+420 776 643 102        info@kamenityvrch.cz
V Potocích ev. č. 318, 252 10, Černolice

Členové týmu

MUDr. Markéta Janatová

vedení týmu, kontaktní hipoterapie, přístrojová herní terapie

Vystudovala všeobecné lékařství na 1. LF UK. Od roku 2010 se na 1. LF UK a ČVUT věnuje vědeckým aktivitám, vývoji technických prostředků pro neurorehabilitaci formou hry a výuce studentů zdravotnických oborů a biomedicíny. Pravidelně se jako přednášející účastní odborných konferencí zaměřených na neurorehabilitaci. V rámci celoživotního vzdělávání absolvovala mimo jiné kurz Hipoterapie u DMO v praxi I, kurz Senzorická integrace v pedagogice a speciální pedagogice a praxi hipoterapie ve Středisku praktické výuky ČHS na Toulcově dvoře.
Mezi její zájmy patří hudba (aktivní členka hudebního souboru), děti, chov koní a dobrovolnictví (dříve workcamp ve Francii – příprava kulturního programu s historickou tématikou, v Japonsku – koncertní vystoupení ve školách a domovech seniorů, Farma Hucul – vedoucí dětského táboru, vedení jezdeckého programu na ozdravných pobytech Červeného kříže).
Ve spolku Kamenitý vrch působí jako vedoucí týmu a pomáhá zejména při hiporehabilitaci a zážitkových programech s koňmi.

Ing. Erik Onoda

předseda spolku, vodič koní, lektor kroužku šermu

Je absolventem magisterského oboru Management zdravotnických služeb na VŠE Praha. Jeho životopis zahrnuje kromě manažerských pozic ve veřejném a neziskovém sektoru také např. zkušenosti táborového vedoucího, lídra rockové kapely, dobrovolníka v zahraničních projektech (Francie, Japonsko) nebo ze stáží v azylovém centru pro mládež Alternativa, krizovém centru Riaps a sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Praha. Koňskou praxi získával podobně jako Markéta na Farmě Hucul, v JS Hobit Domašov a v posledních letech zejména v každodenním kontaktu se svými koňmi.
V Kamenitém vrchu se jako předseda spolku zabývá zážitkovými programy pro děti i dospělé a voděním koní při hipoterapii. Dále vede kroužek šermu pro děti v ZŠ Všenory.

Mgr. Barbora Voltrová

jezdecké aktivity pro děti, fundraising

Je absolventkou magisterského oboru buněčná a vývojová biologie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Od roku 2001 do 2016 se věnovala modernímu pětiboji, ve kterém reprezentovala Českou republiku mimo jiné i na OH v Rio de Janeiro. Olympiádou završila svou sportovní kariéru a začala se věnovat práci s dětmi, józe, cestování a vědě v laboratoři tkáňového inženýrství. Při své sportovní a vědecké kariéře stihla působit jako herní terapeut dobrovolnického centra Lékořice na oddělení dětské psychiatrie Thomayerova nemocnice, nebo jako lektor volného času pro společnost Kroužky. Cenné zkušenosti získala i během práce s dětmi na táborech a při spoluvedení skautského oddílu.
Od svých 7 let měla vlastního koně a díky mezinárodním závodům v modernímu pětiboji má značné zkušenosti z oblasti jezdeckého sportu.
V rámci celoživotního vzdělávání absolvovala kurz: zdravotník zotavovacích akcí, jak na neukázněné dítě v zájmovém vzdělávání. Dále je držitelkou osvědčení trenér III. třídy moderního pětiboje i jezdecké licence.
Mezi její zájmy patří: cestování, sport, ekologie, příroda fauna i flóra, filantropie.
Ve spolku Kamenitý Vrch vede jezdecké aktivity pro děti. Můžete ji vidět také na našem youtube kanálu .

Monika Štulířová, DiS.

