+420 776 643 102        info@kamenityvrch.cz
V Potocích ev. č. 318, 252 10, Černolice

Členové týmu

MUDr. Markéta Janatová, Ph.D.

vedoucí střediska, lektorka programů s koňmi

Vystudovala všeobecné lékařství na 1. LF UK a poté postgraduální studium na FBMI ČVUT, kde se věnuje výzkumu, výuce a vývoji technických prostředků pro neurorehabilitaci. V rámci dalšího vzdělávání absolvovala například kurzy Hipoterapie u DMO v praxi I, Využití zooterapie v sociálních službách, Senzorická integrace v pedagogice a speciální pedagogice a Úvod do HANDLE přístupu.
Mezi její zájmy patří hudba, koně a dobrovolnictví (dříve workcamp ve Francii – příprava kulturního programu s historickou tématikou, v Japonsku – koncertní vystoupení ve školách a domovech seniorů, Farma Hucul – práce u koní, vedení jezdeckého programu na ozdravných pobytech Červeného kříže, JS Hobit Domašov – práce u koní). Je členka představenstva, vedoucí pracovní skupiny Věda a výzkum a koordinátorka sekce Vzdělávání České hiporehabilitační společnosti.
Ve spolku Kamenitý vrch působí jako vedoucí hiporehabilitačního střediska a lektorka programů s koňmi. K založení spolku ji inspiroval její syn David, který má Angelmanův syndrom a hiporehabilitace mu pomáhá k rozvoji i ke štěstí.

Mgr. Barbora Voltrová

vedoucí projektu S koněm v harmonii, lektorka hiporehabilitace v kontaktní terapii, fundraiserka

Je absolventkou magisterského oboru buněčná a vývojová biologie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Od roku 2001 do 2016 se věnovala modernímu pětiboji, ve kterém reprezentovala Českou republiku mimo jiné i na Olympijských hrách v Rio de Janeiro. Olympiádou završila svou sportovní kariéru a začala se věnovat práci s dětmi, józe, cestování a vědě v laboratoři tkáňového inženýrství. Při své sportovní a vědecké kariéře stihla působit jako herní terapeut dobrovolnického centra Lékořice na oddělení dětské psychiatrie Thomayerova nemocnice, nebo jako lektor volného času pro společnost Kroužky. Cenné zkušenosti získala i během práce s dětmi na táborech a při spoluvedení skautského oddílu.
Od svých 7 let měla vlastního koně a díky mezinárodním závodům v modernímu pětiboji má značné zkušenosti z oblasti jezdeckého sportu.
V rámci celoživotního vzdělávání absolvovala kurz zdravotník zotavovacích akcí, jak na neukázněné dítě v zájmovém vzdělávání. Je držitelkou osvědčení trenér III. třídy moderního pětiboje, jezdecké licence a certifikátu Therapeutic riding instructor PATH International. Dále absolvovala kurz České hiporehabilitační společnosti Hiporehabilitace v kontaktní terapii, Masterson Method v kontaktní terapii a dlouhodobou praxi v oblasti hiporehabilitace. Věnuje se individuálnímu výcviku jezdců i koní. Články a další užitečné informace z oblasti jezdectví můžete najít na její facebookové stránce S koněm v harmonii. Více informací o Báře se můžete dozvědět také v článku nebo v podcastu o její jezdecké historii.
Mezi její zájmy patří: cestování, sport, ekologie, příroda fauna i flóra, filantropie.
Ve spolku Kamenitý Vrch se věnuje lektorské činnosti při programech s koňmi v Černolicích a se svým ponym Ostynem také v Mníšku pod Brdy. Na našem youtube kanálu můžete vidět její videa o koních pro děti.

Ing. Erik Onoda

předseda spolku, lektor programů s koňmi

Je absolventem magisterského oboru Management zdravotnických služeb na VŠE Praha. Jeho životopis zahrnuje kromě manažerských pozic ve veřejném a neziskovém sektoru také např. zkušenosti táborového vedoucího, lídra rockové kapely, lektora kroužku šermu, dobrovolníka v zahraničních projektech (Francie, Japonsko) nebo ze stáží v azylovém centru pro mládež Alternativa, krizovém centru Riaps a sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Praha. Působil jako výkonný ředitel nadačního fondu The Music Fundation, která v roce 2007 v ČR rozšířila muzikofiletickou metodu DrumCircle. V oblasti školení facilitátorů v této metodě spolupracoval mimo jiné s americkým lektorem Jonem Yostem. Koňskou praxi získával podobně jako Markéta na Farmě Hucul, v JS Hobit Domašov a v posledních letech zejména v každodenním kontaktu se svými koňmi.
V Kamenitém vrchu se jako předseda spolku zabývá managementem, zážitkovými programy pro děti i dospělé, tréninkem a voděním koní při hiporehabilitaci.

