+420 776 643 102        info@kamenityvrch.cz
V Potocích ev. č. 318, 252 10, Černolice

Členové týmu

MUDr. Markéta Janatová

kontaktní hipoterapie, přístrojová herní terapie

Vystudovala všeobecné lékařství na 1. LF UK. Od roku 2010 se na 1. LF UK a ČVUT věnuje vědeckým aktivitám, vývoji technických prostředků pro neurorehabilitaci formou hry a výuce studentů zdravotnických oborů a biomedicíny. Pravidelně se jako přednášející účastní odborných konferencí zaměřených na neurorehabilitaci. V rámci celoživotního vzdělávání absolvovala mimo jiné kurz Hipoterapie u DMO v praxi I, kurz Senzorická integrace v pedagogice a speciální pedagogice a praxi hipoterapie ve Středisku praktické výuky ČHS na Toulcově dvoře.
Mezi její zájmy patří hudba (aktivní členka hudebního souboru), děti, chov koní a dobrovolnictví (dříve workcamp ve Francii – příprava kulturního programu s historickou tématikou, v Japonsku – koncertní vystoupení ve školách a domovech seniorů, Farma Hucul – vedoucí dětského táboru, vedení jezdeckého programu na ozdravných pobytech Červeného kříže). Jako místopředsedkyně spolku Kamenitý vrch pomáhá zejména při hiporehabilitaci a zážitkových programech s koňmi.

Ing. Erik Onoda

zážitková pedagogika, šerm, vodění koní při hiporehabilitaci

Je absolventem magisterského oboru Management zdravotnických služeb na VŠE Praha. Jeho životopis zahrnuje kromě manažerských pozic ve veřejném a neziskovém sektoru také např. zkušenosti táborového vedoucího, lídra rockové kapely, dobrovolníka v zahraničních projektech (Francie, Japonsko) nebo ze stáží v azylovém centru pro mládež Alternativa, krizovém centru Riaps a sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Praha. Koňskou praxi získával podobně jako Markéta na Farmě Hucul, v JS Hobit Domašov a v posledních letech zejména v každodenním kontaktu se svými koňmi.
V Kamenitém vrchu se jako předseda spolku zabývá koordinací aktivit, zážitkovými programy pro děti i dospělé a voděním koní při hipoterapii. Dále vede kroužek šermu pro děti v ZŠ Všenory.

Mgr. Barbora Voltrová

jezdecké aktivity pro děti, fundraising

Je absolventkou magisterského oboru buněčná a vývojová biologie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Od roku 2001 do 2016 se věnovala modernímu pětiboji, ve kterém reprezentovala Českou republiku mimo jiné i na OH v Rio de Janeiro. Olympiádou završila svou sportovní kariéru a začala se věnovat práci s dětmi, józe, cestování a vědě v laboratoři tkáňového inženýrství. Při své sportovní a vědecké kariéře stihla působit jako herní terapeut dobrovolnického centra Lékořice na oddělení dětské psychiatrie Thomayerova nemocnice, nebo jako lektor volného času pro společnost Kroužky. Cenné zkušenosti získala i během práce s dětmi na táborech a při spoluvedení skautského oddílu.
Od svých 7 let měla vlastního koně a díky mezinárodním závodům v modernímu pětiboji má značné zkušenosti z oblasti jezdeckého sportu.
V rámci celoživotního vzdělávání absolvovala kurz: zdravotník zotavovacích akcí, jak na neukázněné dítě v zájmovém vzdělávání. Dále je držitelkou osvědčení trenér III. třídy moderního pětiboje i jezdecké licence.
Mezi její zájmy patří: cestování, sport, ekologie, příroda fauna i flóra, filantropie.
Ve spolku Kamenitý Vrch vede jezdecké aktivity pro děti.

Monika Štulířová, DiS.

vedoucí hiporehabilitace v pedagogice a sociální praxi a canisterapie

Vystudovala nejprve obor Jezdec a ošetřovatel dostihových koní na SOUz a poté obor Sociální práce na VOŠ Evangelická akademie.  Má mnohaleté zkušenosti v přímé práci s uživatelem služby se zdravotním postižením (Chráněná výtvarná dílna, Chráněné bydlení, Osobní asistence) a jako vedoucí týmu pracovníků Chráněného bydlení u osob s mentální retardací. Mnoho let se věnuje Canisterapii, se svým psem absolvovala Canisterapeutický výcvik.
V letech 2018 – 2019 absolvovala dlouhodobý kurz pořádaný Českou hiporehabilitační společností AVK (Aktivity s využitím koní), dnes s názvem HPSP (Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi). Absolvovala praxe v Hiporehabilitačních střediscích v PL Bohnice, Caballinus, Toulcův dvůr, Vladykův dvůr. Aktivně se věnuje využití koní při práci s dětmi, kde klade důraz na vzájemnou interakci dítěte s koněm.
Monika se dále zajímá o „přirozenou komunikaci“ s koňmi a pravidelně se účastní seminářů s touto tématikou (Václav Bořánek, Adam Panchartek, Jana „Vija“ Plačková). Má dva vlastní koně plemene Welsh pony. Mezi její záliby patří také sport, příroda a cestování, ekologie, tanec a jóga. Má syna Antona a dceru Amálii.
Ve spolku Kamenitý vrch se věnuje hiporehabilitaci, canisterapii a lektorské činnosti na kroužcích a programech s koňmi pro děti.