hiporehabilitace v pedagogice a sociální praxi, canisterapie

Vystudovala nejprve obor Jezdec a ošetřovatel dostihových koní na SOUz a poté obor Sociální práce na VOŠ Evangelická akademie.  Má mnohaleté zkušenosti v přímé práci s uživatelem služby se zdravotním postižením (Chráněná výtvarná dílna, Chráněné bydlení, Osobní asistence) a jako vedoucí týmu pracovníků Chráněného bydlení u osob s mentální retardací. Mnoho let se věnuje Canisterapii, se svým psem absolvovala Canisterapeutický výcvik.
V letech 2018 – 2019 absolvovala dlouhodobý kurz pořádaný Českou hiporehabilitační společností AVK (Aktivity s využitím koní), dnes s názvem HPSP (Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi). Absolvovala praxe v Hiporehabilitačních střediscích v PL Bohnice, Caballinus, Toulcův dvůr, Vladykův dvůr. Aktivně se věnuje využití koní při práci s dětmi, kde klade důraz na vzájemnou interakci dítěte s koněm.
Monika se dále zajímá o „přirozenou komunikaci“ s koňmi a pravidelně se účastní seminářů s touto tématikou (Václav Bořánek, Adam Panchartek, Jana „Vija“ Plačková). Má dva vlastní koně plemene Welsh pony. Mezi její záliby patří také sport, příroda a cestování, ekologie, tanec a jóga. Má syna Antona a dceru Amálii.
Ve spolku Kamenitý vrch se věnuje hiporehabilitaci, canisterapii a lektorské činnosti na kroužcích a programech s koňmi pro děti v Černolicích a se svými koňmi v Třebotově.

RNDr. Xenia Svobodová, CSc., MBA

hipoterapie v psychologii a psychiatrii, hiporehabilitace v pedagogice a sociální praxi

Vystudovala přírodní vědy na Karlově Univerzitě a  management na Donau Universität v Krems, Rakousko. Pracovala na různých pozicích ve farmaceutickém výzkumu a po roce 1990 podnikala v oblasti farmaceutického výzkumu a vývoje  diagnostických prostředků.
Od 90. let se věnuje psychologickému a zdravotnímu poradenství, absolvovala dvouletý psychoterapeutický výcvik a mnoho let v zážitkové skupině. V letech 2014-2018 provozovala vlastní poradenskou praxi a začala se věnovat koním. V letech 2017-2020 absolvovala kurzy České hiporehabilitační společnosti a kurzy nekonfliktní komunikace s koněm pod vedením Oldy Nováka. Působí jako projektová manažerka České hiporehabilitační společnosti pro projekt financovaný z prostředků EU „Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a mládeže“, jako instruktorka ve střediscích doporučené hiporehabilitace Kamenitý vrch a Jupiter a jako dobrovolnice v centru hipoterapie Mirákl. 
Její zálibou je vzdělávání, jóga, turistika, kultura a práce s vlastním koněm.

Tereza Tlapáková

hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi, kontaktní hipoterapie

Vystudovala střední zemědělskou školu. Od roku 2020 pracuje jako asistent pedagoga. Absolvovala kurz I. i II. Dornovy metody pro koně. Prošla kurzy přirozené komunikace se svým koněm u Václava Bořánka. Má jezdeckou licenci od ČJF. Ráda čte a dělá vitráže, tvoří a kreslí. Opakovaně pořádá dětské tábory s koňmi. V roce 2021 úspěšně dokončila studium dlouhodobého kurzu HPSP u České hiporehabilitační společnosti. V Kamenitém vrchu působí jako instruktorka HPSP a lektorka u koní v Černolicích i se svými šesti koňmi v Dobříši.  

Lucie Millerová

aktivity s koňmi, kontaktní hipoterapie

Lucie má mnohaletou učitelskou praxi v ZŠ, soukromé MŠ i v individuální výuce jazyků (AJ). Pracuje také v lesní mateřské školce. Moc ráda s dětmi tvoří z přírodních materiálů, zpívá, hraje na flétnu, kreslí a chodí na vandry. Díky svým dcerám se před 7 lety dostala ke koním, které si zamilovala a v roce 2021 si pořídila svoji první kobylu. Aktuálně dokončuje studium dlouhodobého kurzu HPSP u České hiporehabilitační společnosti.

Mgr. Lucie Šajtárová

přístrojová herní terapie, fyzioterapie

Lucie po absolvování bakalářského studia fyzioterapie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze začala pracovat jako fyzioterapeutka a zároveň dálkově dostudovala magisterský navazující obor fyzioterapie na Slovenské zdravotnické univerzitě v Bratislavě. Nyní pracuje v ambulantním zařízení a v domově pro seniory. Absolvovala kurz Spirální stabilizace páteře. Ve volném čase ráda cestuje, chodí po horách, čte, hlídá děti svých kamarádek a věnuje se svému pejskovi.
Ve spolku Kamenitý vrch provádí domácí terapie se systémem Homebalance a konzultace v oblasti fyzioterapie.