Monika Štulířová, DiS.

garantka a lektorka hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi, canisterapeutka

Vystudovala nejprve obor Jezdec a ošetřovatel dostihových koní na SOUz a poté obor Sociální práce na VOŠ Evangelická akademie.  Má mnohaleté zkušenosti v přímé práci s uživatelem služby se zdravotním postižením (Chráněná výtvarná dílna, Chráněné bydlení, Osobní asistence) a jako vedoucí týmu pracovníků Chráněného bydlení u osob s mentální retardací. Mnoho let se věnuje Canisterapii, se svým psem absolvovala Canisterapeutický výcvik.
V letech 2018 – 2019 absolvovala dlouhodobý kurz pořádaný Českou hiporehabilitační společností AVK (Aktivity s využitím koní), dnes s názvem HPSP (Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi). Absolvovala praxe v Hiporehabilitačních střediscích v PL Bohnice, Caballinus, Toulcův dvůr, Vladykův dvůr. Aktivně se věnuje využití koní při práci s dětmi, kde klade důraz na vzájemnou interakci dítěte s koněm.
Monika se dále zajímá o „přirozenou komunikaci“ s koňmi a pravidelně se účastní seminářů s touto tématikou (Václav Bořánek, Adam Panchartek, Jana „Vija“ Plačková). Má dva vlastní koně plemene Welsh pony. Mezi její záliby patří také sport, příroda a cestování, ekologie, tanec a jóga. Má syna Antona a dceru Amálii.
Ve spolku Kamenitý vrch se věnuje hiporehabilitaci, canisterapii a lektorské činnosti v programech s koňmi pro děti v Černolicích a se svými koňmi v Třebotově.

RNDr. Xenia Svobodová, CSc., MBA

lektorka hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi

Vystudovala přírodní vědy na Karlově Univerzitě a  management na Donau Universität v Krems, Rakousko. Pracovala na různých pozicích ve farmaceutickém výzkumu a po roce 1990 podnikala v oblasti farmaceutického výzkumu a vývoje  diagnostických prostředků.
Od 90. let se věnuje psychologickému a zdravotnímu poradenství, absolvovala dvouletý psychoterapeutický výcvik a mnoho let v zážitkové skupině. V letech 2014-2018 provozovala vlastní poradenskou praxi a začala se věnovat koním. V letech 2017-2020 absolvovala kurzy České hiporehabilitační společnosti a kurzy nekonfliktní komunikace s koněm pod vedením Oldy Nováka. V letech 2019-2022 působila jako projektová manažerka České hiporehabilitační společnosti pro projekt financovaný z prostředků EU „Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a mládeže“. Působí jako odborná instruktorka v hiporehabilitačních střediscích a jako odborná metodička České hiporehabilitační společnosti. 
Její zálibou je vzdělávání, jóga, turistika, kultura a práce s vlastním koněm.

Lucie Millerová

lektorka hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi a hiporehabilitace v kontaktní terapii

Lucie má mnohaletou učitelskou praxi v ZŠ, soukromé MŠ i v individuální výuce jazyků (AJ). Pracuje také v lesní mateřské školce ZeMě. Moc ráda s dětmi tvoří z přírodních materiálů, zpívá, hraje na flétnu, kreslí a chodí na vandry. Díky svým dcerám se před 7 lety dostala ke koním, které si zamilovala a v roce 2021 si pořídila svoji první kobylu. Absolvovala rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách, Logopedický asistent, kurzy České hiporehabilitační společnosti Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi, Hiporehabilitace v kontaktní terapii, Masterson Method v kontaktní terapii a dlouhodobou praxi v oblasti hiporehabilitace.