RNDr. Xenia Svobodová, CSc., MBA

hipoterapie v psychologii a psychiatrii

Vystudovala přírodní vědy na Karlově Univerzitě a  management na Donau Universität v Krems, Rakousko. Pracovala na různých pozicích ve farmaceutickém výzkumu a po roce 1990 podnikala v oblasti farmaceutického výzkumu a vývoje  diagnostických prostředků.
Od 90. let se věnuje psychologickému a zdravotnímu poradenství, absolvovala dvouletý psychoterapeutický výcvik a mnoho let v zážitkové skupině. V letech 2014-2018 provozovala vlastní poradenskou praxi a začala se věnovat koním. V letech 2017-2020 absolvovala kurzy České hiporehabilitační společnosti a kurzy nekonfliktní komunikace s koněm pod vedením Oldy Nováka. Působí jako projektová manažerka České hiporehabilitační společnosti pro projekt financovaný z prostředků EU „Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a mládeže“, jako instruktorka ve střediscích doporučené hiporehabilitace Kamenitý vrch a Jupiter a jako dobrovolnice v centru hipoterapie Mirákl. 
Její zálibou je vzdělávání, jóga, turistika, kultura a práce s vlastním koněm.

Mgr. Johana Zachariášová

hiporehabilitace v pedagogice a sociální praxi

Je absolventkou magisterského oboru speciální pedagogika a český jazyk na Pedf UK. během studií pracovala jako pedagog v lesní mateřské škole, dále jako fundraiser Člověka v tísni, dobrovolník v udržování chráněných lokalit v ČR, pomocník v Záchranné stanici pro volně žijící živočichy hl.m. Praha a průvodce na letních táborech s dětmi. Po absolvování studií nastoupila na základní školu na pozici školního speciálního pedagoga, kde působí dodnes. Od svých desíti let jezdí na koni a absolvovala praxe v různých střediscích ČHS, jako například JK briliant, a v současnosti dokončuje kurz Hiporehabilitace v pedagogické a sociální práci. Mezi její zájmy patří jízda na koni, turistika a bojová umění.

MUDr. Zuzana Bezděková

kontaktní hipoterapie

Promovala na 3.LF UK v r. 2003. Absolvovala četné stáže v zahraničí a pracovala ve fakultních nemocnicích. Složila atestaci 2.stupně v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína, zaměřila se na kardioanestezii a dětskou resuscitační péči. Příroda a koně jsou jejím celoživotním koníčkem, kterému se ale mohla více věnovat až v posledních letech. Praktikuje sportovní jezdectví, vášní je všestrannost, v drezúře si vyjezdila výkonnostní odznak. Dále absolvovala kurzy přirozené komunikace s koňmi u Václava Bořánka a praxe v oblasti terapeutického využití koní u dětí s kombinovaným postižením. Hipoterapie je pro ni spojením světa koní a touhy pomáhat potřebným.

Mgr. Lucie Šajtárová

kontaktní hipoterapie, přístrojová herní terapie

Lucie po absolvování bakalářského studia fyzioterapie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze začala pracovat jako fyzioterapeutka a zároveň dálkově dostudovala magisterský navazující obor fyzioterapie na Slovenské zdravotnické univerzitě v Bratislavě. Nyní pracuje v ambulantním zařízení a v domově pro seniory. Absolvovala kurz Spirální stabilizace páteře. Aktuálně se vzdělává v oblasti přirozené komunikace s koňmi a jezdectví. Ve volném čase ráda cestuje, chodí po horách, čte, hlídá děti svých kamarádek a věnuje se svému pejskovi.
Ve spolku Kamenitý vrch vede terapeutické jízdy v hiporehabiliaci a domácí terapii se systémem Homebalance.

Veronika Melicharová

programy s koňmi, vodění koní při hiporehabilitaci

Je absolventkou Křesťanské podnikatelské školy. Po ukončení studia byla zaměstnaná na pozici asistentka ředitele a v marketingovém oddělení v několika společnostech. Aktuálně se věnuje lektorské činnosti v oblasti přirozené komunikace s koňmi a společně s manželem podniká v prodeji rockové módy a doplňků.  Mezi její záliby patří chov zvířat, sportovní aktivity, rocková hudba a turistika. Koním se věnuje již od dětství. Se svojí huculskou kobylou se účastnila westernových hobby závodů, kde se v disciplíně Trail několikrát umístila na předních pozicích . Nyní má dvě chladnokrevné klisny na rekreační jízdu, zápřah a chov. Se svými koňmi absolvovala mnoho kurzů  horsemanshipu  (pod vedením  V. Bořánek, J. Strejc, P. Beránková  a další),  lekcí westernového ježdění a drezurních lekcí (s F. Minaříkem). 

