+420 776 643 102        info@kamenityvrch.cz
V Potocích ev. č. 318, 252 10, Černolice

Členové týmu

MUDr. Markéta Janatová, Ph.D.

místopředsedkyně spolku, lektorka programů s koňmi

Vystudovala všeobecné lékařství na 1. LF UK a poté postgraduální studium na FBMI ČVUT, kde se věnuje výzkumu, výuce a vývoji technických prostředků pro neurorehabilitaci. V rámci dalšího vzdělávání absolvovala například kurzy Hipoterapie u DMO v praxi I, Využití zooterapie v sociálních službách, Senzorická integrace v pedagogice a speciální pedagogice a Úvod do HANDLE přístupu.
Mezi její zájmy patří hudba, koně a dobrovolnictví (dříve workcamp ve Francii – příprava kulturního programu s historickou tématikou, v Japonsku – koncertní vystoupení ve školách a domovech seniorů, Farma Hucul – vedení jezdeckého programu na ozdravných pobytech Červeného kříže, JS Hobit Domašov – práce u koní). Je vedoucí pracovní skupiny Věda a výzkum České hiporehabilitační společnosti.
Ve spolku Kamenitý vrch působí jako místopředsedkyně spolku a lektorka programů s koňmi. K založení spolku ji inspiroval její syn David, který má Angelmanův syndrom a hiporehabilitace mu pomáhá k rozvoji i ke štěstí.

Mgr. Barbora Voltrová

příprava jezdců, parajezdectví, hiporehabilitace v kontaktní terapii, fundraising

Je absolventkou magisterského oboru buněčná a vývojová biologie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Od roku 2001 do 2016 se věnovala modernímu pětiboji, ve kterém reprezentovala Českou republiku mimo jiné i na Olympijských hrách v Rio de Janeiro. Olympiádou završila svou sportovní kariéru a začala se věnovat práci s dětmi, józe, cestování a vědě v laboratoři tkáňového inženýrství. Při své sportovní a vědecké kariéře stihla působit jako herní terapeut dobrovolnického centra Lékořice na oddělení dětské psychiatrie Thomayerova nemocnice, nebo jako lektor volného času pro společnost Kroužky. Cenné zkušenosti získala i během práce s dětmi na táborech a při spoluvedení skautského oddílu.
Od svých 7 let měla vlastního koně a díky mezinárodním závodům v modernímu pětiboji má značné zkušenosti z oblasti jezdeckého sportu.
V rámci celoživotního vzdělávání absolvovala kurz zdravotník zotavovacích akcí, jak na neukázněné dítě v zájmovém vzdělávání. Je držitelkou osvědčení trenér III. třídy moderního pětiboje, jezdecké licence a certifikátu Therapeutic riding instructor PATH International. Dále absolvovala kurz České hiporehabilitační společnosti Hiporehabilitace v kontaktní terapii a dlouhodobou praxi v oblasti hiporehabilitace. Věnuje se individuálnímu výcviku jezdců i koní. Články a další užitečné informace z oblasti jezdectví můžete najít na její facebookové stránce S koněm v harmonii. Více informací o Báře se můžete dozvědět také v článku nebo v podcastu o její jezdecké historii.
Mezi její zájmy patří: cestování, sport, ekologie, příroda fauna i flóra, filantropie.
Ve spolku Kamenitý Vrch se věnuje lektorské činnosti a hiporehabilitaci. Na našem youtube kanálu můžete vidět její videa o koních pro děti.

Ing. Erik Onoda

předseda spolku, vodič koní, lektor kroužku šermu

Je absolventem magisterského oboru Management zdravotnických služeb na VŠE Praha. Jeho životopis zahrnuje kromě manažerských pozic ve veřejném a neziskovém sektoru také např. zkušenosti táborového vedoucího, lídra rockové kapely, lektora kroužku šermu, dobrovolníka v zahraničních projektech (Francie, Japonsko) nebo ze stáží v azylovém centru pro mládež Alternativa, krizovém centru Riaps a sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Praha. Koňskou praxi získával podobně jako Markéta na Farmě Hucul, v JS Hobit Domašov a v posledních letech zejména v každodenním kontaktu se svými koňmi.
V Kamenitém vrchu se jako předseda spolku zabývá zážitkovými programy pro děti i dospělé a voděním koní při hiporehabilitaci.