Veronika Melicharová

programy s koňmi, vodění koní při hiporehabilitaci

Je absolventkou Křesťanské podnikatelské školy. Po ukončení studia byla zaměstnaná na pozici asistentka ředitele a v marketingovém oddělení v několika společnostech, společně s manželem podniká v prodeji rockové módy a doplňků. Mezi její záliby patří chov zvířat, sportovní aktivity, rocková hudba a turistika. Koním se věnuje již od dětství. Se svojí huculskou kobylou se účastnila westernových hobby závodů, kde se v disciplíně Trail několikrát umístila na předních pozicích. Nyní má dvě chladnokrevné klisny na rekreační jízdu, zápřah a chov. Se svými koňmi absolvovala mnoho kurzů  horsemanshipu  (pod vedením  V. Bořánek, J. Strejc, P. Beránková  a další),  lekcí westernového ježdění a drezurních lekcí (s F. Minaříkem).  Dále absolvovala dlouhodobou praxi v oblasti hiporehabilitace. Věnuje se lektorské činnosti v oblasti přirozené komunikace s koňmi, výcviku hiporehabilitačních koní a vedení zážitkových programů s koňmi pro děti i dospělé v Blažimi u Neveklova.

Jindra Bartošová, DiS.

muzikoterapie

Absolvovala několik let s Kühnovým dětským sborem, několik let v ZUŠ na sólovém zpěvu a přes VUŠ hereckou se dopracovala do různých kapel, se kterými působí dodnes. Po narození dětí absolvovala sebezkušenostní čtyřletý výcvik terapeutických a poradenských dovedností vycházející zejména z Gestalt terapie, poté prošla muzikoterapeutickým dlouholetým kurzem u muzikoterapeutky Markéty Gerlichové a stala se členem muzikoterapeutické asociace. Již více než patnáct let postupně nahlíží do různých oborů expresivních terapií, jako je dramaterapie, arteterapie, pohybová a taneční terapie. Působí v mateřských školkách, pracuje se studenty v rámci dobrovolnictví, dochází do denního stacionáře DAR kde vede individuální i skupinovou muzikoterapii a několik let poskytuje muzikoterapii v domovech pro seniory. Zároveň se věnuje individuální terapii klientů různých věkových skupin. V roce 2019 založila s dalšími terapeuty neziskovou společnost Flami, z. s., která má za cíl propojovat všechny možné skupiny i jednotlivce.

Mgr. Linda Řeháková

arteterapie

Linda je výtvarnice, grafička a ilustrátorka, baví jí propojovat výtvarno s psychoterapií a sebezkušeností.

Vystudovala SPŠ Grafickou a poté magisterský obor Andragogika. Absolvovala tři roky sebezkušenostního terapeutického výcviku a dvouletý arteterapeutický výcvik. V roce 2019 založila s dalšími terapeuty neziskovou organizaci Flami z.s., která výtváří programy a workshopy propojující nejrůznější skupiny a jednotlivce. Spolu s Kamenitým vrchem a Jindrou Bartošovou připravuje hipoterapeutické pomůcky pro děti.

Tereza Šurdová

canisterapie

Tereza se věnovala psům již od dětství. V patnácti letech nastoupila na střední zemědělskou školu, aby mohla být se zvířaty v kontaktu i během studia. Se svojí první border kolií Akimem trénovala dogfrisbee, agility a sportovní kynologii. Se svým druhým psem, border kolií Nerem, se kromě canisterapie věnuje sportovní kynologii, dogdancingu, dogfrisbee a noseworkingu.

Ing. Klára Lincová

koordinace aktivit, workshopy první pomoci

Je absolventkou magisterského oboru Podnikové finance a obchod na VUT v Brně. Její pracovní zkušenosti zahrnují pozice obchodní, marketingové a administrativní. Aby papírování nebylo až moc, začala se věnovat výuce První pomoci a organizaci společenských akcí všeho druhu takzvaně na klíč. Mezi její zájmy patří práce s dětmi a výlety do přírody. V Kamenitém vrchu má na starosti workshopy první pomoci a organizaci akcí všelikého druhu. Od sjednání místa, přes navržení doprovodného programu, pozvání účastníků, registrace přihlášených, zajištění vstupenek, registračních pásků, moderátora, fotografa, kameramana, zvukaře, výzdoby, až po koordinaci aktivit přímo na místě konání.


Chcete se stát součástí našeho týmu?

Napište nám na e-mail info@kamenityvrch.cz nebo zavolejte na tel. +420 776 643 102. Rádi se s vámi domluvíme na spolupráci ve stávajících nebo nových projektech.