Mgr. Petra Filipcová

programy s koňmi, vodění koní při hiporehabilitaci

Po střední škole pracovala jako Au-pair v Anglii . V roce 2005 dokončila FTVS UK. Poté se vydala na sportovní školu do Dánska. Je absolventkou kvalifikačního kurzu Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga. V ČR a v Británii pracovala na managerských pozicích a věnovala se především organizaci eventů, workshopů a studijních cest. Několik let pracovala v Německu v přírodovědecké stanici, vedla kroužek pro děti a vícekrát působila na táboře s koňmi a dalšími zvířaty. Pracovala v soukromé školce jako asistentka pedagoga. Absolvovala praxi hipoterapie ve Středisku praktické výuky ČHS na Toulcově dvoře. Má tři dcery, mezi její zájmy patří cestování, malování, vyrábění, orientační běh a karate.

Mgr. Tomáš Vacek

muzikoterapie

Vystudoval Sociální práci se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Absolvoval pětiletý psychoterapeutický výcvik v daseinsanalýze. Prošel muzikoterapeutickým výcvikem Celostní muzikoterapie I. na Institutu celoživotního vzdělávání při Univerzitě Palackého v Olomouci. Dále úspěšně ukončil výcvik Integrativní muzikoterapie na Institutu integrativní muzikoterapie. Účastnil se stáží v Německu a Maďarsku. V současné době působí ve své soukromé praxi. Dále pracuje jako externí muzikoterapeut pro poskytovatele sociálních služeb v Praze a Středočeském kraji. 

Tereza Šurdová

canisterapie

Tereza se věnovala psům již od dětství. V patnácti letech nastoupila na střední zemědělskou školu, aby mohla být se zvířaty v kontaktu i během studia. Se svojí první border kolií Akimem trénovala dogfrisbee, agility a sportovní kynologii. Se svým druhým psem, border kolií Nerem, se věnuje sportovní kynologii, dogdancingu, dogfrisbee a noseworkingu.

Taťána Tesárková

arteterapie

Po absolvování gymnázia vystudovala Sociálně právní školu. Od 1988 pracovala s klienty, kteří měli problém se závislostmi a jejich rodinami. V rámci dalšího vzdělávání absolvovala také odborné stáže na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN, v PN Bohnice a v DAYTOP Fachkrankenhaus f. Drogenabhängige. Dále absolvovala tříletý kurz kraniosakrální terapie. Ve své poradenské praxi působila především jako sociální terapeut v Psychiatrické ordinaci SANIMA a ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.
Mezi její hlavní pracovní nástroje patří arteterapeutické techniky, zejména výtvarné umění a malba, které slouží jako intenzivní, a přitom citlivý prostředek k práci s individuální psychikou. Arteterapii vystudovala v rámci Společnosti pro psychoterapii a rodinnou terapii v akreditovaném kurzu České lékařské společnosti JEP pod vedením PhDr. Zdeňka Petrželky, CSc. Jako jeden z nejpřínosnějších terapeutických přístupů se jí na základě jejích intenzivních zkušeností jevil systemický přístup, který je především zaměřený na práci s rodinou jako celkem. Proto v roce 1993 absolvovala pod vedením prim. MUDr. Petra Boše výcvik v rodinné terapii a prošla výcvikem v systémových konzultacích na Institutu Alice Masarykové při Univerzitě Karlově v Praze.
Jako terapeut také zakládala Kluby pro pacienty a jejich rodinné příslušníky, protože byla přesvědčená, že právě tato forma práce umožňuje dlouhodobý a pro klienta přitom přívětivý způsob, jak efektivně pracovat sám se sebou. Po mateřské dovolené přešla do soukromé sféry, kde působí jako poradce pro systémy řízení. Mezi její zájmy patří zahradničení, punk-rocková hudba a jóga.

Ing. Klára Lincová

koordinace aktivit, workshopy první pomoci

Je absolventkou magisterského oboru Podnikové finance a obchod na VUT v Brně. Její pracovní zkušenosti zahrnují pozice obchodní, marketingové a administrativní. Aby papírování nebylo až moc, začala se věnovat výuce První pomoci a organizaci společenských akcí všeho druhu takzvaně na klíč. Mezi její zájmy patří práce s dětmi a výlety do přírody. V Kamenitém vrchu má na starosti workshopy první pomoci a organizaci akcí všelikého druhu. Od sjednání místa, přes navržení doprovodného programu, pozvání účastníků, registrace přihlášených, zajištění vstupenek, registračních pásků, moderátora, fotografa, kameramana, zvukaře, výzdoby, až po koordinaci aktivit přímo na místě konání.


Chcete se stát součástí našeho týmu?

Napište nám na e-mail info@kamenityvrch.cz nebo zavolejte na tel. +420 776 643 102. Rádi se s vámi domluvíme na spolupráci ve stávajících nebo nových projektech.