máme poslední volná místa!

V případě zájmu o účast na některé z aktivit si rezervujte místo předem na emailu info@kamenityvrch.cz nebo na telefonním čísle +420 776 643 102.


Pravidelné terapeutické jízdy

Do programu terapeutických jízd přijímáme od září 2019 děti ve věku od tří let na základě indikace od lékaře. Terapeutické jízdy nabízíme především pro děti s opožděným psychomotorickým vývojem, hypotonií a poruchami rovnováhy. Epilepsie, poruchy autistického spektra, zraku, sluchu ani kognitivních funkcí nejsou kontraindikací.

Před začátkem jízdy se děti podle svého zájmu a možností účastní čištění srsti a kopyt, hlazení koně, nasazení deky a madel. Tato část terapie přispívá k rozvoji spolupráce, hrubé a jemné motoriky a sebevědomí. Děti se učí vykonávat činnosti samostatně, ve skupině, nebo se svými rodiči.

Délka samotné jízdy je přizpůsobena schopnostem a preferencím dítěte. Je možné zvolit rozdělení jízdy v celkové délce 15 – 20 minut do dvou kratších úseků, mezi kterými má dítě čas na odpočinek.

V mezičase, kdy dítě není v přímém kontaktu s koněm, může využít naše pomůcky pro rozvoj motorických a kognitivních funkcí.

Cena 300,- / terapie

Pro zařazení do harmonogramu terapeutických jízd a pro další informace se obracejte na e-mail info@kamenityvrch.cz nebo na telefonní číslo +420 776 643 102.


Dětský klub s prvky kontaktní hipoterapie

Klub je určený zejména pro děti se zdravotním znevýhodněním, u kterých se o zařazení do programu hipoterapie teprve uvažuje, nebo jsou v kontaktu s koněm úzkostné a nespolupracující. Je zároveň vhodný i pro děti, které již přítomnost koní vyhledávají a chtějí s nimi strávit více času při aktivním odpočinku v přírodě.
Děti mohou do klubu docházet jednorázově nebo pravidelně v doprovodu dospělé osoby, nebo i celé rodiny. V rámci programu mají možnost sociální interakce a využití pomůcek pro rozvoj motorických a kognitivních funkcí. V průběhu každé návštěvy je možné se zapojit do aktivit s koňmi podle individuálních schopností a preferencí. Dítě může koně pozorovat a krmit z větší vzdálenosti, nebo si vyzkoušet jednoduché aktivity s koňmi (hlazení, čištění atd.), aby získalo v kontaktu s koněm sebejistotu a pocit bezpečí. Děti na koni v rámci programu nejezdí.

Účast v klubu je zdarma. Pro další informace a rezervace účasti se obracejte na e-mail info@kamenityvrch.cz nebo na telefonní číslo +420 776 643 102.


Kontaktní hipoterapie pro dospělé

Program je vhodný pro pacienty s poruchami motorických nebo i kognitivních funkcí, kteří jsou schopni alespoň krátké samostatné chůze v terénu. Součástí programu je čištění koní, krátká pěší vycházka s koňmi do přírody a tzv. Parelliho hry, při kterých koně plní různorodé úkoly podle zadání účastníků.
Kontaktní hipoterapie je přínosná také při podpoře pacientů s dalšími typy zejména chronických onemocnění a u seniorů.

Cena individuální terapie: 500 Kč/hod
Cena skupinové terapie: 200 Kč/hod/osoba (min. počet 3 osoby)


Jednorázové akce

O všech plánovaných akcích se dozvíte zde, nebo na stránce novinek.

V pátek 24. 4. 2020 od 14 do 16 hodin proběhne Skupinová kontaktní hipoterapie pro pacienty po poškození mozku. Program je vhodný pro pacienty s poruchami motorických nebo i kognitivních funkcí, kteří jsou schopni alespoň krátké samostatné chůze v terénu. V rámci dvouhodinové kontaktní hipoterapie budou společně vykonávat aktivity s využitím klidných koní, speciálně vycvičených pro bezpečnou hiporehabilitaci.

23. – 24. 11. 2019 proběhl Intenzivní víkend s hiporehabilitací pro děti. Je možné se objednat na jednorázovou terapeutickou jízdu, nebo i na 2 jízdy každý den. Dále v rámci víkendu nabízíme fyzioterapeutické, psychologické a ortodontické konzultace, ukázku přístrojové rehabilitace formou hry a skupinovou arteterapii pro děti.

V neděli 23. 6. 2019 od 13 do 17 hodin proběhlo první Odpoledne s hipoterapií a arteterapií. Děkujeme za hojnou účast, všechny děti byly moc šikovné! Další termín připravujeme, bude opět zveřejněný na našich stránkách. Již nyní nám můžete zasílat předběžné rezervace účasti na e-mail info@kamenityvrch.cz.