Monika Štulířová, DiS.

hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi, canisterapie

Vystudovala nejprve obor Jezdec a ošetřovatel dostihových koní na SOUz a poté obor Sociální práce na VOŠ Evangelická akademie.  Má mnohaleté zkušenosti v přímé práci s uživatelem služby se zdravotním postižením (Chráněná výtvarná dílna, Chráněné bydlení, Osobní asistence) a jako vedoucí týmu pracovníků Chráněného bydlení u osob s mentální retardací. Mnoho let se věnuje Canisterapii, se svým psem absolvovala Canisterapeutický výcvik.
V letech 2018 – 2019 absolvovala dlouhodobý kurz pořádaný Českou hiporehabilitační společností AVK (Aktivity s využitím koní), dnes s názvem HPSP (Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi). Absolvovala praxe v Hiporehabilitačních střediscích v PL Bohnice, Caballinus, Toulcův dvůr, Vladykův dvůr. Aktivně se věnuje využití koní při práci s dětmi, kde klade důraz na vzájemnou interakci dítěte s koněm.
Monika se dále zajímá o „přirozenou komunikaci“ s koňmi a pravidelně se účastní seminářů s touto tématikou (Václav Bořánek, Adam Panchartek, Jana „Vija“ Plačková). Má dva vlastní koně plemene Welsh pony. Mezi její záliby patří také sport, příroda a cestování, ekologie, tanec a jóga. Má syna Antona a dceru Amálii.
Ve spolku Kamenitý vrch se věnuje hiporehabilitaci, canisterapii a lektorské činnosti v programech s koňmi pro děti v Černolicích a se svými koňmi v Třebotově.

RNDr. Xenia Svobodová, CSc., MBA

hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi

Vystudovala přírodní vědy na Karlově Univerzitě a  management na Donau Universität v Krems, Rakousko. Pracovala na různých pozicích ve farmaceutickém výzkumu a po roce 1990 podnikala v oblasti farmaceutického výzkumu a vývoje  diagnostických prostředků.
Od 90. let se věnuje psychologickému a zdravotnímu poradenství, absolvovala dvouletý psychoterapeutický výcvik a mnoho let v zážitkové skupině. V letech 2014-2018 provozovala vlastní poradenskou praxi a začala se věnovat koním. V letech 2017-2020 absolvovala kurzy České hiporehabilitační společnosti a kurzy nekonfliktní komunikace s koněm pod vedením Oldy Nováka. V letech 2019-2022 působila jako projektová manažerka České hiporehabilitační společnosti pro projekt financovaný z prostředků EU „Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a mládeže“. Působí jako odborná instruktorka v hiporehabilitačních střediscích Kamenitý vrch a Hiporehabilitace Jupiter. 
Její zálibou je vzdělávání, jóga, turistika, kultura a práce s vlastním koněm.

Lucie Millerová

hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi, hiporehabilitace v kontaktní terapii

Lucie má mnohaletou učitelskou praxi v ZŠ, soukromé MŠ i v individuální výuce jazyků (AJ). Pracuje také v lesní mateřské školce. Moc ráda s dětmi tvoří z přírodních materiálů, zpívá, hraje na flétnu, kreslí a chodí na vandry. Díky svým dcerám se před 7 lety dostala ke koním, které si zamilovala a v roce 2021 si pořídila svoji první kobylu. Absolvovala rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách, Logopedický asistent, kurzy České hiporehabilitační společnosti Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi, Hiporehabilitace v kontaktní terapii a dlouhodobou praxi v oblasti hiporehabilitace.

