+420 776 643 102        info@kamenityvrch.cz
V Potocích ev. č. 318, 252 10, Černolice

Praxe v hiporehabilitaci

Středisko doporučené hiporehabilitace Kamenitý vrch, z.s. poskytuje na základě udělené výjimky od března 2021 také odborné praxe v oblasti Hipoterapie v psychologii a psychiatrii studentům České hiporehabilitační společnosti. Absolvované praxe u nás lze započítat do povinných odborných praxí v rámci kurzů pořádaných ČHS.

Obor: Hipoterapie v psychologii a psychiatrii
Odborný lektor: RNDr. Xenia Svobodová, CSc., MBA
Místo konání: Černolice, Praha-západ

Zaměření

 • individuální a skupinové terapie u klientů s psychosomatickým onemocněním, neurózami, depresí, syndromem vyhoření, posttraumatickým stresovým syndromem aj.
 • rodinná terapie pro rodiny s dětmi s postižením
 • preventivní programy, zážitkové semináře zaměřené na osobnostní rozvoj

Náplň praxe

 • seznámení s provozem malého střediska v rodinné stáji s koňmi v pastevním ustájení
 • základy bezpečnosti práce
 • způsob zacházení s koňmi pro zachování jejich welfare a prevenci přetížení
 • ukázka využívaných pomůcek a technik u individuální a skupinové terapie
 • konzultace výběru vhodného koně pro specifické typy klientů (k dispozici jsou 4 koně různorodé povahy a temperamentu)
 • pozorování terapií a následný rozbor terapeutického procesu
 • praktický nácvik terapeutických technik, sebezkušenostní workshop
 • nácvik tvorby návrhu terapeutického plánu
 • konzultace vedení dokumentace, zajištění chodu střediska, formálních procesů

Podmínky účasti

Cena: 900,-/den (4-6 hodin praxe)
Cena pro členy ČHS a účastníky kurzů ČHS: 500,-/den
Kontakt pro dotazy a rezervaci účasti: +420 776 643 102, info@kamenityvrch.cz
Praktická výuka probíhá při účasti minimálně 2 studentů.