Martina Sládková

lektorka programů s koňmi

I když se Martina kolem koní pohybovala od dětství, k vlastním koním jí přivedla až dcera Nicol. Kvůli handicapu ruky dcery navštěvovali hipoterehabilitaci ve středisku Hiporehabilitace Jupiter a později ve středisku Kamenitý Vrch. Díky času stráveném u koní dceru koně okouzlili natolik, že se rozhodli pořídit koně vlastní. Ve svém ustájení ve Všenorech mají welsh poníka Žolíka, dvě welsh cob hříbátka z JS Hobit Domašov od Jitky Bednářové Smíškové a kobylu welsh cob sekce C. Protože si sama s dcerou zažila hiporehabilitace, tak věří, že koně opravdu umějí téměř zázraky nejen s lidským tělem, ale i s duší. Účastnila se kurzu u Jitky Bednářové Smíškové, Michala Bednáře, Kristýny Koudelkové, Petry Beránkové či Venya Kršny a absolvovala také dlouhodobou praxi ve středisku praktické výuky a doporučené hiporehabilitace ČHS . Zajímá se o přirozenou komunikaci a pozitivní motivaci v tréninku koní a o welfare koní. Svou fenku zlatého retrívra připravuje na canisterapické zkoušky. Martinu můžete potkat jako lektorku programů s koňmi ve Všenorech a v Černolicích.

Veronika Melicharová

lektorka přirozené komunikace s koňmi a hiporehabilitace v kontaktní terapii

Je absolventkou Křesťanské podnikatelské školy. Po ukončení studia byla zaměstnaná na pozici asistentka ředitele a v marketingovém oddělení v několika společnostech, společně s manželem podniká v prodeji rockové módy a doplňků. Mezi její záliby patří chov zvířat, sportovní aktivity, rocková hudba a turistika. Koním se věnuje již od dětství. Se svojí huculskou kobylou se účastnila westernových hobby závodů, kde se v disciplíně Trail několikrát umístila na předních pozicích. Nyní má dvě chladnokrevné klisny na rekreační jízdu, zápřah a chov. Se svými koňmi absolvovala mnoho kurzů  horsemanshipu  (pod vedením  V. Bořánek, J. Strejc, P. Beránková  a další),  lekcí westernového ježdění a drezurních lekcí (s F. Minaříkem).  Dále absolvovala kurz České hiporehabilitační společnosti Hiporehabilitace v kontaktní terapii a dlouhodobou praxi ve středisku praktické výuky a doporučené hiporehabilitace ČHS. Věnuje se hiporehabilitaci, lektorské činnosti v oblasti přirozené komunikace s koňmi a vedení zážitkových programů s koňmi pro děti i dospělé v Černolicích a se svými koňmi v Jílovém u Prahy.

Bc. Kateřina Holoubková

fyzioterapeutické poradenství v jezdectví

Katka vystudovala fyzioterapii  na  MU v Brně a Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n. Labem. Již při studiu na vysoké škole absolvovala různé odborné praxe např. v PARACentru Fenix (zaměřené na péči po úrazech míchy) nebo v soukromé fyzioteraputické ambulanci, kam po studiu nastoupila na plný úvazek. V rámci sebevzdělávání, i po studiu, absolvuje další profesní kurzy. V současné době spolupracuje jako fyzioterapeuti  s krasobruslařskými kluby USK Praha a Skating Club  Brno. Od útlého dětství se intenzivně věnovala sportu. Od tří let krasobruslení, resp. synchronizovanému bruslení a od patnácti let také westernovému jezdectví. Se svoji kobylkou má za sebou i pár  úspěšných stratů  i na mezinárodních závodech. Díky zkušenostem v jezdeckém sportu a ve své  profesi zjistila, že je  v jezdeckém sportu chybějící článek  fyzioterapeutické péče pro jezdce a ráda by tuto mezeru vyplnila. V rámci specificky zaměřených lekcí a seminářů propojuje jezdecká cvičení přímo s fyzioterapií a to individuálně pro každého jezdce. Absolvovala praxe v oblasti hiporehabilitace ve střediscích praktické výuky České hiporehabilitační společnosti a kurz Masterson method v kontaktní terapii. Spolupracuje s Bárou Voltrovou v projektu S koněm v harmonii a můžete ji potkat také na hiporehabilitačních workshopech v Černolicích.