+420 776 643 102        info@kamenityvrch.cz
V Potocích ev. č. 318, 252 10, Černolice

Programy s dotací MZ ČR 2022

Díky finančnímu příspěvku z programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče od MZ ČR probíhaly v roce 2022 dotované hiporehabilitační programy v rámci projektu č. 58/22/PZZ Podpora osob v riziku syndromu vyhoření a s neurotickými poruchami.
Programy jsou určeny pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami a pro zájemce o hiporehabilitaci, kteří jsou ohroženi syndromem vyhoření nebo se potýkají s neurotickými symptomy a psychosomatickými obtížemi například v důsledku dlouhodobého stresu.

Pro rok 2023 se snažíme sehnat další finanční podporu a doufáme, že bude možné ve víkendových rodinných hiporehabilitacích pokračovat!
Už teď se můžete přihlásit na e-mailu info@kamenityvrch.cz se zájmem o rezervaci míst na plánovaných skupinových hiporehabilitacích v termínech 23.4., 14.5., 4.6. a 25.6. 2023 od 13 do 17h.

V rámci projektu proběhly tyto akce:

Plavení koní 14.5.2022, 10:00-15:00
Výlet s koňmi z Blažimi u Neveklova ke Slapské přehradě krásným přírodním terénem. Rodiny s menšími dětmi se mohou přijet podívat na samotné plavení do Nové Živohošti. Den plný relaxace, zážitků a odpočinku od stresu. Účast je zdarma.

Koně a hry 22.5.2022, 13:00-18:00
Hiporehabilitace pro rodiny dětí se specifickými potřebami v Černolicích. V průběhu odpoledne budou pro děti a jejich rodiče připraveny kromě programu s koňmi také odpočinkové výtvarné aktivity a pohybové hry na téma koní. Účast je zdarma.

Relaxace s koňmi 12.6.2022, 13:00-18:00
Pohodové odpoledne vyplněné programem s koňmi i relaxačními aktivitami v Černolicích. Dospělí i starší děti se mohou naučit základy jógy, včetně jednoduché sestavy na každý den. Účast je zdarma.

Sebezkušenostní workshop „Dýchej s koněm“ 16.7.2022, 14:00-19:00
Sebezkušenostní workshop zaměřený na relaxaci, práci s tělem a nonverbální komunikaci s koňmi ze země, na vodítku i ve volnosti. Účast je zdarma.

Rodinné hiporehabilitace 4.9.2022, 14:00-17:00
Hiporehabilitace pro rodiny dětí se specifickými potřebami. Pohodové odpoledne vyplněné programem s koňmi a doprovodnými aktivitami v Černolicích. Účast je zdarma.

Rodinné hiporehabilitace 2.10.2022, 14:00-17:00
Hiporehabilitace pro rodiny dětí se specifickými potřebami. Pohodové odpoledne vyplněné programem s koňmi a doprovodnými aktivitami v Černolicích. Účast je zdarma.

Rodinné hiporehabilitace 15.10.2022, 13:00-16:00
Hiporehabilitace pro rodiny dětí se specifickými potřebami. Pohodové odpoledne vyplněné programem s koňmi a doprovodnými aktivitami v Černolicích. Účast je zdarma.

Rodinné hiporehabilitace 30.10.2022, 13:00-16:00
Hiporehabilitace pro rodiny dětí se specifickými potřebami. Pohodové odpoledne vyplněné programem s koňmi a doprovodnými aktivitami v Černolicích. Účast je zdarma.

Pro jízdu na koni je na těchto víkendových akcích potřeba schopnost samostatného sedu, váhový limit je 30 kg (pro děti, které zvládají z koně samostatně sestoupit, je po dohodě váhový limit vyšší). Ostatní účastníci si mohou užít kontaktní hipoterapii při péči o koně, hrách s koňmi a přirozené komunikaci s koňmi ze země.

V rámci projektu byli vyškoleni také dva peer konzultanti pro rodiče dětí se specifickými potřebami, kteří budou rodiny podporovat v průběhu hiporehabilitace i po skončení projektu.

Projekt realizujeme ve spolupráci s Biofarmou Skřivánek na Klatovsku a Střediskem praktické výuky ČHS Hiporehabilitace Jupiter v Řevnicích na Praze-západ. V těchto organizacích je také možné zažádat o zařazení do hiporehabilitačních programů.


Pro rezervaci termínu a další informace se obracejte na e-mail info@kamenityvrch.cz 
nebo na telefonní číslo +420 776 643 102.

Kontakt pro zájemce o podporu od peer konzultantů: marketa.janatova@kamenityvrch.cz .

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.