Martina Sládková

I když se Martina kolem koní pohybovala od dětství, k vlastním koním jí přivedla až dcera Nicol. Kvůli handicapu ruky dcery navštěvovali hipoterehabilitaci ve středisku Hiporehabilitace Jupiter a později ve středisku Kamenitý Vrch. Díky času stráveném u koní dceru koně okouzlili natolik, že se rozhodli pořídit koně vlastní. Ve svém ustájení ve Všenorech mají welsh poníka Žolíka, dvě welsh cob hříbátka z JS Hobit Domašov od Jitky Bednářové Smíškové a kobylu welsh cob sekce C. Protože si sama s dcerou zažila hiporehabilitace, tak věří, že koně opravdu umějí téměř zázraky nejen s lidským tělem, ale i s duší. Účastnila se kurzu u Jitky Bednářové Smíškové, Michala Bednáře, Kristýny Koudelkové, Petry Beránkové či Venya Kršny a absolvovala také dlouhodobou praxi v oblasti hiporehabilitace. Zajímá se o přirozenou komunikaci a pozitivní motivaci v tréninku koní a o welfare koní. Svou fenku zlatého retrívra připravuje na canisterapické zkoušky. Martinu můžete potkat jako lektorku programů s koňmi ve Všenorech a v Černolicích.

Veronika Melicharová

výuka přirozené komunikace s koňmi, hiporehabilitace v kontaktní terapii

Je absolventkou Křesťanské podnikatelské školy. Po ukončení studia byla zaměstnaná na pozici asistentka ředitele a v marketingovém oddělení v několika společnostech, společně s manželem podniká v prodeji rockové módy a doplňků. Mezi její záliby patří chov zvířat, sportovní aktivity, rocková hudba a turistika. Koním se věnuje již od dětství. Se svojí huculskou kobylou se účastnila westernových hobby závodů, kde se v disciplíně Trail několikrát umístila na předních pozicích. Nyní má dvě chladnokrevné klisny na rekreační jízdu, zápřah a chov. Se svými koňmi absolvovala mnoho kurzů  horsemanshipu  (pod vedením  V. Bořánek, J. Strejc, P. Beránková  a další),  lekcí westernového ježdění a drezurních lekcí (s F. Minaříkem).  Dále absolvovala kurz České hiporehabilitační společnosti Hiporehabilitace v kontaktní terapii a dlouhodobou praxi v oblasti hiporehabilitace. Věnuje se hiporehabilitaci, lektorské činnosti v oblasti přirozené komunikace s koňmi a vedení zážitkových programů s koňmi pro děti i dospělé v Černolicích.

Bc. Kateřina Holoubková

fyzioterapeutické poradenství v jezdectví

Katka vystudovala fyzioterapii  na  MU v Brně a Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n. Labem. Již při studiu na vysoké škole absolvovala různé odborné praxe např. v PARACentru Fenix (zaměřené na péči po úrazech míchy) nebo v soukromé fyzioteraputické ambulanci, kam po studiu nastoupila na plný úvazek. V rámci sebevzdělávání, i po studiu, absolvuje další profesní kurzy. V současné době spolupracuje jako fyzioterapeuti  s krasobruslařskými kluby USK Praha a Skating Club  Brno. Od útlého dětství se intenzivně věnovala sportu. Od tří let krasobruslení, resp. synchronizovanému bruslení a od patnácti let také westernovému jezdectví. Se svoji kobylkou má za sebou i pár  úspěšných stratů  i na mezinárodních závodech. Díky zkušenostem v jezdeckém sportu a ve své  profesi zjistila, že je  v jezdeckém sportu chybějící článek  fyzioterapeutické péče pro jezdce a ráda by tuto mezeru vyplnila. V rámci specificky zaměřených lekcí a seminářů propojuje jezdecká cvičení přímo s fyzioterapií a to individuálně pro každého jezdce.